Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 21(1025) rok XXIII 21. maja 2023 roku.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego- rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 1,1-11;
Psalm: Ps 47,2-3. 6-7. 8-9;
II czytanie: Ef 1,17-23;
Aklamacja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28,19a. 20b);
Ewangelia: Mt 28,16-20;
Pieśni: 701.1; W: 186; Pd: 185, 187; K: 227, 257; U: 294; Z: 184

góra

.

 
Ewangelia:

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

góra

.

góra

.

Słowem

Gdy Izrael wyszedł z Egiptu i zrzucił z siebie jarzmo niewoli egipskiej, Miriam zaśpiewała pieśń radości i weselił się z nią cały lud. Ale musieli się przekonać, że to dopiero początek długiej drogi przez pustynię. Tym, który ich prowadził i pokrzepiał, był Duch Pański, który wędrował z nimi.

Gdy Murzyni, skupieni wokół Martina Kinga, po 386 dniach strajku doprowadzili do zniesienia obowiązywania w autobusach praw segregacji rasowej, świętowali swój sukces. Ale i oni musieli się przekonać, że był to dopiero po­czątek długiej walki o wolność i równouprawnienie, która do dziś nie została zakończona.

Gdy w 1989 został obalony Mur Berliński, cieszyli się nie tylko Niemcy, ale wszystkie narody Europy kochające wolność. Ale i one muszą codziennie się przekonywać, że to dopiero początek długiej i mozolnej drogi zma­gań o demokrację i jedność.

Gdy uczniowie pojęli, że Jezus zmartwychwstał i pokonał śmierć, pomyśleli, że wreszcie dotarli do celu, że spełniły się wszystkie ich nadzieje. Ale i oni musieli się przekonać, że jest to dopiero początek mozolnej drogi dawania świadectwa o królestwie Bożym. Tym, który ich niósł i wspierał, był Duch Jezusa, który ich napełniał.

Wniebowstąpienie Pańskie mówi nam, że tu, na ziemi, nie ma nieba, lecz nasz konkretny świat - z wszystkimi swoimi cier­pieniami, całym swoim trudem i nieustanną walką. Każde zwycięstwo, każda Wielkanoc, nie są końcem, a zawsze tylko początkiem mozolnej drogi. Tym, który nas niesie i wspiera, jest Duch Boży, który jest w nas, w naszych codziennych zmaganiach i walkach.

Nie jesteśmy jeszcze w niebie, ale niebo jest już w nas. To jest ważne. To dodaje nam sił.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 19 (202) rok V 8 maja 2005 rok.

góra

.

Idę przed wami. Świat pozostawiam waszej trosce. Pójdziecie drogami, po których dotąd nie chodziliście ze Mną, i napotkacie na nich wiele trudności. Mimo to ufam wam, powierzam wam każdą z tych dróg. Nie schodźcie na manowce!

góra

.

Bóg pyta:

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(Mt 5,46-47)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Błędne drogowskazy

Na lewo - do nieba, na prawo - na ziemię. Ten, kto chciałby kierować się takim drogowskazem, niechybnie zbłądzi. Nie ma żadnej alternatywy: albo tu - albo tam. "Moje niebo zdarza się na ziemi. Tak, chcę aby niebem moim było czynić dobro na ziemi".

góra

.

Refleksja

Niebo Chrystusa nie jest miejscem, które można by zobaczyć, i to ani przez teleskop, ani siłą fantazji. Czym więc jest?

Być może w jakimś sensie mogą pozwolić nam je odczuć wczesnochrześcijańscy malarze. Z pewnością nie wyobrażali sobie oni jakiegoś "nieba w górze" tak prymitywnie, jak im to często przypisujemy. Nie malowali go w kolorze niebieskim, ale złotym, i obierali za tło, na którym przedstawiali ludzi, za grunt dźwigający ludzi i aniołów.

Niebo jako tło ludzi i świata. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że stał się On dźwigającym gruntem naszego istnienia. Pozostaje więc wierny ziemi.

bp Franz Kamphaus (fragm.)

Parafianin Nr 18 (340) rok VIII 4 maja 2008 rok.

góra

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku.

Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

..

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1025b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.