Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 45b(998b) rok XXII 13. listopada 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
WYTRWAŁE WZNOSZENIE

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Przez wytrwałość

Ważnym i codziennie dokonywanym odkryciem jest to, że wytrwałość przynosi konkretne owoce. Co więcej niesie w sobie trwałość, a więc nie przemijającego i popadającego w ruinę. Nie ma na tej ziemi rzeczy wiecznych, wiecznych relacji. Przemija postać tego świata, mówi św. Paweł i mam nadzieję, że nie trzeba nikogo do tego przekonywać.

Cnota wytrwałości jest więc pięknym, prostym i pokornym narzędziem w dochodzeniu do celu. Podkreślam słowo cnota, bo niestety wytrwałość może też dotyczyć rzeczy i spraw dalekich od dobra. Zaiste świątynia jerozolimska była przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami. Naród odbudowywał ją z mozołem - jak czytamy w ewangelii aż 46 lat trwały przy niej prace. Kiedy pielgrzymi zbliżali się do Jerozolimy to wchodząc na wzgórza doznawali wzruszenia widząc piękno domu Bożego.

I do takich owoców dojść możemy właśnie przez wytrwałość. Zdajemy sobie sprawę z tego, że materialne mury skruszeją, rozsypią się i nie pozostanie kamień na kamieniu. Taka jest kolej rzeczy. Spotkało to świątynię jerozolimską zaledwie kilkadziesiąt lat później. Została zrównana z ziemią. Także czas sprawia, że niszczeje to, co zewnętrzne.

Świątynią jesteśmy

Jesteśmy chrześcijanami. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że w sakramencie chrztu świętego stajemy się świątynią Bożą. Tak więc gdy ktoś na nas spogląda, nawet z daleka, czy jest zachwycony jej pięknem?! Zapewniam, że nie chodzi w pierwszym rzędzie o wielkość czy majestatyczność świątyni. Pojęcie piękny człowiek niekoniecznie odnosi się do jego urody.

Tak więc otrzymaliśmy dar, Boży dar. Zamieszkuje we mnie Bóg w Trójcy jedyny. Jestem Jego świątynią. Nie czas na robienie rachunku sumienia w jakim stanie jest to święte miejsce. Wszak dobrze wiemy, że mamy o nie zadbać, troszczyć się, by nie było w nim śmieci, by była uczęszczana, a rzekłbym jeszcze więcej by była zamieszkała. Nie dotyczy to Boga, ale mnie samego. To ja mam sobie uświadomić i zrobić wszystko, bym tam zamieszkał.

Wrogiem numer jeden jest pycha tego żywota. Przeświadczenie, że wszystko jest takie piękne, cudne, że wszystko poukładane, że to, co robię wystarcza i że o nic już się nie muszę martwić. Wtedy warto posłuchać słów Pana Jezusa: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Jeśli ktoś się nie zajmuje świątynią to też kamień na kamieniu nie zostaje.

Mowa miłości

Takie zburzenie nie przychodzi z dnia na dzień. Są konkretne znaki zniszczenia, którego początek mieści się w zaniedbaniu. To zaś związane jest z brakiem wytrwałości. Wyrazem tego jest odkładanie na potem. Moglibyśmy pytać: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? Kiedy to się dokonuje? Tu i teraz. Albowiem zwodziciel ciągle podszeptuje, że jest czas, że to nie ma sensu, że to niczemu nie służy.

Jeden jest Bóg i nie ma innego. Tymczasem tylu uzurpuje sobie Jego miejsce. Jaka z tego "świątynia"? Bez Boga nie ma świątyni. Bożki, idole, które sobie obieramy czy też czynimy są dziełem rąk ludzkich, a my z taką ochotą poddajemy się im w niewolę. Jakże łasi jesteśmy na słuchanie innych tylko nie Pana Boga. Inne głosy jak zauważymy podpowiadają, że nie potrzeba wytrwałości, że trwałość nie istnieje. Czyż tak nie jest wygodniej i przyjemniej?

Mamy słuchać Boga, a odpowiedzią świata będzie podnoszenie na nas rąk i prześladowania. Oto znak konkretny - tak samo uczyniono Synowi Bożemu, którego wyznawcami jesteśmy. Słuchajmy więc Pana, który powtarza wytrwale: ...nie trwóżcie się... a te sytuacje niech staną się sposobnością do składania świadectwa. W świątyni składa się ofiary, a my mamy składać świadectwo radykalizmem chrześcijańskiego stylu życia. To jest mowa, którą mamy się posługiwać, mowa miłości i miłosierdzia, mowa prawdy i sprawiedliwości. I choć z powodu imienia Jezusa będziemy w nienawiści u wszystkich to przez wytrwałość ocalimy nasze życie.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 39(872) rok XIX 17. listopada 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 13 listopada 2022
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Jr 29,11. 12. 14)

Pan mówi: *
Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. *
Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham *
i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, + albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Sprawiedliwy sąd Boży

(Ml 3,19-20a)
Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

"Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.

A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 98[97],5-6. 7-8. 9)
(R.: por. 9)

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
6 Przy trąbach i przy głosie rogu, * 
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

7 Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, * 
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
8 Rzeki niech klaszczą w dłonie, * 
góry niech razem wołają z radości.

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

9 W obliczu Pana, który nadchodzi, * 
aby osądzić ziemię. 
On będzie sądził świat sprawiedliwie * 
i ludy według słuszności.

Refren: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

góra

.

Drugie czytanie

Kto nie chce pracować, niech też nie je

(2Tes 3,7-12)
Czytanie z Drugiego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!

Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Łk 21,28bc)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus zapowiada
prześladowania swoich wyznawców

(Łk 21,5-19)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony".

Zapytali Go: "Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?"

Jezus odpowiedział: {{Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "To ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw "musi się stać", ale nie zaraz nastąpi koniec}}.

Wtedy mówił do nich: {{"Powstanie naród przeciw narodowi" i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 33 Niedzielę Zwykłą

13.11.2022r.

Przeżywamy w naszej parafii Kiermasz z racji 153 rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękujmy Bogu, za naszą świątynię, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni.

Kolekta na spłatę remontu naszych kościelnych organów.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dziś o 18.15 ostatnia modlitwa różańcowa za Zmarłych Zalecanych. Zapraszamy.

2. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

3. W czwartek i w sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W piątek po Mszy porannej Herbatka u Tadka.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kolekta na potrzeby archidiecezji.

6. Zgodnie z apelem ks. Arcybiskupa od jutra do czwartku można przynosić dary, które będą przez Caritas przekazane osobom szczególnie dotkniętych ubóstwem energetycznym. Lista produktów wywieszona jest w gablotce parafialnej.

7. Od przyszłej soboty (19.11.2022) rozpoczynamy Odwiedziny Duszpasterskie - Kolędę. Odwiedziny są jak zawsze dobrowolne. W sobotę odwiedzimy mieszkańców z ul. Staszica, Promiennej, Kościelnej 41 do 23 i Morcinka, a w niedzielę z ul. Janasa. Szczegółowy plan w gablocie parafialnej, na specjalnej gazetce i na stronie parafialnej.

góra

następny Nr 999

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.