Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 49b(1002b) rok XXII 11. grudnia 2022 roku.

.

góra

.

Medytacja biblijna
CIERPLIWE I RADOSNE OCZEKIWANIE

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.

Nadzieja cierpliwości

Jeśli w oczekiwaniu brakuje nadziei to wkrada się beznadzieja pod wszelkimi postaciami, która zabija oczekiwanie. Tylko niewolnik na nic nie czeka. Co zabija nadzieję? Pośpiech w oczekiwaniu - chciałbym już, teraz, natychmiast, a owocem tego niecierpliwość, która zagłusza. Jestem poza odbiorem. Źle nastawione radio. Brak łącza.

Słyszymy w połowie adwentowej drogi zaproszenie Apostoła: Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie (Jk 5,10). Ci przemawiali i nie martwili się, że na ich oczach się nie wypełniało. Dziś świat nie umie czekać. Tak trudno jest słuchać, a jeśli nawet coś wysłuchamy to chcemy (żądamy, pretensje mamy), aby natychmiast się wypełniło. Czy natychmiast na wezwanie Pana zostawiłbym wszystko i poszedł za Nim i z Nim tam, gdzie chce mnie poprowadzić?

Niedziela jest dniem radości. Jesteśmy zaproszeni do skupienia się na Przychodzącym, a radość to nie tylko błysk chwili. To jest stan, który trwa. Połączmy nadzieję z radością, a wyjdzie z tego "mikstura", dzięki której i pamięć się wzmocni, wola wolnością Bożą tchnąć będzie, rozum odkrywczym się stanie.

Przemęczenie i smutek

Skąd więc tyle smutku i niepewności, które są z reguły skrzętnie ukrywane? Myślę, że w przemęczeniu, w zabieganiu, w wirze, w który zostaliśmy wciągnięci (daliśmy się wkręcić). Czy to oznacza koniec? Żadną miarą. Idzie o to, by nie dopuszczać do przemęczenia, co wcale nie zachęca nas do lenistwa. Najlepsze jest zdrowe zmęczenie.

Wobec tej sytuacji jakże pełne nadziei są słowa Izajasza i Jakuba, które do nas zostały skierowane: Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Umacniajcie serca wasze...

Nadzieja się nie męczy. Ona wzmacnia nas! To beznadzieja nas osłabia, jakby wysysała z nas wszelkie siły. Przychodzący Pan przynosi nam pokrzepienie. On wie, że wcale nie jest łatwo. Zna nasze braki i niemożności. Wie o naszej niepewności. Także o naszej ślepocie, która nie dostrzega Jego działania pośród nas.

W połowie drogi

Połowa drogi zaprasza nas do przystanięcia, do zobaczenia przebytej drogi. Na pierwszym miejscu uradowania się z tego, co udało się, szczególnie w tych małych rzeczach. Trzeba się zatrzymać, by zobaczyć. Nie po to, by się rozsiadać, ale by ogarnąć wzrokiem rzeczywistość. Z tego spojrzenia przyjdą konkretne pytania. Albowiem widząc konkretne czyny lub też ich brak będziemy w stanie się zastanowić.

Jan pyta Jezusa: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Pan nie robi wykładu teologicznego. Odnosi się do codzienności, do tego, co czyni. Mówi do posłańców: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Wielu twierdzi, że to się nie dokonuje. Ja pytam się czy twierdzenia te wypływają z chwili zatrzymania się czy też padają w biegu?

Trwamy w adwentowej drodze. Niech zapadną głęboko w sercach naszych słowa Pana: błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. A to wiąże się z jeszcze jedną sprawą. Mamy mieć szeroko otwarte oczy, uszy i serca, bo Jego przyjście niekoniecznie musi się odbywać według naszych wyobrażeń czy scenariuszy. Zaiste Bóg lubi robić niespodzianki. Na te zaś trzeba czekać. Trzeba jej wyczekiwać.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 43(876) rok XX 15. grudnia 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 11 grudnia 2022
III NIEDZIELA ADWENTU A
- GAUDETE

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Flp 4,4. 5)

Radujcie się zawsze w Panu, *
raz jeszcze powiadam: radujcie się! *
Pan jest blisko.

