Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 20b(1024b) rok XXII 14. maja 2023 roku.

.

.

Niedziela, 14 maja 2023
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Iz 48,20)

Głoście radosną nowinę, *
niech będzie słyszana, *
po krańce ziemi rozpowiadajcie, *
że Pan wyzwolił swój naród. * Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; + niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Apostołowie nakładali ręce,
a wierni otrzymywali Ducha Świętego

(Dz 8,5-8. 14-17)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 66[65],1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20)
(R.: por. 1b)

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

1 Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
2 opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
3 Powiedzcie Bogu: "Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

4 Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, * 
niech Twoje imię opiewa".
5 Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, * 
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

6 Morze na suchy ląd zamienił, * 
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! *
7 Jego potęga włada na wieki.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

16 Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, +
którzy boicie się Boga, * 
opowiem, co uczynił mej duszy.
20 Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby * 
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Znaczenie śmierci Chrystusa

(1P 3,15-18)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Będę prosił Ojca,
a da wam Ducha Prawdy

(J 14,15-21)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

Rozważania do Ewangelii
- związać się z Bogiem

Bóg zsyła Ducha Świętego. Posyła od siebie Ducha, aby przez Niego być przy człowieku. To jest część zbawczego orędzia Boga: ludzie powinni uwolnić się od starych ciężarów i związać się z Bogiem, aby z Nim stać się wolnymi.

Parafianin Nr 17 (339) rok VIII 27 kwietnia 2008 rok.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

14.05.2023r.

Zapowiedziany przez Jezusa Duch Święty kontynuuje Jego Dzieło na ziemi i prowadzi nas do poznania prawdy. U progu Eucharystii otwórzmy nasze serca na przemieniające działanie Bożego Ducha, abyśmy poddani Jego prowadzeniu przyczyniali się do budowy królestwa Bożego na ziemi.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

1. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 16.00. Poprowadzą je Dzieci, które dzisiaj przystępują do I Komunii Św. Od czwartku nabożeństwa o godz. 17.30.

2. W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają Dni Krzyżowe, w czasie których modlić się będziemy o dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla każdej pracy.
- W poniedziałek nabożeństwo o godz. 17.15 przy krzyżu na skrzyżowaniu ul. Wolności i Janasa. Po nabożeństwie procesja do kościoła. Zapraszamy wszystkich Parafian, szczególnie dzieci w strojach komunijnych i poczty sztandarowe.
- We wtorek o godz. 17.15 nabożeństwo przy krzyżu obok kościoła.
- W środę o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo przy krzyżu na ul. Bujoczka obok przystanku autobusowego.
Prosimy o udekorowanie krzyży.
W poniedziałek kancelaria czynna do godz. 17.00.

3. We wtorek - Święto św. Andrzeja Boboli - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ramach nabożeństwa przy krzyżu.

4. W piątek po porannej Mszy św. Herbatka u Tadka.
O godz. 17.00 Msza św. szkolna.
W tym dniu rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

5. W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

6. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu w naszej parafii od godz. 17.00 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.

góra

następny Nr 1025

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.