Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 9(1013) rok XXIII 26. lutego 2023 roku.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Rdz 2,7-9; 3,1-7;
Psalm: Ps 51,3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17;
II czytanie: Rz 5,12-19 Lub Rz 5,12. 17-19;
Aklamacja: Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b);
Ewangelia: Mt 4,1-11;
Pieśni: 701.1; W: 112; Pd: 336; K: 286; U: 294; Z: 332

góra

.

 
Ewangelia:

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.

góra

.

góra

.

Słowem

Kimże Jezus mógł zostać?! Cieślą, jak Jego opiekun, Józef. Mógł zdobyć stateczny, wolny od kryzysów zawód. Mógł też opiekować się chorymi, a nawet zostać lekarzem, bo przecież "uzdrowił wielu". Mógł zajść wysoko, bo nawet uczeni w Piśmie Mu się przysłuchiwali. Być może profesorem teologii, arcykapłanem w świątyni jerozolimskiej.

On jednak udał się na jakiś czas na pustynię i powrócił jako prorok, jako kaznodzieja. Ale nie powrócił sam. Szatan, diabelski kusiciel, chce wprowadzić Go w świat. Kamienie przemienić w chleb. Chleba i igrzysk. Cui bono? Na co komu by się zdało, gdyby Jezus rzucił się w dół z narożnika świątyni? Tym, którzy Go rzeczywiście potrzebowali, niewiele by to dało.

Ale komu jest jeszcze dzisiaj potrzebny? Dzieciom? "W nic nie wierzę i niczego mi nie brakuje!" Dorosłym? "Każdy musi dbać o siebie!" Może osobom w podeszłym wieku? "W cóż można jeszcze wierzyć?" Gdy jednak w swej wędrówce przez pustynię stajemy bezradni, wychodzi nam naprzeciw Jezus, który pustynię dobrze zna i z niej powrócił.

Przebywał na niej czterdzieści dni, jak Noe w arce po potopie i Mojżesz u stóp Synaju, zanim otrzymał Dziesięć Przykazań. I nas Szatan kusi: A może jakiś malutki cud? Może byłyby wtedy kościoły pełniejsze? Ludzie lepsi? Pokusa jest realna, ale jeśli ktoś chce spotkać Boga, musi szukać pośród tych, którzy Go potrzebują, i pośród których przebywa.

Bernd Kaut

Parafianin Nr 7 (190) rok V 13 lutego 2005 rok.

góra

.

Pokusa

W ucisku zachować cierpliwość, Wytrwać, dochować Wiary, nie przystać na grzech -jest i to potrafisz, ucisk przynosi ci Więcej pożytku niż szkody; również ucisk W tłoczni nie chce przecież zaszkodzić Winogronom, a jedynie Wydobyć z nich słodki sok.

Augustyn

góra

.

Człowiek pyta:

RADA GŁUPCÓW

Po co się ten gmin głupi na radę zgromadził?
Chce, żeby mu radzono to, co już uradził.

Adam Mickiewicz

* * *

Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić.
Człowiek z wielkimi ambicjami jest silniejszy od tego,
który jest tylko realistą.

Jackson Brown, Jr. Mały poradnik życia

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Nawrócenie...

jest najszybszym krokiem naprzód.
W Wielkim Poście przestawiamy zwrotnice, by to uczynić.

góra

.

Refleksja

"Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem; (...) rzuć się w dół; (...) zstąp z krzyża!" - Na takie pokusy był Jezus wystawiany przez całe życie. Obojętnie, czy kusicielem jest diabeł, Piotr czy ktokolwiek inny - wszystkim chodzi o jedno: "Zastanów się nad tym, co robisz? Zmień swoje postępowanie! Jesteś Synem Bożym, za takiego Cię uważamy, ale Ten, na którego czekamy, Mesjasz, powinien być inny. Zastanów się. Wejdź na drogę pełną sławy, czci i mocy".

Jezus, gdyby tylko zechciał, mógłby zapoczątkować złoty wiek, lata świetności, jak za czasów Dawida i Salomona. Lud leżałby wtedy u Jego stóp. Nie były to, w przypadku Jezusa, żadne nadzwyczajne pokusy, ale całkiem normalne, same nasuwające się myśli, przed którymi nie powinien wzbraniać się rozsądny człowiek. Ale Jezus zawsze stanowczo je odrzucał. Inaczej niż inni pojmował sens swego życia i rolę, jaką ma w nim do odegrania.

Jako Syn Boży chciał żyć i działać całkowicie zgodnie z wolą swojego Ojca niebieskiego i słuchać tylko Jego głosu. I sam Jezus coraz wyraźniej poznaje, że Jego Ojciec chce poprowadzić Go jako Mesjasza zupełnie inną drogą niż tą wymarzoną przez uciśniony naród - drogą ubóstwa, bezsilności i prześladowania. Tylko tą drogą chce iść Jezus, a nie populistyczną drogą najmniejszego oporu albo wspaniałego sukcesu.

Kto czterdziestodniowy post pojmuje jako zaproszenie do ponownego zastanowienia się nad swoją drogą i swoim byciem w drodze, powinien jak Jezus liczyć się z pokusami i ułudami, ale także z obecnością tego Ducha, który wyprowadził Jezusa na pustynię i był Mu pomocą.

Hans Reithofer

Parafianin Nr 9 (751) rok XVII 5 marca 2017 roku.

góra

Chrystus kuszony na pustyni robi coś dokładnie przeciwnego niż Adam kuszony w raju. Odpowiedź na diabelską intrygę jest w posłuszeństwie: "Bogu samemu będziesz służył". Dlaczego mam być Bogu posłuszny? To pytanie jest zrodzone z lęku. Można więc zapytać inaczej: Dlaczego mam być posłuszny lekarzowi, który mi przepisuje terapię, lektorowi angielskiego, który uczy wymowy, doświadczonemu przewodnikowi, gdy idę w góry? Posłuszeństwo to zaufanie i uznanie, że nie jestem ekspertem od życia. Pytanie z lęku zrodzone można przełamać tylko doświadczeniem. Stań przed Nim, a będziesz wiedział, dlaczego masz być posłuszny. Mała jest różnica pomiędzy chrześcijańskim posłuszeństwem a miłością.

Tomasz Kwiecień OP,
"Oremus" Wielki Post i Triduum Paschalne 2005

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1013b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.