Dowiedz się więcej o św. Onufry - Słynny Święty Prawosławny i jego nauki

Dowiedz się więcej o św. Onufry - Słynny Święty Prawosławny i jego nauki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 8 min.

Św. Onufry to jeden z najbardziej znanych świętych prawosławnych. Był egipskim pustelnikiem, który żył na przełomie III i IV wieku. Słynął z surowego i ascetycznego trybu życia na pustyni, gdzie oddawał się modlitwie i pokucie. Znany jest przede wszystkim z tego, że poświęcił swoje życie na naśladowanie Chrystusa i głoszenie Jego nauk. W swoich pouczeniach podkreślał wartość samotności, postu i umartwiania ciała. Dzięki ascetycznemu trybowi życia miał dar czynienia cudów i uzdrawiania chorych.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Onufry prowadził surowe, pustelnicze życie na egipskiej pustyni, całkowicie poświęcając się Bogu.
 • Głosił nauki o wartości pokuty, umartwiania ciała i dążenia do świętości na wzór Chrystusa.
 • Znany był z daru czynienia cudów i uzdrawiania chorych, którzy przybywali do niego z prośbą o pomoc.
 • Jest patronem mnichów, pustelników, ubogich i chorych - tych wszystkich, którzy cierpią.
 • Jego ascetyczne życie do dziś inspiruje wielu chrześcijan do pójścia drogą radykalnego naśladowania Chrystusa.

Kim był św. Onufry i gdzie żył

Św. Onufry urodził się w Egipcie pod koniec III wieku. Niewiele wiadomo na temat jego życia przed wstąpieniem do klasztoru. Jako młody mężczyzna św. Onufry porzucił życie świeckie i udał się na Pustynię Tebańską w Górnym Egipcie. To tam spędził resztę życia jako pustelnik, oddając się modlitwie, ascezie i kontemplacji.

Pustynia Tebańska była w tamtych czasach znana z obecności wielu pustelników. Św. Onufry osiedlił się w opuszczonej jaskini niedaleko znanego klasztoru św. Pachomiusza. Jak podają źródła, prowadził bardzo surowy, samotniczy tryb życia, poświęcając się całkowicie Bogu. Niektórzy udawali się do niego po radę duchową, ale przez większość czasu przebywał w odosobnieniu.

Miejscem jego ostatniego pobytu była Pustynia Sketyjska, także w Egipcie. Tam zmarł jako starzec w wieku ok. 90 lat, pod koniec IV stulecia. Jego relikwie znajdują się w klasztorze św. Pawła na Pustyni Sketyjskiej.

Pustynia kształtuje człowieka duchowo, prowadzi go ku głębokiemu zjednoczeniu z Bogiem. Na pustyni człowiek zaczyna rozumieć, czym jest prawdziwe szczęście i spełnienie.

Pustelnicze życie św. Onufrego na pustyni

Pustelnicze życie św. Onufrego cechowało się niezwykłą surowością i ascezą. Spał bardzo mało, jedząc tylko trochę chleba i soli dziennie. Nosił szorstkie włosiennice, które raniły jego ciało. Podczas modlitwy godzinami stał z rozpostartymi ramionami na kształt krzyża.

W jednej z jaskiń, w której mieszkał św. Onufry, zachował się kamień z wgłębieniem, które wyżłobiły jego kolana podczas wielogodzinnych modlitw. To świadectwo jego niezwykłej gorliwości i umartwienia dla Chrystusa.

Codzienna walka z pokusami na pustyni

Mimo odosobnienia, Onufry spotykał na swej drodze liczne pokusy. Kuszenia przybierały często formę halucynacji i demonicznych widzeń. Jednak dzięki łasce Bożej święty zawsze potrafił je przezwyciężyć.

Kiedy indziej diabeł przemieniał się w anioła światłości, próbując zwieść pustelnika. Lecz Onufry przejrzał jego podstępy. Te doświadczenia jeszcze bardziej umacniały jego wiarę i zaufanie do Boga.

Dlatego też św. Onufry jest uważany za wzór ascety i zwycięzcy nad szatanem. Jego przykład pokazuje, że z Bożą pomocą można przezwyciężyć najcięższe nawet kuszenia.

Czytaj więcej: Znajdź spokój i inspirację dzięki św. Lambertowi - Odkryj jego historię i nauki

Nauki św. Onufrego o pokucie i ascetyzmie

Św. Onufry był znany z surowego, ascetycznego trybu życia. Głosił, że droga do zbawienia wiedzie przez wyrzeczenie, umartwienie ciała i nieustanną modlitwę. Jego radykalne nauki były kontynuacją tradycji pierwszych mnichów chrześcijańskich.

