Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 6(1010) rok XXIII 5. lutego 2023 roku.

Piąta Niedziela Zwykła - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 58,7-10;
Psalm: Ps 112, 4-5. 6-7. 8a i 9;
II czytanie: 1Kor 2,1-5;
Aklamacja: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia (J 8,12);
Ewangelia: Mt 5,13-16;
Pieśni: 701.1; W: 580; Pd: 633; K: 212; U: 310; Z: 854

.

góra

.

 
Ewangelia:

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

góra

.

góra

.

Słowem

Mało kto już zna dawną recepturę wypieku chleba, przygotowanego z miodu i soli, wody i mleka. Sól i miód? Składniki te mogą budzić pewne zdziwienie, ale w tej recepturze odgrywają niezastąpioną rolę. Jeden z nich jest zaczynem i siłą napędową "rośnięcia", drugi utrzymuje wszystko w całości. Od właściwego ich zmieszania zależy, czy upieczony chleb będzie pulchny i zarazem kształtny, czy będzie radował i oko, i podniebienie.

Jeśli obydwu tych składników nie dobierze się we właściwych proporcjach, chleb, powszechne źródło naszej życiowej siły, może okazać się niejadalny, twardy jak kamień albo pulchny jak wata.

Podobnie jest ze światłem: Nadmiar światła oślepia, niszczy skórę i męczy. Natomiast niedostatek światła kryje w sobie inne niebezpieczeństwo, a ukrycie "pod korcem" grozi pożarem. Najlepiej, gdy nie jest ani zbyt jaskrawe, ani zupełnie ukryte. We właściwej mierze decyduje o jakości życia.

Ma też swój ważny udział w "powstaniu chleba": zarówno jako światło słońca przy jego rośnięciu, jak i światło ognia przy pieczeniu. Przekonujemy się o tym każdego powszechnego dnia, przy każdym nieomal posiłku - chleb nie byłby powszechnym pokarmem i nie smakowałby tak jak smakuje bez soli i światła.

Należy o tym pamiętać, gdy staramy się zrozumieć słowa Jezusa, że mamy być solą i światłem. Mamy uczestniczyć w życiu, wiedząc, że jesteśmy zdani jedni na drugich, że me powinniśmy przeceniać własnej skuteczności, ale jej też nie niedoceniać.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 6 (189) rok V 6 lutego 2005 rok.

góra

.

Stanąć pod krzyżem

Nie dosłownie, ale co do sensu. "Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża" - pisze św. Paweł. Co oznaczają te "ponure słowa"?

Przeżywamy je codziennie - na własnej skórze, w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy albo słuchając wiadomości. Życie jest zawsze życiem z krzyżem, niekiedy też na krzyżu. Ale często uświadamiamy sobie tylko pół tej prawdy. Życie bowiem z krzyżem nigdy nie jest życiem samotnym.

Taka jest prawda krzyża: nie ma żadnego miejsca, żadnego czasu bez Boga, bez miłości, bo On sam wziął na siebie krzyż - "miejsce zapomniane przez Boga".

Często jednak trudno w to uwierzyć, często można tego doświadczyć tylko w cierpieniu. Ale jest prawdą.

Michael Tillmann

Parafianin Nr 5 (466) rok XI 6 lutego 2011 rok.

góra

.

Biblia pyta:

Nie pozbawiaj się dobra dzisiejszego,
a przedmiot szlachetnego pożądania niech cię nie mija!

Czyż zostawisz drugiemu owoc swoich prac i trudy twoje
na podział losem?

(Syr 15, 14-15)

* * *

ŻĄDZA NIEŚMIERTELNOŚCI

Chcesz zyskać nieśmiertelność przez jaki czyn dzielny;
Głupiś!
czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz nieśmiertelny.

Adam Mickiewicz

* * *

Zatrzymując się w małym miasteczku w porze lunchu
wybierz kawiarnię na rynku.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Najgłębsza ciemność w ludzkim sercu to egoizm i nieczułość. Czynią one człowieka więźniem duchowych mroków, nawet jeśli "błyszczy on słowem i mądrością". Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, zapalił ogień miłości, zdolny rozproszyć wszelką ciemność. Stał się dla nas wcieloną troską i miłosierdziem Boga. Blask bijący od krzyża rozprasza mroki naszego egoizmu, życia dla siebie, i wypełnia nasze serca miłosierną miłością. "Wtedy światło zabłyśnie w ciemnościach, a ciemność stanie się południem."

o. Wojciech Jędrzejowski OP, "Oremus" styczeń 2005

góra

.

Refleksja

"Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi".

Symbolika soli w języku Biblii i tradycji Wschodu jest bogata. Przede wszystkim jest to sól przyjaźni, przymierza, solidarności. Na starożytnym Wschodzie zawierano "pakt soli", który oznaczał nierozerwalne przymierze. U św. Marka przytoczone zostały słowa Jezusa, zapraszającego uczniów do przyprawienia życia braterskiego solą miłości: "Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą" (Mk 9,50).

Sól jest drobnym elementem naszego codziennego życia, ale Biblia nadała jej znaczenie duchowe, obdarzyła "smakiem" życia i mądrości, miłości i oczyszczenia, strachu i wybawienia, ciepła i świadectwa.

Chrześcijanin ma być solą dla społeczności, w której żyje: daje smak i zabezpiecza, uodparnia przed rozkładem, głupotą, zepsuciem moralnym, korupcją. Ma to czynić siłą swojego wnętrza. Autentyczny chrześcijanin musi chcieć, ale i musi mieć odwagę być innym niż ci, którzy nie znają Chrystusa i Jego Ewangelii. To przecież oznaczał chrzest: zrzucenie starego człowieka i przyobleczenie się w nowego. Trzeba uwrażliwiać sumienia, bo istnieje realne niebezpieczeństwo zwietrzenia, utraty własnej tożsamości! Możemy zostać rozmyci!

Pozostaje wtedy wiara szczątkowa: paciorek, tradycja, zwyczaj, wspomnienie, religijne gesty ze względu na żonę, rodziców, otoczenie. Zanika życie z wiary. Taki człowiek przestaje być solą! Jego życie nie świadczy o tym, że należy do Chrystusa. Jego postawa będzie usprawiedliwieniem dla tych, którzy do Chrystusa nie należą.

ks. Roman Kempny

Parafianin Nr 6 (609) rok XIV 9 lutego 2014 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1010b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.