Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 46(999) rok XXII 20. listopada 2022 roku.

Uroczystość
Jezus Chrystusa Króla Wszechświata
- rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: 2Sm 5,1-3;
Psalm: Ps: 122,1-2. 4-5;
II czytanie: Kol 1,12-20;
Aklamacja: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi (Mk 11,9c. 10a);
Ewangelia: Łk 23,35-43:
Pieśni: 701.1; W: 337, 348; Pd: 343; K: 217; U: 555; Z: 341, 344

.

góra

.

 
Ewangelia:

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.

góra

.

Żołdacy ukoronowali Jezusa cierniem. Na pośmiewisko. Nie przypuszczali, że Król ten wszystko postawi na głowie. Pośród cierpienia i szyderstwa - miłość. Mimo więzienia - wolność. Wbrew słabości - siła. Na przekór śmierci - życie. Jego władzą jest bezsilność Jego miłości.

góra

.

Biblia pyta:

Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!
Kim rzeczywiście są ci, którzy, gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
Na kogo to gniewał się przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni?
Którym to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni?

(Hbr 3, 15-18)

* * * 

O, wielka chwilo, która jesteś tak błoga dla nawróconego grzesznika!
Ledwie tylko sługa Boży wymówi te słowa: 'Ja odpuszczam ci grzechy...' - już dusza penitenta staje się czysta i wolna od wszystkich brudów, dzięki zasługom Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, która spływa na duszę w czasie rozgrzeszenia.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

 * * *

Naucz się czytać sprawozdania finansowe.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Chrystus Król

Jezus głosił królestwo Boże. Prawem Jego królestwa jest miłość, programem Jego rządów - pokój i zbawienie. To mocne argumenty przemawiające za monarchią Chrystusową.

góra

.

Słowem

Cały rok liturgiczny zdąża do dzisiejszej niedzieli, ostatniej. Ta niedziela jest dniem oddania hołdu Chrystusowi Królowi.

Pierwsze czytanie opisuje wybór i namaszczenie Dawida na króla Izraela.

Ewangelia ukazuje Chrystusa przybitego do krzyża. Cierpienie i bolesne kpiny Wysokiej Rady. A jednak Pan Jezus przemawia jak Król, który ma wszelką władzę. Co więcej - przemawia jak Bóg mający władzę zbawiania: "Zaprawdę powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju".

Czytanie drugie, z Listu do Kolosan, wyraża zachwyt świętego Pawła nad posłannictwem Chrystusa Pana, który jest Głową, obrazem Boga, Początkiem - Tym, który przez Krew krzyża wprowadził pokój tu, na ziemi. i tam, w niebiosach.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 41 (178) rok IV 21 listopada 2004 rok.

góra

Jezus Chrystus króluje z krzyża, a nie z tronu; sposób sprawowania przez Niego władzy różni się od tego, co preferuje świat. Jego królestwo nie jest pełnym materialnego przepychu mocarstwem - uobecnia się ono w ludzkich duszach. Jest pośród nas, wszędzie tam, gdzie obecna jest miłość i dobroć, sprawiedliwość, pokój i prawda, gdzie ludzie żyją w zgodzie, pomagając sobie nawzajem. Władza w tym królestwie nie polega na dominacji, lecz na służbie, a ta nie szuka przywilejów, ale dobra wspólnego i chwały Bożej.

O. Jakub Kruczek OP

góra

.

Refleksja

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Jeśli jesteś Królem ...

Ten krótki, ale bardzo bogaty w treść fragment Ewangelii na Uroczystość Chrystusa Króla, stanowi wspaniałe zamknięcie i streszczenie całej Ewangelii Łukasza. Opowiadanie o przebaczeniu i zbawieniu skruszonego łotra w praktyczny i rzeczywisty sposób ilustruje to, co Jezus głosił przez całe swe życie. Stanowi też najautentyczniejszy komentarz, jak należy rozumieć Jego królewską godność.

