Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 3b(1007b) rok XXII 15. stycznia 2023 roku.

.

góra

.

.

Niedziela, 15 stycznia 2023
II NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 66,4)

Niechaj Cię wielbi, Boże, cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech wysławia Twoje imię, o Najwyższy.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, + wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Sługa Boży światłością całej ziemi

(Iz 49,3. 5-6)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię".

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.

A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 40[39],2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10)
(R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

2 Z nadzieją czekałem na Pana, * 
a On pochylił się nade mną.
4 Włożył mi w usta pieśń nową, *  
śpiew dla naszego Boga.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7 Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
8 Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
9 Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".
10 Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu +  
i nie powściągałem warg moich, * 
o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

góra

.

Drugie czytanie

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

(1Kor 1,1-3)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 1,14a. 12a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Duch Święty spoczął na Jezusie

(J 1,29-34)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: {{Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi}}.

Jan dał takie świadectwo: {{Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym".

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

To zbyt mało, ...

Zakładki: 1. 2. 3.

"To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi" (Iz 49,3. 5-6).

Gdzie zaczynają się misje? Czy gdzieś za morzami i oceanami? My w Europie, w Polsce dużo wiemy o religii. Znamy przykazania, historię Jezusa, bohaterów biblijnych oraz żywoty świętych. Patrząc na nasze dziedzictwo kulturowe możemy czuć się dumni, że tak wiele wartościowych dzieł stanowi piękne świadectwo Ewangelii. Jak więc nie czuć wewnętrznej potrzeby zaniesienia na "krańce ziemi", nie tylko zbawienia, ale i kultury? Współgra to z wezwaniem, które usłyszał prorok Izajasz. Czy jednak nie zaniedbujemy tego, co jest jeszcze bardziej pierwotne? Zauważmy, że Bóg mówi: "to zbyt mało" o misji wśród swoich, w Izraelu. Izajasz głosił wśród tych, którzy byli mu bliscy, a Bóg zaprosił go do jeszcze większego dzieła. A my? Czy wobec nas sprawdzają się słowa "to zbyt mało"? A może owe "mało" jest dla nas już czymś wielkim do wykonania?

"Wszyscy jesteśmy wezwani do misyjnego wyjścia. Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii" - napisał papież Franciszek w adhortacji Radość Ewangelii.

Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18.01 do 25.01.2023r.). Módlmy się o łaskę rozeznania i odwagi misyjnej dla wszystkich ochrzczonych i wspólnot chrześcijańskich.

Parafianin Nr 3 (606) rok XIV 19 stycznia 2014 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 2 Niedzielę Zwykłą

15.01.2023r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Zgromadzeni na Eucharystii - jak Jan Chrzciciel - pragniemy rozpoznać Pana, który wkracza w codzienność naszego życia. Świadomi, że tylko On jest dawcą prawdziwego pokoju i przebaczenia, wzbudźmy w sobie szczerą intencję spotkania z Nim.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na archidiecezję.
Bóg zapłać.

1. W tym tygodniu kończą się Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda. W sobotę odwiedzimy Parafian z ul. Wolności od 17 do 1 i Wolności od 39 do 27. Plan w gablotce i na stronie internetowej. Kolęda DODATKOWA w niedzielę 22.01 od godz. 14.00.

2. Z racji Ferii przez najbliższe dwa tygodnie Msze św. od poniedziałku do piątku (od 16 do 27 stycznia 2023) tylko rano o godz. 8.00.
W sobotę o 7.30 modlitwa Różańcowa. Za tydzień w niedzielę 22.01.2023 nie ma Mszy o godz. 9.00. Ale będą Nieszpory o godz. 18.15. Zapraszamy.

3. We wtorek o godz. 8.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej.

4. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

5. W czwartek o godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

6. Kolędowa Herbatka u Tadka dopiero za tydzień w piątek 27.01.2023.

7. W sobotę Dzień Babci. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Wszystkich Babć i Dziadków. Zapraszamy.

8. Za tydzień przypada Niedziela Słowa Bożego.

9. Drodzy Parafianie. Bardzo dziękujemy za ofiary zebrane w zeszłą niedzielę na ogrzewanie kościoła. Kwota ta wystarczyła na zakup 3,5 tony pelletu. Wszystkie dotychczasowe ofiary powinny starczyć na opał do końca okresu grzewczego. Szczere Bóg Zapłać!

góra

następny Nr 1008

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.