Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12(1016) rok XXIII 19. marca 2023 roku.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu - rok A
Niedziela Radości - Laetare

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: 1Sm 16,1b. 6-7. 10-13a;
Psalm: Ps 23,1b-3a. 3b-4. 5. 6;
II czytanie: Ef 5,8-14;
Aklamacja: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia (J 8,12b);
Ewangelia: J 9,1-41; Lub J 9,1. 6-9. 13-17. 34-38
Pieśni: 701.1; W: 113; Pd: 614; K: 612; U: 275; Z: 133

góra

.

 
Ewangelia:

To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.

góra

.

góra

.

Słowem

O gdyby jeszcze dzisiaj sensacyjne wiadomości, chociażby z pierwszych stron z kolorowych czasopism, mogły wywołać tak zażartą dyskusję! Wiadomość o cudownym uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia rozeszła się lotem błyskawicy, i to w czasach Jezusa, a więc w czasach bez gazet, radia, telewizji i Internetu.

Ale ci, którzy o tym usłyszeli, nie od razu przeszli nad tym do porządku dziennego. Nie zaspokoili jedynie swojej ciekawości, nieugaszonej żądzy sensacji, lecz zdali sobie sprawę, że w tym przypadku chodzi o coś więcej niż "tylko" o jednostkowy cud.

Najpierw uczniowie chcieli się dowiedzieć od swego Mistrza, kto ponosi winę za jego kalectwo, dowiedzieć się czegoś o grzesznym lub sprawiedliwym życiu przed Bogiem. Otrzymali jasną odpowiedź, a być może nie tylko oni: winy za to nie ponosi ani on, ani jego rodzice, ani jego grzech, ani grzech jego rodziców.

Po cudownym zaś uzdrowieniu rozgorzała między faryzeuszami, Jezusem i uzdrowionym i jego rodziną ożywiona dyskusja o prawie i miłości, wierze i naśladowaniu. Szybko stało się dla wszystkich jasne, że to nie kto inny, tylko sam Bóg sprawia, że to, co się dzieje i czego jesteśmy świadkami, zmusza ludzi do stawiania pytań. Że to sam Bóg wprowadza niepokój w porządek prawny, moralny i religijny, który dotąd uchodził za nienaruszalny, pewny, boski.

Że to sam Bóg zasiewa w ludzkich sercach niepewność, domagając się od każdego zajęcia stanowiska na własną odpowiedzialność i nikomu nie oszczędzając udziału w ważnej dyskusji nad innym "sposobem widzenia" czy innymi "sposobami widzenia".

Kto na końcu należy do ślepych albo widzących, trudno rozstrzygnąć. Do dzisiaj. I to intrygujące ostrzeżenie Jezusa: "Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: {{Widzimy}}, grzech wasz trwa nadal".

Susanne Brandt

Parafianin Nr 9 (331) rok VIII 2 marca 2008 rok.

góra

.

Laetare

Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą radości - Laetare (od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście). Kościół, Nowe Jeruzalem, cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej jest to "niedziela róż", ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różowy kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym - dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą Gaudete.

góra

.

Bóg pyta:

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu?

(Iz 58,5)

Rzekł Bóg do szatana: Skąd przychodzisz?

(Joba 1,7)

* * *

KRZYWDA CZASEM PRZYDA SIĘ

Często grzesznik przed śmiercią na bliźnich się żali,
Iż mu nie dosyć w życiu krzywd nawyrządzali.

Adam Mickiewicz

* * *

Nie oglądaj brutalnych programów
i nie kupuj produktów firm,
które je sponsorują.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Wielki Post zaprasza nas do zmiany perspektywy. Do podjęcia próby spojrzenia oczyma Bożymi na to, co tak często stanowi o treści mojego powszedniego dnia. Wtedy może się okazać, że wiele rzeczy, do których dotąd przywiązywałem tak wielką wagę, nie ma w ogóle żadnej wagi. Jest bez znaczenia. Mogę też dojść do przekonania, że sam nabiorę odpowiedniej wagi, gdy nie będę przywiązywał takiej wagi do samego siebie.

góra

.

Refleksja

Niedziela Radości - Laetare

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana...

IV Niedziela Wielkiego Postu jest według tradycji nazywana niedzielą radości, Człowiek radosny, szczęśliwy, to ten, który zna i widzi sens swojego życia. I właśnie ten sens, sens życia chrześcijańskiego ukazuje dzisiejsza kolekta. To nadchodzące święta wielkanocne, a więc udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa - nowym życiu. Za sensem trzeba biec, aby móc nadążyć, trzeba go wytrwale poszukiwać, a kiedy się go znajdzie, tym bardziej nie zaprzestać owych poszukiwań. Jak łatwo wylatuje z rąk to, co jest tak cenne, a to, co nienazwane - gubi się. Nie chciałbym zgubić sensu, bo wtedy nie pozostaje już nic. Wiara umiera, szczerość wyszczerbia, a miłość... miłość przestaje istnieć. Proszę, Cię, Boże, pojednaj mnie znów z tym sensem. To ma sens, ma sens, ma sens...

Piotr Alabrudziński; http://liturgia.wiara.pl/

Parafianin Nr 13 (474) rok XI 3 kwietnia 2011 rok.

góra

W Ewangelii według św. Jana Jezus nie czyni cudów, tylko znaki. To, co czyni, odsyła do pełniejszej rzeczywistości - a więc chodzi bardziej o nią niż o wzrok fizyczny uzdrawianego. Pan mówi, że jest światłością, nakłada niewidomemu na oczy błoto i każe się obmyć w sadzawce Siloe. Znaki te odwołują się do stworzenia świata, gdy najpierw była ciemność, potem, na słowo Boga, stała się światłość; do stworzenia człowieka, ulepionego z ziemi. W końcu do chrztu - Siloe znaczy "posłany", a to Chrystus jest posłany, a więc tak jakby powiedział: "Obmyj się w Jezusie". Dzieje się to ósmego dnia, co oznacza dzień następny po stworzeniu świata, ósmy dzień stworzenia, dzień bez końca. Chrystus przez wiarę i chrzest stwarza człowieka na nowo. Droga do Boga zaczyna się od uznania własnej ślepoty.

Tomasz Kwiecień OP, "Oremus"
Wielki Post i Triduum Paschalne 2005

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1016b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.