Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 19b(1023b) rok XXII 7. maja 2023 roku.

.

.

Niedziela, 7 maja 2023
V NIEDZIELA WIELKANOCNA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 98,1-2)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda; *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. *
Alleluja.

Kolekta

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wybór pierwszych diakonów

(Dz 6,1-7)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: "Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa".

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce.

A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 33[32],1-2. 4-5. 18-19)
(R.: por. 22)

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

1 Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * 
prawym przystoi pieśń chwały.
2 Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

4 Bo słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

18 Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19 aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Powszechne kapłaństwo

(1P 2,4-9)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: "Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony".

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

(J 14,1-12)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę".

Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?"

Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście".

Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy".

Odpowiedział mu Jezus: {{Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca"? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

Rozważania do Ewangelii
WIARA - ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Życie - druga w ciemnościach.

Czy wokół mnie są tylko ludzie wierzący? - Nie tylko. Obserwuję także niewierzących. Ich życie na pozór jest takie same: pracują, zarabiają, wychowują dzieci, dbają o swe domy, kupują samochody, jeżdżą na urlopy... Ale tylko na pozór. Często postępują niepewnie. Nierzadko mają chwile jakiegoś "duchowego kaca". Zbyt łatwo godzą się ze swymi złymi czynami. Dziwnie zachowują się na pogrzebach i na cmentarzu.

Droga przez życie zawsze jest drogą w ciemnościach: przeżywamy chwile zwątpienia; gubimy z oczu sens życia; dramatycznie przeżywamy starość; lękamy się śmierci - swojej śmierci i odejścia bliskich. Czy wiara zmienia tu cokolwiek? Odpowiedź wzięta z życia brzmi: tak. Inaczej w dramatycznych chwilach życia zachowują się wierzący, inaczej niewierzący. Pytam: Dlaczego?

Światło na drodze życia.

Apostoł Piotr w drugim czytaniu mówi o wierze i niewierze. O wierzących Apostoł powiada: Bóg wezwał was z ciemności do przedziwnego swojego światła. - Co to znaczy? Pamiętam nocną wędrówkę ze światłem w programie rekolekcji oazowych. Nabożeństwo zaczyna się w zupełnych ciemnościach. Dopiero po poświęceniu ognia - podobnie jak w Wigilię Wielkanocną - uczestnicy zapalają paschał. Płomień tej jednej, dużej świecy już ułatwia dalszą drogę. Przede wszystkim widać kierunek, w jakim prowadzi przewodnik znający drogę. Przy kolejnej stacji uczestnicy zapalają swoje świece. Teraz można już iść nie tylko spokojnie, ale wygodnie. Uczestnicy przeszli z ciemności do światła.

Światłem naszego życia jest Jezus. On kiedyś, na wiele miesięcy przed swoim zmartwychwstaniem mówił: "Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie błądzi w ciemnościach" (J 8,12). Dziś w Ewangelii Jezus powie to inaczej: Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem. To znaczy: jeśli mnie weźmiesz za przewodnika przez życie, to i drogi nie zgubisz, i prawdę poznasz, i twoje życie rozkwitnie. To właśnie jest wiara: wziąć Boga jako przewodnika przez życie. Zaufać, że on, Stwórca świata i ludzi, zna świat, wszystkie jego zasadzki, wszystkie zakamarki życia, wszystkie potrzeby człowieka... Zna je lepiej, niż my. Jest prawdą, że przewodnik zawsze nakłada jakieś ograniczenia. Dobrze wiemy, że są one konieczne - nawet w czasie jakiejś tam wycieczki, a tym bardziej w drodze do domu Ojca.

W Ewangelii apostoł Filip niejako w imieniu nas wszystkich prosi Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca. W istocie jest to wołanie o wiarę. Co odpowiedział Jezus? - Kto zobaczył mnie, zobaczył i Ojca. Nasza droga do Boga, nasza droga przez świat, nasza droga wiary - to droga z Jezusem i jego Ewangelią. To droga w świetle Ewangelii.

