Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 20(1024) rok XXIII 14. maja 2023 roku.

Szósta Niedziela Wielkanocna - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 8,5-8. 14-17
Psalm: Ps 66,1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20
II czytanie: 1P 3,15-18;
Aklamacja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy (J 14,23)
Ewangelia: J 14,15-21;
Pieśni: 701.1; W: 162, 176; Pd: 228; K: 240; U: 295; Z: 174

góra

.

 
Ewangelia:

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.

góra

.

góra

.

Słowem

Jak możemy kochać Jezusa, Syna Bożego? Zachowując Jego przykazania. A jak zachowujemy Jego przykazania? Kochając Go. Tak powiada Ewangelista Jan, a mówiąc tak, miał coś na myśli. Chciał wskazać na różne drogi dojścia do Boga.

Jednych porusza bardziej własne wnętrze. Napełnia ich miłość do Boga, poświęcają Mu czas w modlitwie, w liturgii. A każdy, kto w ten sposób kocha Boga i pozwala prowadzić się przez swego ducha, dojdzie do tego, by przestrzegać Jego przykazania. I nikomu nie wolno go odrzucać jako oderwanego od życia i religijnego marzyciela.

Inni są bardziej poruszani z zewnątrz. Chcieliby wypełniać przykazania, chcieliby coś robić, kształtować świat zgodnie z wolą Bożą. I każdy, kto w ten sposób służy Bogu i pozwala się prowadzić przez swego ducha, dojdzie do tego, żeby Go kochać. I nikomu nie wolno go odrzucać jako aktywistę czy ufającego mocy dobrych uczynków.

Istnieją różne możliwości miłowania. I żebyśmy mogli znaleźć naszą własną drogę do Boga, posłał nam swojego Ducha. Jeśli Go szukamy i pozwalamy prowadzić się przez Niego, będziemy kochali też Boga i wypełniali Jego przykazania.

Parafianin Nr 18 (66) rok II 5 maja 2002 rok.

góra

.

Przekonanie, że możemy zobaczyć Boga, jest ważne. Ale jeszcze ważniejsza jest świadomość, że Bóg nas widzi.

góra

.

Człowiek pyta:

Grzesznicy na Syjonie się zlękli,
bezbożnych chwyciło drżenie:
Kto z nas wytrzyma przy trawiącym ogniu?
Kto z nas wytrwa wobec wieczystych płomieni?

(Iz 33,14)

* * *

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

góra

.

Refleksja

Jezus obiecuje swoim uczniom:

"Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu"

Jednak zanim to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone przeze nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie.

Być może ta samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też dzięki niej naprawdę zobaczę, że Go potrzebujemy, i zaczniemy Go przyzywać.

O. Przemysław Ciesielski OP, "Oremus" marzec/kwiecień 2008

Nr 20 (762) rok XVII 21 maja 2017 roku.

góra

W Samarii, gdzie Filip głosił Dobrą Nowinę, z opętanych wychodziły duchy nieczyste, a wielu sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Ewangelia ma moc przemiany - dlatego dziś modlimy się, żeby misterium paschalne przemieniało także nasze życie. Przyjmowanie sakramentów, słuchanie słowa Bożego - to wszystko otwiera człowieka na moc Najwyższego. Tak rodzi się w nas wiara, nadzieja, miłość - dobro, którym można się dzielić z innymi.

o. Błażej Matusiak O P, "Oremus" maj 2005

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

..

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1024b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.