Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 18b(1022b) rok XXII 30. kwietnia 2023 roku.

.

.

Niedziela, 30 kwietnia 2023
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 33,5-6)

Ziemia jest pełna łaski Pana, *
przez Jego słowo powstały niebiosa. *
Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, + niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

(Dz 2,14a. 36-41)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

"Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem".

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: "Cóż mamy czynić, bracia?" - zapytali Piotra i pozostałych apostołów. "Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła".

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: "Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!"

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 23[22},1b-3a. 3b-4. 5. 6)
(R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Albo: Alleluja.

1 Pan jest moim pasterzem, +
niczego mi nie braknie, *
2 pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3 orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Albo: Alleluja.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, +
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Albo: Alleluja.

5 Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Albo: Alleluja.

6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

(1P 2,20b-25)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.

Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus jest bramą owiec

(J 10,1-10)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych".

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Wielu marzy o miłej atmosferze nabożeństw majowych, jakie jeszcze pamiętają z dzieciństwa. Często jednak nie wiedzą. Że także dzisiaj są odprawiane nabożeństwa majowe. I nadal są piękne. Mają również współczesnemu człowiekowi umożliwić spotkanie z Matką Jezusa. Zwyczaj, nawet najświętszy, potrzebuje ożywczego ducha, by mógł przetrwać.

góra

.

Rozważania do Ewangelii
POMOCNICY DOBREGO PASTERZA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Czy ich potrzebujemy?

To już było wiele lat temu, ale mogło być i wczoraj. Ks. Stanisław objął był parafię kilka miesięcy wcześniej - młody, pełen zapału, dobry człowiek i żarliwy ksiądz. Dlaczego nagle umarł? Serce - bywa tak w życiu. Kilka dni leżał martwy na plebani. Zaskakujące, że nikomu z parafian przez ten czas nie brakło codziennej Mszy św. Czy on tam, w tej parafii był potrzebny? Wiem na pewno, że gdybym ja umarł, w Nowym Swiętowie byłoby inaczej. Moi ministranci i ministrantki przyszliby przed najbliższą Mszę św. Ale także na pewno wiem, że dla jakiejś tam części mieszkańców mojej parani jest obojętne, czy ksiądz jest, czy go nie ma. Ale jeśli nawet jest im to obojętne, pytam, czy tym bardziej go nie potrzebują?

Czy są potrzebne siostry zakonne? Na to pytanie nie wszyscy mają odpowiedź. Nie wszędzie siostry są - a wtedy trudno sobie wyobrazić, jak ich obecność wnosi wiele dobrego w życie parafii. I nie tylko w życie parafii. Obecność sióstr zakonnych jest potrzebna nie tylko w życiu religijnym, ale i w społecznym. Kim jest siostra zakonna? Przede wszystkim jest siostrą wszystkich. Wszystko jedno, jaki zawód wykonuje. Może być katechetką, może być opiekunką chorych, może być ukrytą za kratą klasztoru duszą modlącą się za cały świat, może być dyrektorem liceum, może być organistką czy sekretarką w dużej parafii, może być profesorem uniwersytetu, czy redaktorem programu telewizyjnego... Jest nie tylko pracownicą - jest siostrą dla ludzi, bo jest siostrą Jezusa. I to znaczy tak wiele.

Ksiądz, zakonnik, zakonnica przez samą swoją obecność wśród nas są znakiem innego świata, innych wartości. Dlatego oczekujemy od nich więcej niż od samych siebie. Oczekujemy wiary widocznej w czynach i słowach. Oczekujemy dobroci, która by przypominała dobroć Jezusa. Oczekujemy, że postawią wymagania, czy nawet skarcą. Oczekujemy umocnienia w chwilach trudnych. Oczekujemy modlitwy i bliskości Boga.

Potrzebuje ich Jezus

Wrócę do przypadku ks. Stanisława. Parafia, którą objął kilka miesięcy przed swoją przedwczesną śmiercią, przez lata była w rękach niezbyt ciekawego księdza. Dlatego teraz nikt nie zauważył, że proboszcza nie ma. Śmierć młodego kapłana, który w ciągu kilku zaledwie miesięcy dal się parafianom poznać właśnie jako człowiek i chrześcijanin (jeszcze nawet nie jako ksiądz, za krótko było) otóż jego śmierć podziałała jak palec Boży. Parafia się odmieniła. Ks. Stanisław okazał się potrzebny, bardzo potrzebny. Choć inaczej, niż byśmy oczekiwali wedle ludzkich zamysłów. Co chcę powiedzieć? Otóż to, że nie tylko my ludzie potrzebujemy księdza i siostry zakonnej. Oni są potrzebni Jezusowi. I choć czasem ja, wasz proboszcz, przeżywam chwile, kiedy czuję się zbędny w krajobrazie nad Białką - to choćbym przestał być potrzebny wam, będę uparty. Bo wiem, że jestem potrzebny Jezusowi. I - zwracam się do tych chłopców i dziewcząt, na których odpowiedź czeka Jezus - pamiętajcie: ty też jesteś potrzebny, i potrzebna, Jezusowi.

