Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 1b(1005b) rok XXII 6. stycznia 2023 roku.

Uroczystość Objawienia Pańskiego - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 60,1-6;
Psalm: Ps 72,1-2. 7-8. 10-13;
II czytanie: Ef 3,2-3a. 5-6;
Aklamacja: Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu (Mt 2,2)
Ewangelia: Mt 2,1-12;
Pieśni: 701.1; W: 107; Pd: 106; K: 75; U: 295; Z: 108

.

góra

.

Ewangelia:

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

góra

.

.

Pierwsze czytanie

Iz 60,1÷6

Chwała odnowionej Jerozolimy

1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
    i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
2 Bo oto ciemność okrywa ziemię
    i gęsty mrok spowija ludy,
    a ponad tobą jaśnieje Pan,
    i Jego chwała jawi się nad tobą.
3 I pójdą narody do twojego światła,
    królowie do blasku twojego wschodu.
4 Podnieś oczy wokoło i popatrz:
    Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
    Twoi synowie przychodzą z daleka,
    na rękach niesione twe córki.
5 Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
    a serce twe zadrży i rozszerzy się,
    bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
    zasoby narodów przyjdą ku tobie.
6 Zaleje cię mnogość wielbłądów -
    dromadery z Madianu i z Efy.
    Wszyscy oni przybędą ze Saby,
    zaofiarują złoto i kadzidło,
    nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże.

góra

.

Ślady pozostawione przez Trzech Mędrców przed dwoma tysiącami lat już dawno się zatarły. Mimo to nadal możemy podążać za ich nadzieją, z jaką wyruszyli, wiarą, która pozwoliła im wytrwać, miłością, dzięki której rozpoznali w dziecku Boga.

góra

.

Słowem

"Król Herod przeraził się, a z nim cala Jerozolima" - ta Jerozolima, której Izajasz prorokuje, że "zadrży i rozszerzy się jej serce". Często wielki lęk poprzedza radość, bo trzeba opuścić to, co się do tej pory znało, by serce urosło.

Gdy "gęsty mrok spowija ludy", Bóg wybiera jeden naród nie po to, by sam posiadał światło, ale by przez niego objawić swą miłość do wszystkich. Także do obcych, którzy staną się synami.

Skurczone serce Heroda boi się utracić to, na czym oparł on swą władzę, bo nie wierzy, że miłość może swobodnie wyzbyć się wszystkiego, gdyż wszystko otrzyma w darze, i to w obfitości.

Aneta Zalesińska, "Oremus"

Parafianin Nr 1 (323) rok VIII 6 stycznia 2008 rok.

góra

.

Czas na marzenia

Na szkicu średniowiecznego obrazu wiele rzeczy się nie zgadza: nie byli królami, nie wiadomo, czy byto ich trzech czy więcej, ewangelista nie wspomina o ich świętości. Ale mieli coś, czego brakuje wielu współczesnym - marzenie, które kazało im wyruszyć w drogę, tęsknotę, której nie zdołały ukoić żadne królewskie wspaniałości.

góra

.

Refleksja

... by Go uwielbić.

Mędrcy ze Wschodu robili to, co zwykle. Nie zmienili swego zajęcia. Od innych może różniło ich tylko jedno: byli otwarci na obietnicę. I gdy wyczytali w gwiazdach, że ma się narodzić Syn Boży, wybrali się w drogę, by Go uwielbić. A ponieważ jeszcze wierzyli swoim marzeniom sennym, powrócili do domu inną drogą, która omijała pałac Heroda. Mędrcy dają nam przykład, jak możemy odkryć obecność Bożą i Jego słowa, które ma dla nas.

Bóg objawia się w naszej pracy, w naszej codzienności, w tym, co właśnie robimy. Bóg objawia się w nieskończonym wszechświecie, w gwiazdach, zarówno wysoko w górze, jak i głęboko w naszych snach. Ważną jest rzeczą, by mieć oczy otwarte i wierzyć w obecność Boga pośród nas i w nas. Wtedy Go odkryjemy. Ważną jest rzeczą, interpretować znaki i być gotowym wybrać się w drogę. A gdy nie będziemy wiedzieli, co dalej począć, mamy prawo pytać. Bóg jest pośród nas i nie chce pozostawać w ukryciu na wieki. Daje nam znaki. Musimy być tylko otwarci. A gdy odkryjemy naszą gwiazdę, musimy być gotowi pójść za nią.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 1a (604a) rok XIV 6 stycznia 2014 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
MOJA BETLEJEMSKA GWIAZDA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jak w bajce...

