Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 44(997) rok XXII 6. listopada 2022 roku.

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: 2Mch 7,1-2. 9-14;
Psalm: Ps 17,1. 5-6. 8. 15;
II czytanie: 2Tes 2,16-3,5;
Aklamacja: Jezus Chrystusa jest Pierworodnym umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków! (Ap 1,5b. 6b);
Ewangelia: Łk 20,27-38; Lub: Łk 20,27. 34-38
Pieśni: 701.1; W: 580; Pd: 610; K: 292; U: 300; Z: 569

.

góra

.

 
Ewangelia:

Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

góra

.

góra

.

Biblia pyta:

Osądźcie sami!
Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga?

(1Kor 11,13)

* * *

Nie powinniście zadowalać się pokutą nałożoną przez spowiednika, bo jest ona bardzo mała w porównaniu do kar, na które przez grzechy zasłużyliście. Spowiednicy oszczędzają was dlatego, żeby was nie zniechęcić w pracy nad zbawieniem waszej duszy.

Ale jeśli naprawdę zależy wam na własnym uświęceniu, to powinniście jeszcze sami dodać sobie coś za pokutę.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

Trzymaj się z daleka od narkotyków i od ludzi,
którzy mają z nimi do czynienia.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złudzenie

Śmierć nie ma ostatniego stówa. Ostatnie słowo należy do życia. Właśnie to chce nam powiedzieć dzisiejsza Ewangelia, choć czyni to w sposób tak osobliwy.

góra

.

Słowem

Dzisiaj Kościół poucza nas o tajemnicy zmartwychwstania.

Historia siedmiu braci i ich matki ukazuje wielkie przywiązanie do przepisów religijnych i niezachwianej wiary w zmart­wychwstanie oraz w nagrodę za dobre życie. Bardzo wyraźnie jest powiedziane: "Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego". Niewierzący w zmartwychwstanie sadu­ceusze zwrócili się do Chrystusa z wymyślonym przykładem kobiety i jej kolejnych siedmiu mężów.

Pytanie miało Chrystusa wprowadzić w zakłopotanie: "Przy zmartwychwsta­niu więc, którego z nich będzie żoną?" To pytanie stało się dla Chrystusa okazją do pouczenia o naszym przyszłym życiu: "W świecie przyszłym i w powstaniu zmarłych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić".

Święty Paweł utwierdza nas w prawdzie zmartwychwstania i w nadziei na życie wieczne.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 39 (176) rok IV 7 listopada 2004 rok..

góra

Każda niedziela przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to wydarzenie, które całkowicie zmienia naszą perspektywę patrzenia na życie: nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w zjednoczeniu z Chrystusem zmartwychwstałym. "Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych: wszyscy bowiem dla Niego żyją." Perspektywa zmartwychwstania i życia wiecznego pozwala nam dokonywać trudnych wyborów, stawiać czoło największym przeciwnościom, z odwagą dźwigać krzyż, a kiedy trzeba - oddać swoje życie doczesne w imię wierności Bogu i Jego prawu.

O. Jakub Kruczek OP

góra

.

Refleksja

Kto innego chce publicznie jedynie wystawiać na próbę i jego powagę w ten sposób osłabiać, zakłada na niego pułapki i stawiając mu podchwytliwe pytania, chce go zapędzić w kozi róg.

Tak to było wówczas między zwolennikami wpływowych ugrupowań i stanów i nie inaczej dzisiaj, o czym świadczą niektóre spory między partiami. Ale Jezus nie wdaje się w nie kończącą się potyczkę słowną. Nie chce nikogo zranić swoimi słowami. Przeciwnie, chce każdemu oddać należny mu szacunek. Chętnie przyjmuje podawane mu "piłeczki", aby nadać im nowy, zdumiewająco inny kierunek.

Tak też się stało w rozmowie z saduceuszami, którzy podchwytliwymi pytaniami dotyczącymi śmierci i zmartwychwstania chcieli zadać kłam nauce Jezusa i ośmieszyć wobec ludu. Jezus ukazuje nową perspektywę, kieruje rozmowę na Boga żyjących. "Jestem, Bóg ojców waszych. Bóg Abrahama" - usłyszał już Mojżesz przy krzewie gorejącym.

Bóg był, jest i będzie zawsze Bogiem, który dawniej i dziś zwraca się do ludzi: "Ja jestem Stwórcą i pozostaję Bogiem mojego stworzenia, władcą życia i śmierci". Jezus musiał jedynie saduceuszom, chcącym pochwycić Go w mowie, przypomnieć ich własne Pisma, aby wykazać, że Bóg życia pozwala nam śmiertelnym mieć udział w zmartwychwstaniu. To nic, że udział w życiu wiecznym będzie może zupełnie inny, niż to sobie wyobrażamy.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 38 (734) rok XVI 6 listopada 2016 roku.

góra

.

Jezus nie odpowiada wprost na podchwytliwe pytanie o powstaniu z martwych, natomiast dobitnie ujawnia podstawowy błąd pytających. Życie u Boga nie jest zwykłą kontynuacją życia ziemskiego. Naszą ziemską powłokę i nasze ziemskie wyobrażenia pozostawiamy za sobą, gdy odchodzimy z tego świata. Tylko jedno - zarówno w życiu, jak i w śmierci - pozostaje: życie otrzymaliśmy od Boga i do Niego zdążamy.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 997b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.