Dziś niedziela "Dobrego Pasterza" - tak mówi Jezus o sobie, nazywa też siebie "bramą owiec". Apostoł zaś nazywa Jezusa "Pasterzem dusz waszych". Pasterz potrzebuje naszych - moich i twoich rąk, ust, serc, umysłów, zdolności...

Pomoc w spełnieniu powołania

Jak spełnia się tajemnica powołania kapłańskiego lub zakonnego? Trzeba sobie uświadomić, że to nie człowiek wybiera tę drogę - to Jezus wybiera chłopaka lub dziewczynę. I daje to jakoś odczuć. Zawsze zostawia swobodę decyzji. Glos powołania nie zmusza, lecz zaprasza. Dlatego i ludzie wokół młodego człowieka powinni być dyskretni i delikatni. Powołanie kapłańskie lub zakonne w Bożych zamiarach zaczyna się właściwie w chwili poczęcia dziecka - bo już wtedy zostaje ono wyposażone w przeróżne zdolności, które będą potrzebne w drodze do służby Bożej. Dlatego patrząc na niektórych chłopców czy dziewczęta, widząc cechy ich charakteru, umysłu, ich upodobania, można przypuszczać, że jego czy ją Pan Bóg przygotowuje do swej służby.

Ważne, by Bogu nie przeszkadzać, by nie wyśmiewać, nie kpić - robisz wtedy krzywdę Kościołowi. Robisz krzywdę powołanemu. Wreszcie: grzeszysz, bo sprzeciwiasz się planom Bożym. A zatem: Pomagaj, by młodzi ludzie mogli usłyszeć Jezusowe wołanie. Dodawaj im otuchy, by nie brakło im odwagi w spełnieniu tego, co na dnie serca jest żywe. Pomagaj - zwłaszcza jeśli to twoje dziecko, twój kolega czy koleżanka. Pomagajcie sobie nawzajem, jeśli przypuszczacie, że Jezus was wola. A woła niejednego i niejedną z was. Jak pomagać? Radą, zachętą, życzliwością. Przede wszystkim życzliwością, jeśli widzisz oznaki budzącego się powołania. Jesteś matką, ojcem - bacznie patrz na swoje dziecko. Trzeba ustrzec się dwóch skrajności: popychania na drogę powołania, z drugiej strony zaś niedoceniania łaski, jaką dziecko zostało obdarzone. A niech was Bóg broni przed odwodzeniem dziecka od drogi pójścia na służbę Bożą. Wreszcie: modlitwa. O rozeznanie drogi, o odwagę pójścia drogą inną i trudniejszą.

A jeśli zdecydujesz się odpowiedzieć na glos powołania - to bądź księdzem czy siostrą zakonną na całego, nie połowicznie. Tylko wtedy znajdziesz radość.

ks. Tomasza Horaka

Parafianin Nr 16 (64) rok II 21 kwiecień 2002 rok

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

30.04.2023r.

Dzisiaj w Ewangelii Jezus Chrystus przedstawia się jako Dobry Pasterz, który woła swoje owce po imieniu, staje na ich czele i prowadzi po drogach czasu do życia wiecznego. Prosimy, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.

Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Katowicach.
Za ofiary - szczere Bóg zapłać.

1. Dzisiaj zapraszamy na Nieszpory o godz. 18.15.

2. W poniedziałek obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika.
Rozpoczniemy nabożeństwa majowe, które będziemy odprawiać od poniedziałku do czwartku i w soboty o godz. 17.30 a w niedziele o godz. 18.15.

3. We wtorek zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie majowego.

4. W środę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św.:
- o godz. 8.00 w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Miasta Ruda Śl.,
- o godz. 9.30 i o 18.00.
Miejskie uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja będą obchodzone w kościele w Kochłowicach o godz. 10.30, na które zaprasza Pan Prezydent.

5. W I czwartek wspominamy św. Floriana, patrona archidiecezji. O godz. 7.30 nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji duchowieństwa.
Później Msza w tej intencji.
W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

6. W I piątek miesiąca o godz. 7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i o godz. 8.00 msza św. do Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
O godz. 17.00 msza św. Szkolna.

7. W I sobotę obchodzimy święto św. Filipa i Jakuba.
O godz. 7.30 Nabożeństwo Różańcowe do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Od 8.30 odwiedzimy chorych i starszych Parafian. Prosimy o zgłoszenia.

8. Za tydzień dzieci Wczesnokomunijne przystąpią do I Komunii św. Na tej Mszy miejsca w ławkach zarezerwujmy dla rodzin Dzieci Komunijnych. Bóg zapłać.
Nabożeństwo majowe i eucharystyczne o godz. 15.00.
W tym dniu Parafia św. Józefa obchodzi swój odpust.

góra

następny Nr 1023

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.