Kolekta

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, + spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić

(Iz 35,1-6a. 10)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu.

Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić".

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.

Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 146[145],6c-7. 8-9a. 9b-10)
(R.: por. Iz 35,4)

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Albo: Alleluja.

6 Bóg wiary dochowuje na wieki, *
7 uciśnionym wymierza sprawiedliwość, 
chlebem karmi głodnych, * 
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Albo: Alleluja.

8 Pan przywraca wzrok ociemniałym, * 
Pan dźwiga poniżonych, 
Pan kocha sprawiedliwych, *
9 Pan strzeże przybyszów.

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Albo: Alleluja.

Ochrania sierotę i wdowę, * 
lecz występnych kieruje na bezdroża.
10 Pan króluje na wieki, * 
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.
Albo: Alleluja

góra

.

Drugie czytanie

Przyjście Pana jest już bliskie

(Jk 5,7-10)
Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Iz 61,1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Na Chrystusie spełniają się proroctwa

(Mt 11,2-11)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?" Jezus im odpowiedział: "Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie".

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: {{Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: "Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę". Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://www.brewiarz.pl/

góra

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III Niedzielę Adwentu
Niedziela Radości - Gaudete

11.12.2022r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Dzisiejsza III niedziela Adwentu, nazwana jest Niedzielą Radości - Gaudete. Źródłem tej radości jest obecny wśród nas Pan, a także zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Kolekta na ogrzewanie naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Zapraszamy na Roraty w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o godz. 18.00, w piątek o 17.00.

2. We wtorek - na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy czcicieli Matki Bożej.

3. We wtorek o godz. 19.00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich Rodzice mają spotkanie formacyjne.

4. W czwartek o 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

5. W piątek po porannej Mszy św. Herbatka u Tadka
o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci
o godz. 17.00 Msza św. roratnia.

6. W sobotę od godziny 9.00 odwiedziny chorych i starszych parafian z komunią św. Prosimy o zgłaszanie ich w zakrystii lub kancelarii do czwartku włącznie.

7. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Życie chrześcijańskie rodzin.

8. Pamiętajmy, że w przygotowaniu do Uroczystości Bożego Narodzenia nie może zabraknąć naszego pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty.
Okazja do spowiedzi codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. Dzieci, które nie były w tym miesiącu w spowiedzi mają jeszcze okazję do spowiedzi - przed roratami
w piątek od godz. 16.30.

Dodatkowo dla dorosłych spowiedź w czwartek i sobotę od 17.30.
W niedzielę spowiadamy tylko między Mszami. W czasie Mszy św. nie spowiadamy!
Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na Wigilię.

9. Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

10. Dziękujemy za włączenia się w akcję "Paczuszka dla maluszka". Paczkę ze środkami higienicznymi czy kosmetycznymi dla małych dzieci w Domu Samotnej Matki w Zabrzu można złożyć w kancelarii paraf. do 20 grudnia. Szczegóły na plakacie w kancelarii.

11. Kontynuujemy Odwiedziny duszpasterskie - Kolędę. W sobotę odwiedzimy Parafian z ul. Wieniawskiego 14, a w niedzielę z ul. Wieniawskiego 10 do 4 i 5 do 1.

12. "W sobotę, 17 grudnia odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu.
Msza św. o godz. 15.00. Okazja do Spowiedzi od 14.30?.

13. Rodzinny koncert ewangelizacyjny "Betlejem w Spodku" odbędzie się w czwartek 29 grudnia br. o godz. 19. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Czwartku włącznie, by zamówić bilety. Cena: 60, 70 i 80 zł.

góra

następny Nr 1003

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.