Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 19(1023) rok XXIII 7. maja 2023 roku.

Piąta Niedziela Wielkanocna - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 6,1-7;
Psalm: Ps 33(32),1-2. 4-5. 18-19
II czytanie: 1P 2,4-9;
Aklamacja: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,6);
Ewangelia: J 14,1-12;
Pieśni: 701.1; W: 159; Pd: 166, 161; K: 165; U: 308; Z: 172

góra

.

 
Ewangelia:

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.

góra

.

góra

.

Słowem

Możesz mi powiedzieć, gdzie jesteś w domu? Tam, gdzie się urodziłeś i wychowałeś? Tam, gdzie jest twoja rodzina, twoi przyjaciele? Tam, gdzie czujesz się miło i bezpiecznie?

Przez całe życie poszukujemy naszego domu - miejsca, gdzie dobrze się czujemy, gdzie możemy być takimi, jakimi jesteśmy. Tam zaś, gdzie rzeczywiście jesteśmy w domu, jest niebo. I Bóg ofiaruje nam dom. Chce mieć nas w niebie, chce byśmy się u Niego czuli bezpiecznie. Droga zatem do nieba nie jest trudna, ponieważ niebo jest zawsze tam, gdzie sobie nawzajem stwarzamy dom, dajemy bezpieczeństwo, jak czynił to Jezus.

Parafianin Nr 17 (65) rok II 28 kwiecień 2002 rok.

góra

.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko! (Flp 4,4. 5a)

góra

.

Biblia pyta:

Co można oczyścić rzeczą nieczystą?
Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda?

(Syr 35,4)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Otworzyć oczy

Jest co oglądać: Bóg jest w człowieku. Przyjrzyj się jeszcze dzisiaj. Jest co oglądać: nikt nie musi błądzić. Przyjrzyj się dokładnie. Jest co oglądać: kto postępuje tak, jak postępował Jezus, objawia innym Boga. Przyjrzyj się i upewnij, że tak jest naprawdę.

góra

.

Refleksja

"Filip rzekł do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca".

Czy ten przywilej "widzenia" oblicza Ojca odzwierciedlonego w Synu zastrzeżony był tylko dla nielicznych, którzy mieli szczęście przebywać fizycznie z Jezusem w czasie Jego życia, czy też rozciąga się na innych?

Kiedy w Starym Testamencie jest mowa o kontemplowaniu oblicza Boga, o spotkaniu Go, chodzi o konkretne miejsce, w którym może się to wydarzyć, a mianowicie o świątynię. W czasie wygnania to właśnie oddalenie od świątyni czyni jeszcze bardziej palącym pragnienie ujrzenia oblicza Bożego. Wtedy to zostają zapisane słowa Psalmu 42.3 "Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?". Dla pobożnego Izraelity udanie się na pielgrzymkę do świątyni równało się ze "stanięciem" przed Bogiem. Dlatego jego dusza wzdycha i pragnie przedsionków Pańskich. Chciałaby być wróblem albo jaskółką, aby móc uwić gniazdo "przy ołtarzach Pańskich" (por. Ps 84). Wszystko to jest prawdą również dla nas dzisiaj.

Tyle tylko, że świątynią, w której oglądamy oblicze Boga i możemy "stanąć" przed Nim, nie jest już świątynia jerozolimska, ani - ściśle mówiąc - żadna inna świątynia. Jest nią zmartwychwstałe i uwielbione ciało Chrystusa. To On jest nową świątynią, zburzoną przez ludzi i w trzy dni odbudowaną przez Boga. "Mówił o świątyni swego ciała" wyjaśnia św. Jan.

o. Andrzej Kowalski CSsR

Parafianin Nr 20 (623) rok XIV 18 maja 2014 roku.

góra

Wam, którzy wierzycie, należy się cześć - powie Piotr Apostoł. - Wy, którzy przyjęliście Chrystusa, obdarzeni Jesteście niezwykłą godnością. Nasza godność i więź z Bogiem umacnia się, gdy głosimy wielkie dzieła Zbawiciela; gdy nie zaniedbujemy posługi słowa. Jezus odchodzi, by przygotować nam miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą wieczność przebywali razem z Nim. Przyjdzie powtórnie, by zabrać do siebie tych, którzy tu, na ziemi, byli Jego świadkami.

O. Przemysław Ciesielski OP,
"Oremus" marzec/kwiecień 2008

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

..

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1023b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.