Celebrowanie Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poznaj Tradycje i Tajemnice

Celebrowanie Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poznaj Tradycje i Tajemnice
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jednym z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Upamiętnia ona objawienie Maryi w 5. wieku, kiedy to przekazała ona swój cudowny obraz mnichom z bazyliki w Konstantynopolu. Święto to jest okazją do uczczenia roli Maryi jako wspomożycielki i orędowniczki wiernych, która nieustannie wstawia się za nimi u Syna.

Kluczowe wnioski:
 • Święto upamiętnia objawienie obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 • Jest okazją do uczczenia roli Maryi jako wspomożycielki wiernych.
 • Datuje się je na 5. wiek i jest związane z bazyliką w Konstantynopolu.
 • Uroczystość podkreśla nieustającą pomoc i wstawiennictwo Maryi za ludźmi.
 • Jest jednym z ważniejszych świąt maryjnych w Kościele.

Tradycje związane z Uroczystością Matki Bożej

Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy obchodzona 27 czerwca ma bardzo długą tradycję sięgającą V wieku. Jest ściśle związana z cudownym wizerunkiem Maryi przechowywanym w bazylice w Konstantynopolu. Według tradycji miała ona sama wybrać to miejsce na ziemi, gdzie jej wizerunek będzie czczony przez wiernych i nieść im pomoc.

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy stał się znany na całym świecie za sprawą jego kultu rozpowszechnionego przez zakon redemptorystów. To oni w XIX wieku przenieśli go z Konstantynopola do Włoch, a później do wielu innych krajów. Dlatego często nazywa się go także Materą Boską Redemptorystów.

W Polsce najważniejszym ośrodkiem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest Sanktuarium w Tuchowie. Pielgrzymują do niego setki tysięcy wiernych nie tylko 27 czerwca, ale przez cały rok. Uroczystości odbywają się także w wielu parafiach, gdzie znajdują się kopie cudownego obrazu.

Tradycją związaną ze świętem jest odprawianie nowenny, czyli specjalnych nabożeństw przez 9 dni poprzedzających Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym czasie wierni proszą Maryję o potrzebne łaski dla siebie i całego świata.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczyna się 18 czerwca i trwa przez 9 kolejnych dni aż do święta 27 czerwca. Jest to czas modlitwy i zawierzenia się opiece Maryi jako Matki kochającej każdego człowieka. Podczas nowenny odmawia się Litanie Loretańskie, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz inne modlitwy i pieśni ku czci Matki Bożej.

Nowenna ma wymiar nie tylko prywatny, ale również wspólnotowy. W wielu parafiach i sanktuariach odbywają się comiesięczne nabożeństwa nowennowe, na które przychodzą setki wiernych. W Tuchowie nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy przyciąga tysiące pielgrzymów z całej Polski.

Poznaj historie cudów Matki Nieustającej Pomocy

Cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy od samego początku słynął licznymi łaskami i cudami doznanymi za Jej wstawiennictwem. Już w V wieku, gdy obraz znajdował się jeszcze w Konstantynopolu, miało dochodzić do cudownych uzdrowień i nawróceń grzeszników.

Również w późniejszych wiekach - zwłaszcza od XIX wieku, gdy kult obrazu zaczął rozpowszechniać się na świecie - nie brakuje świadectw cudów za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dotyczą one przede wszystkim uzdrowień z ciężkich chorób, ale też pojednania w rodzinach, odnalezienia zaginionych osób czy ocalenia z opresji wojennych.

W Polsce szczególnym miejscem łask udzielanych za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest Sanktuarium w Tuchowie. Tamtejsza kopia Jej obrazu od samego początku słynęła cudami, których nie brakuje do dzisiaj. Każdego roku przybywają tu tysiące pielgrzymów, aby podziękować Matce Bożej za doznane łaski.

Liczba pielgrzymów w Tuchowie 300 tysięcy rocznie
Największa liczba pielgrzymów 100 tysięcy podczas uroczystości 27 czerwca

Historie cudów i łask udzielanych przez Maryję są świadectwem Jej nieustającej pomocy wstawiającej się za ludźmi u Boga. Dlatego Jej orędownictwu i opiece powierzają się miliony katolików na całym świecie.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnicę imienia Sylweriusz i jego znaczenie w historii

Jak celebrować Uroczystość w parafii

Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy 27 czerwca jest w Kościele katolickim jednym z ważniejszych świąt maryjnych. Jak celebrować je w parafii, aby podkreślić jego rangę i znaczenie dla wiernych?

Przede wszystkim tego dnia powinna odbyć się uroczysta msza święta o Matce Bożej z udziałem Kół Różańcowych i innych wspólnot parafialnych. Może jej towarzyszyć procesja z figurą Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub z jej obrazem. Warto też odmówić Litanię Loretańską bądź zaśpiewać pieśni maryjne.

Dodatkowo można zorganizować konferencję lub katechezę przybliżającą tradycję i przesłanie tego święta. Może ona dotyczyć historii cudownego obrazu z Konstantynopola, roli Matki Bożej w Kościele czy też znaczenia Jej wstawiennictwa i opieki nad ludźmi.