Ale to już nie jest przypowieść, nie cud wywołany na oczach zachwyconych tłumów, nawet nie spór z faryzeuszami o władzę odpuszczania grzechów, lecz straszliwa agonia na krzyżu. W takiej sytuacji każdy gest człowieka, każda myśl i odruch, nabiera nieskończonej wartości i znaczenia. To, jak człowiek umiera, stanowi potwierdzenie bądź zaprzeczenie tego, co w życiu głosił, robił, do czego dążył. Śmierć jest najlepszym sprawdzianem wartości życia i świadectwem jego prawdy. Chyba w żadnym momencie Chrystus nie potwierdził wyraźniej i z większą mocą tego, co głosił, jak właśnie na krzyżu. I w tym momencie najbardziej zajaśniała Jego królewska godność i władza.

Jakże inne to królowanie od władzy, której rozmaite próbki i przykłady pamiętamy z niedawnej kampanii wyborczej. Pierwszym i najważniejszym jego przejawem jest wierność. Nie jest sztuką sprawować władzę w luksusie, w całym majestacie prawa i popularności, z pomocą sprawnego aparatu wykonawczego, pełnego budżetu, środków przekazu gotowych na każde skinienie. Łatwo jest wtedy obiecywać, zarządzać, kierować. Ale wypełniać swe zobowiązania, gdy jest się pozbawionym wszystkiego: dobrego imienia, głosu, sił, nawet ruchu - to już nie każdy by potrafił. I nie każdego byłoby stać na płacenie tak wysokiej ceny swej wierności.

Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza jest służbą, ale pokazał to na własnym przykładzie. Gotów był służbę tę wypełnić do samego końca, rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy, ale także i z samego życia. W ten sposób Jezus udowodnił swą bezinteresowność: nie chciał panować dla osobistego zysku, nawet nie dla rozpropagowania swej nauki i idei, lecz żeby dać świadectwo prawdzie. Temu celowi podporządkował wszystko. Jakże inaczej rozumieją i traktują nieraz swoje stołki nasi politycy.

Wreszcie wielkoduszność. Prawdziwy król potrafi być hojny i łaskawy dla swych poddanych. Ma gest, ale nie w wydawaniu społecznych pieniędzy dla pomnożenia swej chwały. Hojność Chrystusa i każdego władcy na Nim się wzorującego, polega na hojności wewnętrznej, wielkoduszności, wielkości ducha. I wcale nie jest najważniejsze, żeby dużo dawać, żeby być rozrzutnym, lecz żeby dostrzegać każdego potrzebującego, żeby być wrażliwym na potrzeby nawet tych najmniejszych, ostatnich poddanych. Władca musi mieć wiele pokory, żeby nie lekceważyć tych, którzy się tak mało liczą.

To wszystko jest obecne w tym niepozornym geście przebaczenia skruszonemu łotrowi. Jezus mu przebaczył, bo był na prawdę królem, miał władzę ułaskawienia, zadecydowania o zbawieniu i wieczności. Ale żeby tej władzy użyć, żeby dar Jezusa mógł zostać przyjęty i wykorzystany, potrzebna jest wiara, czyli bezwarunkowe uznanie, że Jezus taka władzę posiada. Na pewno nie było łatwe rozpoznać Króla wszechświata na tronie z krzyża, w koronie z ciernia.

My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji.
Ale czy starczy nam pokory i rozsądku, aby Jego władzę uznać?
Czy nie odwrócimy się plecami do krzyża, by wybrać sobie i pójść za swoim królem?
Lecz dokąd nas taki poprowadzi?
I co potrafi nam dać?

Ks. Mariusz Pohl

Parafianin Nr 41 (317) rok VII 25 listopada 2007 rok.

góra

.

Śmierć Jezusa na krzyżu nie oznaczała, że Jego życie było nadaremne. Życie ludzi byłoby nadaremne, gdyby się to nie wydarzyło.

góra

.

góra

.


21.11.2022r. św. Tarsycjusza, patrona ministrantów

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 999b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.