Karawana Kacpra, Melchiora i Baltazara musiała być okazała. Nie była to przecie zwykła kupiecka karawana, lecz orszak zamożnych ludzi. Przepych, jaki otaczał wędrowców, pozwalał domyślać się królewskiego splendoru. I tak to zapamiętali ówcześni, i tak utrwaliło się do dziś: Trzej Królowie! - mówimy. Spróbuj sobie to wyobrazić: wielbłądy, słonie, poganiacze, służba. Na wielbłądzich garbach bogate baldachimy i jeszcze bogatsze wory z kosztownymi darami, zapasami na drogę i wodą w bukłakach. Sceneria jak z baśni o tysiącu i jednej nocy. Król Herod nie mógł nie zauważyć takiego orszaku. Tym bardziej, że jego królestwo było bardzo maleńkie i prawdę powiedziawszy biedne. Dlatego zżerała go podejrzliwość. Dlatego we wszystkim upatrywał spisek przeciw sobie.

Sceneria jak z baśni... A może to baśń i bajka? Opowiastka jakich wiele? Może i rzeź betlejemskich dzieci do tej baśni należy? Posłuchać, wzruszyć się i wrócić do swoich zajęć. I jeszcze ta gwiazda. Gwiazda, która "szła", która "zatrzymała się" - i to akuratnie zatrzymała się nad domem. Jednym domem. Gwiazdy świecą przecież całemu światu. Bajka, nie ma o czym mówić. Gdy jednak astronomowie zaczęli obliczać układ planet na niebie w tamtych latach - a można to uczynić z wielką dokładnością - okazało się, że ta bajka zaskakuje prawdziwością obserwacji widoku nieba. Astronomowie nazywają to koniunkcją, nie tu miejsce na tłumaczenie szczegółów. W każdym razie to właśnie zjawisko dotyczące Jowisza i Saturna zaskoczyć musiało ludzi w 7 roku starej ery. Powtórzyło się ono trzykrotnie - w maju, we wrześniu i w grudniu tegoż roku. To już nie bajka - coś z tym trzeba począć. I z całą resztą opowieści ewangelisty Mateusza także. W tej opowieści uderza określenie "mędrcy". Obserwujący karawanę prości ludzie mogli ich wziąć za królów. Ale to byli przede wszystkim mędrcy.

* Mądry ten, kto potrafi zobaczyć znaki na niebie i na ziemi. Mądry ten, kto potrafi stawiać pytania.
* Mądry ten, kto sięga do skarbnicy wiedzy zgromadzonej przez pokolenia - a nie tylko do najświeższych nowinek.
* Mądry ten, kogo stać na wysiłek szukania niewiadomej.
* Mądry ten, kto nie uwierzył w mądrość samego siebie i z pokorą potrafi pochylić czoło przed tajemnicą. - Tak, jak uczynili to Kacper, Melchior i Baltazar.

Tajemnica objawiona narodom

A prorok Izajasz widział orszak Trzech Króli w proroczym widzeniu setki lat wcześniej: I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zdążają do ciebie... Zaleje cię mnogość wielbłądów... Wszyscy oni przybędą z Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Nic nie dzieje się przypadkiem. Bóg powoli odsłania swoje plany i krok po kroku je realizuje. Odsłania swoje plany? Więcej niż plany - Bóg odsłania tajemnicę samego siebie. Mówimy: Bóg objawia się światu. W pierwszych zdaniach Listu do Hebrajczyków czytamy: "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna..." (Hbr 1,1-2). Pieśni i zapowiedzi proroków to "widzenie Niewidzialnego" (Hbr 11,27). Wydarzenia relacjonowane przez ewangelistów - to oglądanie ich oczyma tego, co się już wydarzyło. To już nie samo słowo, ale "Słowo, które stało się Ciałem" (J 1,14). Poprzednie pokolenia mogły cieszyć się obietnicą - powiada św. Paweł. Teraz już wszyscy stali się współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Bo objawienie się Boga ludziom osiągnęło już swój szczyt - jest nim osoba, postać, życie i nauka Jezusa.

