Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 22(1026) rok XXIII 28. maja 2023 roku.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 2,1-11;
Psalm: Ps 104,1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34;
II czytanie: 1Kor 12,3b-7. 12-13;
Sekwencja:
Aklamacja: Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości;
Ewangelia: J 20,19-23;
Pieśni: 701.1; W: 195, Sekwencja: 196;
Pd: 190
, 188; K: 239, 263; U: 299; Z: 858, 194

góra

.

 
Ewangelia:

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

góra

.

góra

.

Słowem

Wyobraźmy sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii: Jezus tchnął na uczniów. W Dziejach Apostolskich mówi się o szumie z nieba, jakby uderzeniu gwałtownego wichru, który napełnił cały dom i w którym na zebranych w nim uczniów zstępuje Duch Święty. W dzisiejszej Ewangelii mówi się - istotnie mniej spektakularnie - o tchnieniu Jezusa.

Czynność ta może jednak fascynować. Jest łagodna, delikatna, cicha. Przypomina matkę, która, gdy jej dziecko się skaleczy, delikatnie czyści zranione miejsce albo dmucha na nie i łagodnie pociesza: "Wszystko będzie dobrze!"

Tchnienie ma uzdrawiające działanie. Jezus swoim uczniom również tchnieniem przekazuje zadanie uzdrawiania ludzi. Mają ich uzdrawiać, odpuszczając im grzechy. Z tą władzą udzieloną tchnieniem łączy się życzenie pokoju.

Żyć bowiem w grzechu znaczy przecież żyć w niepokoju - ze sobą, z bliźnimi, z Bogiem. Mogę żyć w pokoju, gdy moja dusza doświadcza uzdrawiającej mocy przebaczenia, zostaje obdarowana miłością.

Zielone Święta są dla nas zaproszeniem, byśmy pozwolili Jezusowi tchnąć na nasze zranione dusze Ducha Świętego, by mógł nas uleczyć.

Daniela Schott

Parafianin Nr 19 (341) rok VIII 11 maja 2008 rok.

góra

.

Kościół potrzebuje swoich wiecznych Zielonych Świąt, potrzebuje wiary w swoim sercu, słów w swoich ustach, obietnicy w swoim spojrzeniu.

Paweł VI papież

góra

.

Bóg pyta:

Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?

(Mt 9,4)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Jezus, który powrócił do swojego Ojca, nie pozostawił nas sierotami. Duch, którego nam posyła, chce nas podtrzymywać i ochraniać. Jego pociecha jest dla nas schronieniem.

Chrystus mówi:
"Nie zostawię was sierotami.
Przyjdę do was" (J 14,18).

góra

.

Refleksja

Trzeba tylko o nią prosić Ducha Świętego. Pomyślcie o mamie w domu z dziećmi: kiedy jedno z nich robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna matka biega z jednego krańca w drugi z problemami dzieci. A kiedy mamy się zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy jest to mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci jest mądrością? Co mówicie, jest to mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy matka bierze dziecko i delikatnie je strofuje, mówiąc: "Ale tego się nie robi, z tego, czy innego powodu...", i cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w życiu daje Duch Święty.

Następnie, na przykład w małżeństwie małżonkowie kłócą się, a następnie nie patrzą na siebie, albo patrzą z twarzą wykrzywioną grymasem - czy to jest Boża mądrość? Nie! Natomiast jeśli powiedzą, strapienie minęło, pogódźmy się, i na nowo zgodnie idą naprzód: czy to jest mądrość? To właśnie jest dar mądrości. Niech przyjdzie on do naszych domów, wraz z dziećmi, dla nas wszystkich!

Tego nie można się nauczyć: jest to dar Ducha Świętego. Dlatego musimy prosić Pana, aby dał nam Ducha Świętego i dał nam dar mądrości, mądrość Boga. Aby nas nauczył patrzeć oczyma Boga, odczuwać sercem Boga, mówić słowami Boga. W ten sposób, z tą mądrością idziemy do przodu, budujemy rodzinę, budujemy Kościół i wszyscy się uświęcamy.

Papież Franciszek

Parafianin Nr 23 (626) rok XIV 8 czerwca 2014 roku.

góra

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie.

Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

..

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1026b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.