Ważnym elementem celebracji może być także zbiórka ofiar na potrzebujących. W ten sposób podkreśla się ducha miłosierdzia i solidarności z biednymi, który jest integralną częścią orędzia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wszystkie te elementy razem tworzą piękną oprawę dla uroczystości ku czci Matki Miłosierdzia.

Propozycje pieśni na Uroczystość Matki Bożej

Oto kilka propozycji tradycyjnych pieśni, które można zaśpiewać podczas mszy świętej lub nabożeństwa z okazji Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

 • Matko Boża Tuchowska
 • Matko Boża Nieustającej Pomocy
 • Matko Miłosierdzia
 • Pod Twoją obronę
 • Maryjo, śliczna Pani

Śpiew jest dobrą formą wyrażenia czci dla Maryi. Dodatkowo jednoczy zebranych wiernych we wspólnej modlitwie i uwielbieniu. Dlatego warto włączyć pieśni podczas parafialnych obchodów Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Modlitwy i pieśni ku czci Matki Bożej

Celebrowanie Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Poznaj Tradycje i Tajemnice

Modlitwy i pieśni stanowią ważną część kultu Matki Bożej w Kościele katolickim. Są one szczególnie obecne podczas świąt maryjnych, takich jak Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jakie modlitwy i pieśni najczęściej odmawiane są tego dnia na cześć Maryi?

Przede wszystkim należy wymienić Litanie Loretańskie - jedną z najstarszych i najpopularniejszych litanijnych modlitw do Matki Bożej. Podczas nabożeństw śpiewa się również antyfonę "Pod Twoją obronę" oraz Suplikacje Loretańskie. Nie brakuje też Koronki do Miłosierdzia Bożego, która również odwołuje się do wstawiennictwa Maryi.

Jeśli chodzi o pieśni, to wśród najbardziej znanych są: "Matko Boża Nieustającej Pomocy", "Matko Miłosierdzia", "Matko, któraś zawsze wierna", "Maryjo Śliczna Pani" czy "Królowo Anielska". W parafiach, gdzie znajduje się kopia cudownego obrazu, śpiewa się pieśń lokalną, na przykład "Matko Boża Tuchowska" w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Śpiew i modlitwa do Maryi pomagają nam zawierzyć się Jej matczynej opiece i zjednoczyć się we wspólnocie Kościoła - Jan Paweł II.

Teksty tych modlitw i pieśni podkreślają wiarę w nieustanną pomoc i wstawiennictwo Matki Bożej, która nigdy nie przestaje się troszczyć o swoje dzieci na ziemi. Dlatego są one tak ważnym elementem czci oddawanej Matce Bożej Nieustającej Pomocy 27 czerwca.

Znaczenie wizerunku Matki Bożej N

Cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy przedstawia Maryję trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus. Stoi Ona na globie ziemskim, co symbolizuje Jej królowanie i panowanie nad całym światem. Jej twarz wyraża troskę i miłosierdzie, zaś wzrok utkwiony jest w ludziach proszących Ją o pomoc.

Z kolei Jezus trzyma w lewej dłoni zwój Pisma jako znak, że jest On Słowem Ojca i odwieczną Mądrością. Prawą rękę wyciąga w geście błogosławieństwa, co oznacza udzielanie ludziom potrzebnych łask za przyczyną Jego Matki.

Jezus i Maryja otoczeni są dwunastoma gwiazdami symbolizującymi dwunastu apostołów. Wskazuje to, że wizerunek ten łączy wszystkich w Kościele w jedną wspólnotę zbawienia ożywianą przez Ducha Świętego. Dopełnia go napis "Matka Boża Nieustającej Pomocy - Módl się za nami".

Lewa ręka Maryi Podtrzymuje Dzieciątko Jezus
Prawa ręka Jezusa Wyciągnięta w geście błogosławieństwa

Cały wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy ukazuje Jej zbawczą misję pośredniczki, która nieustannie wstawia się u Syna za ludźmi proszącymi Ją o pomoc. Tłumaczy znaczenie tego obrazu dla milionów katolików na świecie.

Podsumowanie

W powyższym artykule przyjrzeliśmy się bliżej Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jednemu z ważniejszych świąt maryjnych w Kościele. Poznaliśmy jego genezę sięgającą V wieku i związek z cudownym obrazem z Konstantynopola. Omówiliśmy też bogate tradycje oraz elementy tej uroczystości - od nowenny poprzez procesje po specjalne nabożeństwa.

Sporo miejsca poświęciliśmy historii cudów i łask doznanych za sprawą Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Opisaliśmy też, jak uroczyście obchodzić to święto w parafiach, by podkreślić jego rangę. Wspomnieliśmy o modlitwach, pieśniach i obrzędach towarzyszących tej uroczystości.

Na koniec przyjrzeliśmy się znaczeniu samego wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wyjaśniliśmy symbolikę poszczególnych elementów tego obrazu i przesłanie, jakie niesie on dla wiernych. Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć to piękne maryjne święto obchodzone 27 czerwca.

Jeśli interesujesz się tradycją katolicką i kultem maryjnym, to z pewnością warto głębiej poznać temat Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest ona bowiem jednym z fundamentów polskiej i powszechnej pobożności, do którego od wieków lgną miliony wiernych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły