Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 16(1020) rok XXIII 16. kwietnia 2023 roku.

Druga Niedziela Wielkanocna - rok A
Święto Miłosierdzia Bożego

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 2,42-47;
Psalm: Ps 118,2-4. 13-15. 22-24;
II czytanie: 1P 1,3-9;
Sekwencja wielkanocna
Aklamacja: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29);
Ewangelia: J 20,19-31:
Pieśni: 701.1; W: 179; Pd: 566; K: 160; U: 306; Z: 175

góra

.

 
Ewangelia:

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

góra

.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

.

góra

.

Słowem

Świadkowie zmartwychwstania siedzą za zamkniętymi drzwiami. Nikt nie wie, skąd się tam wzięli. Zamknięta izba, w której przebywają, przypomina grób. Czyżby pogrzebali wszystkie swoje nadzieje w Ogrodzie Oliwnym i przywalili je grobowym kamieniem?

Siedzi więc pierwsza wspólnota pełna lęku i bojaźni za zamkniętymi drzwiami i nie wie, co począć z wieścią, że Pan zmartwychwstał. Pan żyje. I to już od tygodnia! Ale wieść ta nie dodaje im odwagi, by otworzyć drzwi. Pełni wątpliwości siedzą w domu, który nie może stać się przecież ich schronieniem na zawsze, wieczną ojczyzną.

Nawet jeśli będą w nim śpiewali "Alleluja", nikt nie uwierzy ich wierze. Nawet ich przyjaciel, Tomasz, który jest naszym świętym, patronem wątpiących. Przychodzi, jak większość z nas, za późno i słyszy nowinę: "Widzieliśmy Pana". Kto w to jednak może uwierzyć!

Chce zobaczyć zmartwychwstałego Pana? Jezusa, który żyje? Czy wątpi w zmartwychwstanie? Czy wątpi w wielkość Boga? Nie, po prostu wątpi w słowa świadków. Czy chrześcijanie wyglądają na takich, którzy widzieli Pana? Ci bojaźliwi za zamkniętymi drzwiami?

Bynajmniej. Ludzie chcą, tak jak Tomasz, doświadczyć naszej wiary. Chcą jej dotknąć, zostać przekonani. W Kościele. Poszukujący chcą dostrzec w nas radosną wieść o zmartwychwstaniu. Dajmy im taką szansę.

Bernd Kaut

Parafianin Nr 14 (197) rok V 3 kwietnia 2005 rok.

góra

.

Błogosławieni są.
którzy nie widzą, a jednak wierzą.
Wiedza jest rzemiosłem życia, zawierzenie - sztuką.

Pierwsze pełnomocnictwo

Zmartwychwstanie oznacza też możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa, do prawa bycia kochanym, jakim się jest - ze wszystkimi błędami i winami. Szansę nowego początku i obietnicę bezwarunkowej miłości zawarł Jezus w pierwszym pełnomocnictwie, jakie dał swoim uczniom po zmartwychwstaniu - we władzy przebaczania grzechów. Czy może być bowiem coś bardziej boskiego jak przebaczenie?

góra

.

Człowiek pyta:

Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu,
owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców?

(Pnp 3,6)

* * *

Trzeźwy człowiek bezpiecznie przy ogniu się grzeje,
Pijak ledwie się zbliży, na popioł zgoreje.
Święci bezpiecznie chodzą wśród piekła płomieni.
Diabli goreją, bo są grzechem napełnieni.

Adam Mickiewicz  

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Smutek może być aż tak wielki

Po Wielkim Piątku Tomasz chciał być sam. Gdy uczniowie zebrali się w poranek wielkanocny, nie był z nimi. Cierpiał zbyt mocno, by z kimkolwiek rozmawiać, by z kimkolwiek się spotykać, nawet z przyjaciółmi. Smutek i żal mogą być tak mroczne, ze nie widzi się już ładnego światła. Jezus to rozumie, ale zawsze znajduje drogi wiodące przez smutek - zarówno w przypadku Tomasza, jak i w naszym.

góra

.

Refleksja

Pan mój i Bóg mój!

I wreszcie, dzisiejsza Ewangelia pozostawia otwartą kwestię, czy Tomasz faktycznie dotknął ran Jezusa, czy włożył swoją rękę w Jego przebity bok.

Jedynie czytamy, że na polecenie Jezusa, żeby to zrobił i przestał być niedowiarkiem, odpowiedział najkrótszym i zarazem najtreściwszym z wszystkich możliwych wyznań wiary: "Pan mój i Bóg mój!"

Ze słów Jezusa: "Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś", wolno jednak wnosić, że ostatecznie nie dotknął Jego ran. Wystarczyło "ujrzenie" Pana.

My też wątpimy; mamy do tego nawet większe powody niż Tomasz. Chociaż nie została nam dana szansa ani na dotknięcie ran Jezusa, ani na ujrzenie Jego samego, to jednak wciąż możemy jak Tomasz wyznać wiarę w Jezusa jako swego Pana i Boga - zwłaszcza, że Jezus właśnie nas i naszą sytuację miał na myśli, mówiąc: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". Błogosławieni...

Michael Tillmann

\Parafianin Nr 17 (478) rok XI 1 maja 2011 rok.

góra

Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli - i doznali miłosierdzia. Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci, którzy nie zadowolili się opowiadaniem innych i zapragnęli spotkać Go osobiście. Panie, spraw, by słowo Twojego miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności, niż nasza obojętność.

O. Przemysław Ciesielski OP, "Oremus"
marzec/kwiecień 2008

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1020b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.