Wiara pełna treści.

Jak wiary nie utracić? Jak zyskać siłę wiary? Czy w ogóle cokolwiek zależy od nas? Bo przecież wiara jest łaską, darem Bożym. To prawda, wiara jest darem. Ale każdy człowiek otrzymuje od Boga ten dar. To coś tak, jak np. z umiejętnością liczenia. Każdy człowiek to potrafi. Małe dziecko, gdy położyć przed nim dwie kupki cukierków: trzy i pięć, sięgnie po tę większą. Ono "policzyło" - na prymitywnym co prawda poziomie, ale ma zdolność liczenia. Wiadomo, trzeba tę zdolność rozwijać i doskonalić. Podobnie jest z wiarą. Jej zaczątek otrzymuje każdy. Jesteśmy przekonani, że w sakramencie chrztu otrzymujemy szczególną zdolność rozpoznania Jezusa - wiarę polegającą na związaniu się z Nim, Zmartwychwstałym Zbawicielem.

Skąd więc brak wiary? Najczęściej, gdy człowiek dorastając, dojrzewając, ucząc się, nie pogłębia znajomości wiary, jej treści. Innymi słowy: wiara dziecka nie może wystarczyć dorosłemu, I to jest najczęstszy powód jej obumarcia. Jak i gdzie poznawać treści wiary? Jak ćwiczyć się w wierze? Powszechna i podstawowa droga to nauka religii w dzieciństwie i młodości. Także - i to niezależnie od wieku - niedzielna liturgia, która karmi wiarę słowem i modlitwą. "Powszechne i podstawowe" nie znaczy wystarczające w pełni. Dlatego potrzebne są religijne czasopisma, książki, lektura Pisma św., religijne audycje w radiu i TV, spotkania biblijne, rekolekcje parafialne, rekolekcje w przeróżnych ośrodkach religijnych. Dostępność tego jest dziś nieograniczona.

I jeszcze na koniec słowa Jezusa: Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie... Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję. - Tak, to właśnie wiara była i jest siłą wielkich postaci naszego Kościoła, tych, których nazywamy świętymi. Ta siła i moc są w zasięgu ręki każdego i każdej z nas. Naprawdę.

ks. Tomasz Horak

Parafianin Nr 17 (65) rok II 28 kwietnia 2002 rok.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

7.05.2023r.

Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Kto za Nim idzie - już w tym życiu posiada radość Bożą i prawdziwą wolność. Niczego się nie lęka, bo ukryty jest w Bogu, osłania go Boże prawda i wierność.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - szczere Bóg zapłać.

1. Nabożeństwo eucharystyczne i majowe dzisiaj wyjątkowo o godz. 15.00. Poprowadzą je dzieci, które w dniu dzisiejszym przyjmują I Komunię św. W tygodniu majowe o godz. 17.30.

2. W poniedziałek - Uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika - głównego patrona Polski - kancelaria czynna do godz. 17.15.

3. We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ramach nabożeństwa majowego.

4. W czwartek i sobotę od 17.30 okazja do spowiedzi św.
W czwartek o godz. 19.00 obowiązkowa próba dla dzieci i rodziców przed I Komunią św.

5. W piątek o 17.00 - Msza św. szkolna.

6. W sobotę o godz. 10.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. mają spowiedź św.
W sobotę o godz. 17.15 rozpoczniemy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym, następnie Msza św. i procesja z figurą i relikwiami błogosławionych pastuszków.
O godz. 17.00 śpiewać będziemy pieśni ku czci Matki Bożej.

7. W przyszłą niedzielę na mszy o godz. 10.30 dzieci z klas III przystąpią do I Komunii św. Na tej Mszy miejsca w ławkach zarezerwujmy dla rodzin Dzieci Komunijnych. Bóg zapłać.

góra

następny Nr 1024

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.