Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 6b(1010b) rok XXII 11. lutego 2023 roku.

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Światowy Dzień Chorego

.

góra

.

11 lutego - Światowy
Dzień Chorego

11 lutego 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu, Matka Boża objawiła się czternastoletniej pasterce św. Bernadecie Soubirous. W czasie następnych objawień Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty oraz poleciła wznieść na tym miejscu kościół. 25 marca objawiła swoje imię: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". Wkrótce Lourdes zasłynęło z licznych uzdrowień i nawróceń. Obok groty, w której wytrysnęło cudowne źródło, wznoszą się dwie bazyliki, obsługujące wciąż rosnący ruch pielgrzymkowy. Lourdes stało się światowym centrum czci Matki Bożej.

Mszał rzymski 1963

* * *

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II (13 maja 1992r.). Papież wyznaczył obchody tego Dnia na 11 lutego, a więc dzień, w którym Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie. Ustanowienie Światowego Dnia Chorych było w intencji Papieża wezwaniem Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.

Żałuję za me grzechy Niepokalanie Poczęta
Módl się za mnie

Jesteś jaśniejącym wzorem Niepokalanie Poczęta
Wierzę w Ciebie

Pozwól mi odczuć swoją bliskość Niepokalanie Poczęta
Rozraduj mnie

Pozwól mi znowu chodzić Niepokalanie Poczęta
Pozwól mi nawet tańczyć.

.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
ILE ŚWIATŁA W ŚWIETLE?

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Światło w świetle, sól w soli

Ile światła w świetle? Ile soli w soli? Oto pytania wypływające z ewangelii. Retoryczne? Żadną miarą. Można bowiem świecić ładnie, a można też byle jak. Sól może wydobywać smak. Gdy jest jej za mało lub za dużo niedobrze. Tak więc trzeba umiaru.

Gdy jesteśmy zapatrzeni w Pana Jezusa to trwamy w Światłości czyli sycimy się nią, jesteśmy nią napełniani. Takie podpięcie do głównego Źródła światła.

Gdy spożywamy Jego Ciało to nabieramy smaku, smaku życia i smaku pragnienia życia wiecznego. Odnawiać trzeba i to zapatrzenie i to spożywanie. Im mniej tym mniejsza jasność i mniejsza siła.

Miara mocy

Wbrew światowemu myśleniu moc chrześcijanina nie jest związana z absolutną władzą czy niezniszczalnością. To wystawienie się na rozpuszczenie w ziemi. Nie ubóstwianie ziemi, ale stanie się dla niej solą czyli tym, co nadaje smak. Moc związana jest ze słabością, bo taka jest moc Boża. Ta objawiła się w Jezusie Chrystusie, który został zabity za nas i przez to ukazał nam wszechmoc Ojca. Ta zaś zawiera się w przebaczeniu, które otrzymujemy. Oto moc chrześcijanina - przebaczenie, które dla świata jest naiwnością i oznaką słabości.

Apostoł Paweł, tuz pośród pierwszych uczniów Pańskich przybywa nie po to, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Żadnych popisów siły nadludzkiej. Przyszedł w imię Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Takiego znamy. Trwając przy Synu staje przed ludźmi w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.

Moc nie jest związana ze mną, ale z więzią z Panem w Kościele, który nam dał. Nie mamy przekonywać okrągłymi słowami. Mamy ukazywać ducha i moc w naszym życiu, dawać świadectwo wiary w moc Bożą. To jest moc światła, które uwierzyło, że mały płomyk rozświetli ciemności, a jednocześnie spala się.

Wzór bycia solą i światłem

Przyglądając się Maryi, Matce Pana odkrywamy Jej bycie solą dla ziemi. Obecna. Troszcząca się. Dostrzegająca braki i odnosząca je do Syna. Zapraszająca nas do tego, byśmy uczynili wszystko, co Jezus nam powie. Jak sól znikająca, nie pchająca się na pierwszy plan.

Także rozważamy Jej bycie światłem świata. Nie da się Jej ukryć. Jest na górze. Choć nie jest bycie w świetle reflektorów. Modli się do Boga wstawiając się za nami. Zapalona jest na świeczniku i spala się dla Tego, który uczynił dla Niej, z Nią i w Niej wielkie rzeczy. Jest w domu, w Kościele i świeci nam!

Matko przez Boga wybrana prowadź nas prostą drogą do Pana! I to czyni jako sól i jako światło.

Prowadzi do Pana, wskazuje na Syna. Taki ma być chrześcijanin, syn i córka Maryi. Tak jak i Jej niech świeci i nasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 6(884) rok XX 9. lutego 2020 roku.

góra

.

.

Niedziela, 5 lutego 2023
V NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 95,6-7)

Przyjdźcie, uwielbiajmy Boga, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, *
albowiem On jest naszym Bogiem.

Kolekta

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, + a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Światło dobrych uczynków

(Iz 58,7-10)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:

{{Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: "Oto jestem!"

Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem}}.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 112[111],4-5. 6-7. 8a i 9)
(R.: 4a)

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

4 On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
5 Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

6 Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.
7 Nie przelęknie się złej nowiny, * 
jego mocne serce zaufało Panu.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

8 Jego wierne serce lękać się nie będzie. *
9 Rozdaje i obdarza ubogich, 
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Refren: Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Nauczanie Świętego Pawła

(1Kor 2,1-5)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże.

Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 8,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Wy jesteście światłem świata

(Mt 5,13-16)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 5 Niedzielę Zwykłą

5.02.2023r.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus chce pogłębić w nas ufność, że autentyczne życie wiary jest zaczynem przemieniającym nasz świat. Prośmy w tej Eucharystii o dar wewnętrznej przemiany, aby wszystkie nasze decyzje, zamiary i czyny przybliżały innych do królestwa Bożego.

Kolekta dzisiejsza na archidiecezję - wspieranie domów rekolekcyjnych
- za ofiary Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 Nieszpory niedzielne - serdecznie zapraszamy.

2. W poniedziałek wspominamy św. Pawła Miki i Towarz.,
w piątek - św. Scholastykę,
w sobotę - Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes.

3. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.
We wtorek o godz. 19.00 spotkanie Dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich Rodziców.

4. W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W piątek o godz. 17.00 Msza szkolna.

6. W sobotę z racji Dnia Chorych o godz. 8.00 na Mszy św. będziemy się modlić w intencji chorych i dla chorych indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Drzwi do kościoła od strony kaplicy Matki Bożej będą otwarte, by można było wjechać wózkiem inwalidzkim.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
O godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

7. W podzięce za możliwość wspólnej modlitwy i spotkań kolędowych oraz dla tych, którzy nie mogli się z nami spotkać, będziemy sprawowali Msze św. za Parafian z poszczególnych ulic.
Szczegóły w intencjach mszalnych.

8. Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Medjugorie w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2023r.
Cena 900 zł i 190 euro. Informacje na plakacie i w kancelarii. Zapisy w kancelarii. Zachęcamy.

9. W naszej Parafii w dniach 23, 24 lutego, 2,3 marca odbędą się Nauki Przedmałżeńskie, a w niedzielę 26 lutego o godz. 17.00 Dzień skupienia dla Narzeczonych.

góra

następny Nr 1011

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.