Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 42b(995b) rok XXII 23. października 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
JAKIE PODEJŚCIE TAKA MODLITWA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ekstaza

Modlitwa jest wyrazem ufności Bogu. Kiedy trwam przed Nim to oznacza, że Mu ufam. Człowiek przebywa z drugim gdy jest w jego sercu ufność. Brak zaufania rozbija relację i rozrywa więzi na strzępy. Jest to chwila spotkania, na które trzeba przyjść. Tak jak to uczyniło dwóch ludzi kiedy zawitali do świątyni. Oni przyszli się modlić jak to podkreśla ewangelista Łukasz.

Modlitwa nie jest do końca statyczna. Moglibyśmy powiedzieć ekstatyczna tzn. ukazująca to, co naprawdę jest w naszym sercu, z czym przychodzimy na modlitwie. Więcej nawet ukazuje z jakim nastawieniem stajemy przed Bogiem. Słowo to pochodzi od ekstazy czyli wyjścia z siebie. Też można mówić o ukazaniu siebie w całej prawdzie. Jesteśmy tego świadkami w przypadku faryzeusza i celnika, którzy znajdują się w świątyni.

Tak więc jeden z wniosków brzmi następująco. To ode mnie zależy w jaki sposób podchodzę do modlitwy. Mogę jej zaniechać. Gdy zaś staję przed Panem mogę przyjąć postawę faryzeusza lub tę, która stała się udziałem celnika. To wynika z mojego wyboru. Nikt do modlitwy mnie nie zmusza.

Kreatywność na modlitwie

To spotkanie wydaje się być nudne i nużące. Zaiste jeśli czemuś możemy przypisać tego rodzaju przymiotniki to prędzej czy później zarzucimy to, bo nie chcemy się męczyć. Zadaję sobie pytanie czy modlitwa sama w sobie jest taką czy też ja sam czynię z niej coś nudnego? Przecież mogę podchodzić do niej z wypiekami na twarzy wiedząc i wierząc z Kim się spotykam.

Myślę, że za mało kreatywności w naszej modlitwie, tej osobistej i tej wspólnotowej. Chcielibyśmy zrobić jakieś schematy i ich się trzymać, a tymczasem nie do końca się to da. Kontrola ma w sobie moc zabicia wszelkiej radości i ochoty. Tymczasem modlitwa ma być dobrze przygotowana, szczególnie ta najbardziej spontaniczna.

Faryzeusz jakże jest kreatywny. Jego kreatywność jest wyrazem jakże wielkiego skoncentrowania się na sobie. Patrzy na świat tylko z własnego punktu widzenia. Czegóż to on nie zrobił! Jakże jest wspaniały! Nikt nie może mu nic zarzucić. Zdajmy sobie sprawę z faktu, że takie skupienie się na sobie skutkuje właśnie nudą. Być może na początku jakaś przyjemność jest, ale z biegiem czasu samotność coraz mocniej puka do drzwi. Człek ślepnie!

W porównaniu z nim celnik wypada niezwykle blado. Bieda i nędza. Z tyłu, w cieniu i bije się w piersi. Zdaje sobie z tego sprawę i nie śmie oczu wznieść ku niebu. To co widzimy to fakt, iż on staje w prawdzie, a ta jest najbardziej kreatywna. Wstydzi się i ze wstydem przychodzi do Boga. Wie, że tylko w Nim może znaleźć nadzieję. Zestawienie zaiste godne rozważania.

Odnowić już znane

Tak więc modlitwa nie jest chwaleniem się, a chwaleniem Boga wszechmogącego. Jest to żywe spotkanie nacechowane odkrywaniem Jego miłosierdzia i siebie samego. Czy faryzeusz znał siebie? Nie, on był zachwycony sobą samym, stuprocentowym "narcyzem" nie widzącym świata poza sobą i żądającym, by wszyscy go chwalili. Celnik natomiast wie na czym stoi. Nie pogardza sobą, ale dostrzega swoje braki i grzechy. Staje przed Bogiem, by oddać Mu wszystko.

Nie ma kreatywności bez prawdy. Bo ta pierwsza buduje na tym, co ma, a nie na tym, co jej się wydaje, że ma. Kto wie, może tak trudno nam się modlić, bo za mało prawdy w nas, w naszych decyzjach, słowach i czynach? Słyszymy, że to celnik odchodzi do domu usprawiedliwiony, że to on doświadczył miłosierdzia. Stanięcie w prawdzie (przyznanie się) prowadzi do odkrycia, że jestem kochany, że Ojciec mi przebacza, że daje mi kolejną szansę.

Kreatywność polega też na odkrywaniu tego, co już jest nam dane. Tyle form modlitwy proponowanych jest w ramach wspólnoty Kościoła. Jak z nich korzystam? Czyż nie zapomnieliśmy o biciu się w piersi? Coraz mniej tego gestu? Częściej rozkładamy ręce i z miną niewiniątka powtarzamy: to nie ja! Nabożeństwa różnego rodzaju. W każdym domu mamy Pismo św. Wierzę, że także różaniec się znajdzie.

o. Robert Więcek SJ

parafianin Nr 36(869) rok XIX 27. Października 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 23 października 2022
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 105,3-4)

Niech się weseli serce szukających Pana. *
Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość + i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki

(Syr 35,12-14. 16-18)
Czytanie z Mądrości Syracha

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży.

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 34[33],2-3. 17-18. 19 i 23)
(R.: por. 7a)

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

2 Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
3 Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

17 Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, * 
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
18 Pan słyszy wołających o pomoc * 
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

19 Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * 
ocala upadłych na duchu.
23 Pan odkupi dusze sług swoich, * 
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

góra

.

Drugie czytanie

Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

(2Tm 4,6-9. 16-18)
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. 2Kor 5,19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

(Łk 18,9-14)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:

{{Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam".

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!"

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 30 Niedzielę Zwykłą

23.10.2022r.

Zgromadzeni w imię Jezusa na Eucharystii pragniemy, by sam Pan udzielił nam daru pokornej modlitwy i czynił nas autentycznymi świadkami swojej dobroci. Przeżywamy w naszej Parafii Wizytację Kanoniczną, której przewodniczy ks. bp Grzegorz Olszowski. Serdecznie witamy ks. Biskupa i dziękujemy za ojcowską troskę. Pragniemy, by owoce wizytacji pomogły rozwijać się naszej parafii, a nas przybliżyły do Pana Boga. Dzisiaj również rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

Kolekta przeznaczona jest na misje.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Różaniec dzisiaj o godz. 18.15. Przez ostatni tydzień października zapraszamy na nabożeństwa.

2. W czwartek i sobotę od 17.30 okazja do spowiedzi św.

3. W piątek obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
O godz. 17.00 Msza wieczorna - szkolna.

4. Za tydzień na ławkach będą wyłożone kartki na zalecki. Wypisane w domu można składać w zakrystii, Kancelarii, a w niedzielę, poniedziałek i Wszystkich Świętych na cmentarzu.

5. W niedzielę ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15. Zapraszamy.

6. Od poniedziałku 24.10 do czwartku 27.10 do godz.11.00 organizujemy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Stare RTV i AGD będzie można składać na placu za probostwem. Wspieramy Polskich Misjonarzy w Zambii, Kamerunie i Kenii i na Wschodzie.

góra

następny Nr 996

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.