Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 43(996) rok XXII 30. października 2022 roku.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok C
Uroczystość Wszystkich Świętych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
- Dzień Zaduszny

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mdr 11,22-12,2;
Psalm: Ps 145, 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14;
II czytanie: 2Tes 1,11-2,2;
Aklamacja: Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy,
kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (J 3,16);
Ewangelia: Łk 19,1-10;
Pieśni: 701.1; W: 592, 591; Pd: 595, 1; K: 264, 267; U: 297, 306; Z: 583

.

góra

.

 
Ewangelia:

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg miłuje całe stworzenie

(Mdr 11,22-12,2)
Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Oto słowo Boże.

góra

.

Drzewo jest symbolem życia Zacheusza: jako zwierzchnik celników znajduje się na samym szczycie drabiny zawodowej - i opłaca to samotnością. Jezus nie tylko woła go, żeby zszedł z drzewa, lecz powołuje go także do nowego życia.

góra

.

Biblia pyta:

Nie w słowie, lecz w mocy przejawia się królestwo Boże.
Cóż chcecie?
Z rózgą mam do was przybyć czy z miłością i z łagodnością ducha?

(1Kor 4, 20-21)

* * *

Dowcipu używaj żeby bawić, nie ranić.

* * *

Naucz się rozróżniać muzykę Chopina, Mozarta i Beethovena.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Wyglądanie

Jedno spojrzenie tylko, jeden krok, nikogo nie ma już obok: odważyć się przekroczyć granicę, nie opóźniać decyzji. Przezwyciężyć samego siebie, odnaleźć Zbawiciela. Przełamać krąg. Iść z Nim: On wie.

góra

.

Słowem

Księga Mądrości w wielkim uniesieniu oddaje hołd łagodnemu, miłosiernemu, miłującemu wszystko, co stworzył - Bogu, który z dobroci pochyla się nad ludźmi, "by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli".

Historia Zacheusza z dzisiejszej niedzieli świadczy o tym samym. On, grzesznik, potępiany przez wielu, chciał tylko zobaczyć przechodzącego Chrystusa. Wielkie nawrócenie tego małego człowieka dokonało się pod wpływem dobroci i życzliwości Pana Jezusa: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Radość nawróconego była wielka: "Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim". Zacheusz był godny tej gościny.

Przypomina to słowa świętego Pawła, który modli się za Tesaloniczan: "Aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego nawrócenia".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

ParafianinNr 38 (175) rok IV 31 października 2004 rok.

góra

Bóg Stwórca nie ma w nienawiści niczego, co uczynił. Już sam fakt, że istniejemy, świadczy o tym, że mamy wartość w Jego oczach. On podnosi zgnębionych na duchu i czyni ich godnymi swego wezwania. To, o czym mówiły już teksty Starego Testamentu, widzimy jeszcze jaśniej w postawie Jezusa, który z własnej inicjatywy idzie w gościnę do skreślonego przez wszystkich przyzwoitych ludzi celnika Zacheusza. Ten sam Jezus przychodzi teraz do nas, aby i dziś "szukać i zbawić to, co zginęło".

Mira Majdan, "Oremus"

góra

.

Refleksja

Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi nie chciałbym mieć nic do czynienia, to ci, którzy jeżdżą szybkimi samochodami, którzy myślą, że dzięki swoim pieniądzom mogą kupić, co zechcą, nie bacząc na cenę, gwiazdy mediów, które się produkują i puszą, nie dostrzegając, jak bardzo są śmieszni i puści.

Co zadecydowało, że Jezus potraktował tego wyrzutka społeczeństwa inaczej niż wszyscy inni: "gdyż i on jest synem Abrahama". To było Jego uzasadnienie i Jego motywacja. Oprócz wszystkiego innego i przed wszystkim innym Jezus musiał w Zacheuszu dostrzec to, co było w nim godne miłości, co czyniło go człowiekiem, umiłowanym dzieckiem Bożym.

Nelson Mandela przez długie lata pobytu w więzieniu wciąż ćwiczył się w dostrzeganiu w brutalnych wartownikach także człowieczeństwa, co pozwoliło mu zachować miłość do ludzi mimo pokusy znienawidzenia ich i odwetu.

Właśnie w tych, którzy działają na mnie jak czerwona płachta, mogę i ja starać się zobaczyć to, co czyni ich godnymi miłości: ich ustawiczne poszukiwanie uznania i poklasku, ich bezradność, ich niemoc wyzwolenia siebie z cel, w których sami siebie uwięzili... Jeśli uda mi się i na nich spojrzeć jak na umiłowane dzieci Boże, to zapewne będę potrafił też spotykać się z nimi jak z ludźmi.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 37 (733) rok XVI 30 października / 1 listopada 2016 roku.

góra

.

Dzisiaj, powiada Jezus, muszę zatrzymać się u ciebie: w twoim domu, w twoich dłoniach, w twoim sercu.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 996b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.