Wtedy, w Betlejem, w osobach Trzech Mędrców, stanęli przed Nim reprezentanci wielkiej rodziny narodów. Złożyli Mu pokłon i dary ofiarowali w imieniu nas wszystkich. Wszelako był to dopiero początek drogi ludzi ku prawdzie, światłu, dobroci i miłosierdziu Boga. Święto Trzech Króli to nie baśniowe wspomnienie kolorowych wydarzeń - to przypomnienie, że droga ku Bożej Prawdzie stoi przed nami otworem i że tą drogą każdy pójść może...

Poznać Boga

Może i powinien. Może Boga poznać każdy. To jedna z tez naszego katechizmu: Człowiek jest otwarty na Boga, a Bóg zawsze jest gotów dać się poznać każdemu człowiekowi. I to właśnie On - Bóg uczynił pierwszy krok (a właściwie wiele kroków) ku człowiekowi. Ale człowiekowi nie wolno stać w miejscu, nie wolno bezczynnie czekać. Musi iść - jak Kasper, Melchior i Baltazar, jak tysiące i miliony innych poszukiwaczy Boga - ku Bogu. Musi, jeśli chce odnaleźć samego siebie. Jest to droga mądrości, czyli rozglądania się wokół siebie. Trzeba umieć patrzyć w mikrokosmos atomów i w makrokosmos galaktyk; patrzyć w siebie - w serce i sumienie. Jest to droga stawiania pytań i rozważania wszystkich możliwych odpowiedzi na postawione pytania. Jeśli ktoś nie zamknie się w zbytniej pewności siebie, jeśli nie otoczy się skorupą zła moralnego - prędzej, czy później zobaczy swoją betlejemską gwiazdę. Potem będzie mu potrzeba tylko nieco odwagi, by pójść za światłem, które zapali się w umyśle, w sercu, w jego duszy. Gdy w końcu trafi na Boga - a trafi bez wątpienia - powinien światło betlejemskiej gwiazdy nieść innym. Zresztą, wiara obudzi w nim radość i tą radością zapalać będzie światło wiary w ludziach, których spotka na swej drodze. I to już nie żadna bajka - to rzeczywistość naszych dni, to trwające wciąż szukanie Boga i odnajdywanie Boga. A On zawsze jest bliżej, niż nam się zdaje.

ks. T. Horak

Parafianin Nr 1a(879a) rok XX 6. stycznia 2020 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Nowy Rok. Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1.01.2023r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Dzisiejsza uroczystość przypomina, iż Maryja nie jest tylko matką człowieka - Jezusa, lecz matką Wcielonego Boga. Ona jest Tą, przez którą otrzymujemy Chrystusa - Dawcę życia wiecznego. Jej więc na początku Nowego Roku powierzamy nadchodzący czas, prosząc, by wyjednała nam Boże Błogosławieństwo.

Kolekta na Seminarium Duchowne w Katowicach.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dziś Nieszpory Kolędowe o godz. 18.15. Zapraszamy

2. Z racji Kolędy w tygodniu Msze św. tylko rano.

3. We wtorek po Mszy o godz. 8.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

4. W I czwartek
o godz. 7.30 nabożeństwo w intencji Duchowieństwa i o nowe powołania.
O godz. 8.00 Msza św. w tej intencji.

5. W I piątek miesiąca przypada uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. To święto nakazane, Msze św. jak w niedziele. Kolekta na misje. Zapraszamy na uroczyste Kolędowanie przy Żłóbku o godz. 16.00.
W tym dniu przypada Dies Episcopi - w modlitwie pamiętamy o naszych Biskupach.

6. W I sobotę
o godz. 7.30 nabożeństwo różańcowe do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

7. W przyszłą niedzielę - Święto Chrztu Pańskiego - kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.

8. Kolęda w tygodniu od godz. 15.00 a w Trzech Króli, soboty i niedziele od 14.00. Po Nowym Roku odwiedzimy Parafian z ul. Norwida. Szczegóły w gablotce i na stronie internetowej.

góra

następny Nr 1006

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.