Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 17(1021) rok XXIII 23. kwietnia 2023 roku.

Trzecia Niedziela Wielkanocna - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 2,14. 22b-28;
Psalm: Ps 16,1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11;
II czytanie: 1P 1,17-21;
Aklamacja: Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz (Łk 24,32);
Ewangelia: Łk 24,13-35;
Pieśni: 701.1; W: 162; Pd: 169; K: 170; U: 300; Z: 174

góra

.

 
Ewangelia:

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

góra

.

góra

.

Słowem

Z widzeniem tak właśnie jest. Dwóch mężczyzn idzie z Jerozolimy do Emaus i nie rozpoznają, kto z nimi idzie. Dotknęła ich jakaś zagadkowa ślepota. Wprawdzie widzą drogę, po której idą, ale zdają się zamykać oczy na to, co na niej spotykają.

Inaczej niż kobiety przy grobie: ich oczy nagle widzą więcej niż tylko to, co można by uznać za realnie możliwe. Właśnie przy pustym grobie, tam, gdzie właściwie nie ma niczego do oglądania, znika sprzed ich oczu pustka. Mowa jest o wizjach. O wizjach aniołów, przychodzących z dobrą nowiną o życiu. Jedni nawet nie widzą tego, co faktycznie spotyka ich na drodze.

Natomiast inni widzą nawet to, czego właściwie nie ma. Kto zatem może polegać na swoich oczach i tym, co widzi, albo czego nie widzi?

Zapewne bardziej trzeba ufać swoim oczom. Zdaje się, że stać je na więcej niż tylko na dostrzeganie barw i kształtów. W każdym razie doświadczyły tego kobiety u grobu i mężczyźni w drodze. To, co początkowo mogło wydawać się im optycznym złudzeniem - niewyraźnym, sprzecznym z naturą, zagadkowym - ostatecznie nabrało sensu. Dlaczego by nie przyznać takiej zdolność swoim własnym oczom?

Susanne Brandt

Parafianin Nr 15 (198) rok V 10 kwietnia 2005 rok.

góra

.

góra

.

Człowiek pyta:

Znienawidziłem wszelki swój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. A któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi? A władać on będzie całym mym dorobkiem, w który włożyłem trud swój i mądrość swoją pod słońcem. I to jest marność.

(Koh 2, 18-19)

Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu
i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem?

(Koh 2,22)

* * *

Choć z tobą w drogę idzie towarzyszów wielu,
Nie powierzaj im łacno twej podróży celu,
Ni kierunków, ni środków, bo często się dzieje,
Że obok podróżnego wędrują złodzieje
I ciekawi są wiedzieć, w jaką idzie stronę,
Gdzie chowa grosz na życie i miecz na obronę. 

Adam Mickiewicz 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Jesteśmy w drodze do Emaus. Gdy idziemy sami, nawet jeszcze z kimś, może to być droga smutku, przerażenia, niepewności, niezrozumienia. To dobrze, gdy pozwalamy przyłączyć się do nas Trzeciemu, który jest zainteresowany naszym losem, niejedno wie, wiele potrafi wytłumaczyć. Być może i nam wtedy u kresu drogi, w Emaus, otworzą się oczy i Go rozpoznamy w miłości.

góra

.

Refleksja

Każda niedziela jest dla Kościoła szczególnym czasem głoszenia - na wzór Apostołów - tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. On sam bowiem - podobnie jak tym idącym do Emaus - przez wieki towarzyszy swoim uczniom w ich drodze ku Bogu, okazując niezmienną skuteczność słowa Bożego i sakramentu Eucharystii. Stawiając sobie pytanie, jaką wybrać metodę działań apostolskich, by świat uwierzył - otwórzmy pokornie Biblię. Dzięki jej światłu zbliżymy się do ołtarza eucharystycznego, by tam znaleźć Boga żywego.

Wojciech Skóra MIC, "Oremus" kwiecień 1999, s. 54

Parafianin Nr 15 (198) rok V 10 kwietnia 2005 rok.

góra

"A myśmy się spodziewali..." To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi, od tak zwanego życia. Ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za "jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę dzieje". Wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Panie Jezu, daj nam moc wiary i odwagę, byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Twojego oblicza, blask Twojego zmartwychwstania.

O. Przemysław Ciesielski OP,
"Oremus" marzec/kwiecień 2008

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1021b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.