Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 44b(997b) rok XXII 6. listopada 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
CIĄGŁY WYBÓR ŻYCIA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Konfrontacja i konfiguracje

Życie i śmierć zmagają się ze sobą. To jest tocząca się walka. Pojedynek. Czemuż to ludzie odrzucają życie? Dlaczego z tak wielkim trudem podejmują wątek o życiu wiecznym? Wydaje mi się, że świadczy to o zniszczonych podstawach, bo naruszone fundamenty świadczą o trzęsącej się budowli i możliwości jej rozsypania się w każdej chwili, a szczególnie przy wstrząsach, których przecież nie brakuje.

Nie wybierając życia opowiadam się za śmiercią. Ktoś powie, że to przesada. Nie. To rzeczywistość, albowiem mogę wybierać między jednym lub drugim. Brak wyboru jest także wyborem. Nie da się pozostać w zawieszeniu. Saduceusze wybrali, iż nie ma zmartwychwstania. Wbili sobie do głowy, że nie ma i koniec kropka. Takie podejście do sprawy zamyka możliwość rozmowy. Nie, bo nie i na tym się kończy.

Stąd patrzymy na nich i widzimy wywody puste. Są jak studnie bez wody, jak nieobsiane pole. A jeszcze dokładniej trwanie w takim myśleniu znajdują wodę zatrutą, a pole obsiane chwastami. Bo zaiste ta konfiguracja, o której słyszymy w ewangelii jest tak karkołomna, że nieprawdopodobna.

Nie umieramy

Zadziwia po raz kolejny podejście Pana Jezusa. Nie wyzywa, nie odrzuca, bo to byłoby skazaniem na śmierć. Syn objawia jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Ojca. Ojciec jest życiem i obiera życie dla każdego swego dziecka. W całej historii zbawienia mamy ukazane, że On jest Bogiem żywych.

Ci, co odchodzą z tego świata nie umierają. Zmierzają ku Temu, który jest źródłem życia wiecznego. Tylko uwierz i wyrusz w drogę i nie zniechęcaj się przeszkodami, których przecież nie brakuje. Mamy matkę, która traci siedmiu synów - chodzi o wszystkich synów. Zostają zamordowani, bo wybierają Boga i życie. To nie człowiek daje tchnienie! I kto z ludzi to sobie uzurpuje jest marionetką. Mamy żonę, która nie zrodziła dziecka, co wcale nie oznacza, że nie wypełniła swej misji. Jak woła psalmista niepłodna rodzi siedmioro, a matka wielu dzieci usycha. Boże życie realizuje się wedle planu miłości Ojca. Nie ma innego, który dałby nam i drogę, i cel i środki do jej przebycia.

Gdybanie jest w rzeczywistości igraniem ze śmiercią. Na dodatek owi gdybający nie dość, że sobie zamykają bramy raju to jeszcze zasłaniają to innym. Nie chodzi tutaj o wiedzę, ale o wiarę. Nie mędrkuj, a z pokorą otwórz się na Boże słowo i słuchaj uważnie. Skoro Syn przemawia to warto Go wysłuchać.

Łaska za łaską

Sąd ostateczny to taka chwila, w której każdy z nas stanie przed Życiem i zdamy rachunek z tegoż życia. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych [...) już umrzeć nie mogą. Dlaczegóż to? Albowiem w chwili opowiedzenia się za życiem stają się równi aniołom i są dziećmi Bożymi.

Zaiste nie chodzi o stany, ale o stan życia. Jesteśmy uczestnikami zmartwychwstania dzięki sakramentowi chrztu świętego. Niech tajemnica płonącego krzaku będzie naszą i niech ogień goreje jeszcze mocniej.

Nasz Pan jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. W Nim żyjemy i poruszamy się. Nie ma innej opcji w osiągnięciu życia jak tylko zanurzyć się w Nim, Bogu żywych. Co to oznacza? To, że wszyscy bowiem dla Niego żyją.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 38(871) rok XIX 10. listopada 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 6 listopada 2022
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Ps 88,3)

Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucho na moje wołanie.

Kolekta

Wszechmogący i miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, + abyśmy wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, * mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

(2Mch 7,1-2. 9-14)
Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.

Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: "O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa".

Drugi zaś brat, w chwili gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: "Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego".

Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: "Z Nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam". Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: "Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 17[16],1bcd. 5-6. 8 i 15)
(R.: por. 15b)

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

1 Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, * 
usłysz me wołanie, 
wysłuchaj modlitwy * 
moich warg nieobłudnych.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

5 Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, * 
nie zachwiały się moje stopy.
6 Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz, * 
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

8 Strzeż mnie jak źrenicy oka, * 
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
15 A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * 
ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

góra

.

Drugie czytanie

Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

(2Tes 2,16-3,5)
Czytanie z Drugiego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Sam Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Poza tym, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. Ap 1,5b. 6b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus jest Pierworodnym wśród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Uduchowione życie zmartwychwstałych

(Łk 20,27-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: {{Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: "Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu".

Otóż było siedmiu braci.

Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę}}.

Jezus im odpowiedział: {{Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją".

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Uduchowione życie zmartwychwstałych

(Łk 20,27. 34-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania: {{Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa "Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba". Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 32 Niedzielę Zwykłą

6.11.2022r.

Dzisiaj Jezus zapowiada, że ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, równi będą aniołom. Świadomi tego, że Bóg obdarza nas niezwykłą godnością, chcemy podczas tej Eucharystii umocnić naszą wiarę i wznosić przed Jego oblicze naszą dziękczynną modlitwę.

Kolekta na renowację katowickiej katedry.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 odmówimy różaniec za zmarłych zalecanych. W tygodniu modlimy się o godz. 7.30. Modlitwa za zmarłych do przyszłej niedzieli włącznie. Zapraszamy.
O godz. 17.15 w naszym kościele rozpocznie się Dzień Skupienia dla Narzeczonych.
A w czwartek o godz. 19.00 w salkach rozpoczną się Nauki Przedmałżeńskie.

2. We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy. We wtorek o 19.00 zapraszamy Rodziców z dziećmi z klas III do przymiarki strojów komunijnych. Będzie również możliwość odsprzedania-kupienia strojów używanych z poprzedniego roku.

3. W środę obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

4. W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.

5. W piątek przypada Święto Niepodległości.
O godz. 10.00 w parafii św. Piusa X w Rudzie Południowej Msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śl. Zapraszamy.
O godz. 17.00 Msza św. szkolna.

6. W sobotę o 19.00 Nauka Chrzcielna.

7. W przyszłą niedzielę z racji przypadającej 10 listopada 153 rocznicy poświęcenia Naszej Świątyni w niedzielę przypada Kiermasz Parafialny. O godz. 12.15 w ramach Mszy Chrzcielnej Suma w intencji Parafian. Ten dzień będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej. To także Światowy Dzień Ubogich. Przed kościołem zbiórka na fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

góra

następny Nr 998

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.