Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 2(1006) rok XXIII 8. stycznia 2023 roku.

Święto Chrztu Pańskiego - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 42,1-4. 6-7;
Psalm: Ps: 29, 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10;
II czytanie: Dz 10,34-38;
Aklamacja: Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie" (Mk 9,7);
Ewangelia: Mt 3,13-17;
Pieśni: 701.1; W: 4, Asp: 1; Pd: 98; K: 325; U: 605; Z: 630

.

góra

.

 
Ewangelia:

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany".

góra

.

Otwarcie niebios, gołębica Boga, głos z nieba - to obrazy głębokiego doświadczenia, które stało się udziałem Jezusa podczas Jego chrztu w Jordanie. Doświadczenie bezwarunkowej akceptacji: "Ten jest mój Syn umiłowany". Doświadczenie niewiarygodnej bliskości do Boga: "oto otworzyły Mu się niebiosa". Doświadczenie wewnętrznego ognia i niewygasłego zapału: "ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego".

góra

.

Człowiek pyta:

Dlaczego występny gardzi Bogiem,
mówi w swym sercu: Nie pomści?

(Ps 10,13)

* * *

WARUNEK BEZPIECZEŃSTWA

Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury,
Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie przeżyj swoich pieniędzy.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia' 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niewiele ważnych słów

"Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe"(Mt 3,15) - tak brzmią pierwsze słowa, jakie w Ewangelii Mateusza wypowiada Jezus. Jest to świadectwo wiary, które otrzymuje najwyższe potwierdzenie: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

góra

.

Słowem

Historia chrztu Jezusa jest bardzo prosta. Można ją opowiedzieć bez wielkich słów. Jezus wchodzi do rzeki. Chce przyjąć chrzest, a zatem musi stać się mały, zanurzyć się w wodzie. Jan wyczuwa, że nie tak powinno być. Waha się.

To, co za chwilę ma się dokonać postawi na głowie cały dotychczasowy porządek. Ale nagle pojmuje: właśnie tak wypełnia się sprawiedliwość Boga. Na to, co na górze, i na to, co na dole, pada nowe światło, tak że ukazują się w zupełnie nowej perspektywie.

W tym bowiem momencie, gdy Jezus wychodzi z wody, otwiera się niebo i zstępuje Duch Boży pod postacią gołębicy. Jezus nie wynosi siebie ponad otaczających Go ludzi, lecz swym jestestwem sięga nieba, które schodzi na ziemię.

Góra i dół, niebo i ziemia otwierają się, zwracają się ku sobie, przenikają. I tak odtąd dzieje się zawsze, gdy człowiek zanurza się w głębinach wód, by umrzeć wraz z Chrystusem w nadziei na przyszłe zmartwychwstanie.

Dzieje się tak, mimo że ani nie słychać żadnego głosu, ani nie widać zstępującej gołębicy. Wszystko to można jednak usłyszeć i zobaczyć w duchu wiary.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 2 (185) rok V 9 stycznia 2005 rok.

góra

Chrzest w Jordanie - to pierwsze publiczne objawienie Jezusa jako Króla i Zbawcy, a jednocześnie objawienie całej Trójcy Świętej. To początek działalności Jezusa i szczyt działalności Jana Chrzciciela, który pierwszy rozpoznał w Jezusie obiecanego Mesjasza. Jezus zanurza się w wody Jordanu, jak w wody śmierci, przyjmując na siebie nasze grzechy. Niech dzisiejsze święto będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar chrztu, w którym obmyły nas wody życia wiecznego, czyniąc nas dziećmi Bożymi.

Halina Świrska, "Oremus" styczeń 2008

góra

.

Refleksja

Także Jezus był poszukującym. Szukał swojej misji i drogi. Poszedł na pustynię do Jana, do którego ciągnęli wszyscy poszukujący i gotowi na nawrócenie. Dzisiejsza Ewangelia jest jedynym przekazanym opisem pełnego napięcia, prawie dramatycznego spotkania Jana - gwałtownego, radykalnego męża pustyni, który wkrótce potem straci głowę, z Jezusem - oczekiwanym Mesjaszem.

Co znalazł Jezus? Co wydarzyło się tam na pustyni? Najpierw otworzyły się niebiosa - pradawny symbol ludzkiej tęsknoty, że Bóg może się ludziom objawić i stać się dla nich przystępny. Potem zstępuje Duch Boży, ale nie pod postacią jakiegoś gwałtownego ptaka drapieżnego, ale gołębicy, symbolizującej samą istotę pokoju. Następnie zostają wypowiedziane słowa, będące niemal oficjalną formułą intronizacji Jezusa, ponieważ są wzięte z formuły intronizacji królów: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Dobrze by było w tym tygodniu pomyśleć o własnym chrzcie, a co najmniej uświadomić sobie fakt, że jestem człowiekiem ochrzczonym. Tyle mogę zrobić! Podczas chrztu przecież i do mnie - niby do królewskiego dziecka - zostały skierowane słowa: "Ten jest mój syn umiłowany", czy: "Ta jest moją córką umiłowaną". I słowa te do dnia dzisiejszego zachowują ważność, i to bezwarunkowo.

Christine Rod MC

Parafianin Nr 1a (462a) rok XI 9 stycznia 2011 rok

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1006b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.