Według Onufrego prawdziwy chrześcijanin winien całkowicie ukrzyżować swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Tylko w ten sposób można posiąść czystość serca i zjednoczyć się z Bogiem. Dlatego zachęcał do surowych postów, czuwań, umartwień i samotności.

Św. Onufry uważał też, że pokuta jest potrzebna, by odpokutować za grzechy swoje i całego świata. Sam przez całe życie podejmował dobrowolne umartwienia, by wynagrodzić Panu Bogu za ludzką nieprawość.

Wpływ nauk św. Onufrego na monastycyzm

Ascetyczne nauki i przykład życia św. Onufrego miały wpływ na rozwój wczesnego monastycyzmu. Zainspirował pokolenia pustelników i mnichów do podejmowania radykalnych wyrzeczeń w imię Chrystusa.

Jednym z jego naśladowców był św. Pafnucy, który również osiadł jako pustelnik najpierw na Pustyni Sketyjskiej, a potem Tebańskiej. Podobnie surowy tryb życia prowadził św. Makary Egipski, uważany za ojca koptskiego monastycyzmu.

Onufry patron mnichów i pustelników

Dowiedz się więcej o św. Onufry - Słynny Święty Prawosławny i jego nauki

Św. Onufry jest patronem mnichów i pustelników, szczególnie tych prowadzących surowe, ascetyczne życie. Jego wstawiennictwa wzywają osoby konsekrowane pragnące wiernie naśladować Chrystusa poprzez codzienną umartwianie ciała.

Jest również orędownikiem ubogich i chorych, wszystkich którzy znoszą cierpienia fizyczne bądź duchowe. Wierzący proszą go o wstawiennictwo w chwilach pokus, zwątpienia czy oschłości duchowej. Liczne cuda i uzdrowienia świadczą o jego świętości i mocy wstawiennictwa.

Patronuje Mnisi, pustelnicy, ubodzy, chorzy
Wzywany przy Pokusach, oschłości duchowej, trudnościach w wierze
Atrybuty Palma, krzyż, czaszka, knykcie

Cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem św. Onufrego

Św. Onufry za życia słynął z daru czynienia cudów i uzdrawiania chorych. Już za jego czasów wiele osób doświadczyło pomocy za jego wstawiennictwem. Również po śmierci Bóg obdarzał łaskami tych, którzy z ufnością prosili świętego o orędownictwo.

Jedno z bardziej znanych uzdrowień miało miejsce w VI wieku. Ślepy mnich odzyskał wzrok po tym, jak w cudowny sposób na jego oczy spłynęła woda, którą używał św. Onufry. Inne źródła wspominają o cudach z udziałem opętanych, których Onufry uwolnił spod wpływu złych duchów.

Do dziś liczni chorzy, ubodzy i cierpiący otrzymują pocieszenie dzięki modlitwom do tego ascetycznego świętego. Jest on żywym świadectwem, że Bóg i dziś działa i udziela potrzebnych łask tym, którzy z ufnością się do Niego zwracają.

Relikwie św. Onufrego

Relikwie Świętego Onufrego znajdują się w Klasztorze Świętego Pawła Pustelnika na Pustyni Sketis w Egipcie. Co roku 12 czerwca wierni gromadzą się tam, by oddać cześć świętemu. W tym dniu obchodzone jest w Kościele katolickim i prawosławnym wspomnienie liturgiczne św. Onufrego.

Cząstki relikwii Świętego znajdują się również w innych miejscach na świecie. Sprowadzono je do Europy w średniowieczu i umieszczono m.in. we włoskich opactwach Monte Cassino i Gastry oraz w niemieckim klasztorze benedyktyńskim w Hirsau.

Onufry - orędownik ubogich i chorych

Św. Onufry całe swoje życie poświęcił na modlitwę i pokutę w intencji nawrócenia grzeszników i pomocy biednym oraz chorym. Już za życia wiele ubogich osób z powodzeniem zwracało się do niego o wsparcie w różnych potrzebach.

Również i dziś jest on patronem ubogich, chorych, cierpiących. Wstawia się za wszystkimi, którym brakuje nadziei i którzy borykają się z trudnościami materialnymi lub problemami zdrowotnymi. Jego przykład pokazuje, że Bóg słyszy wołanie tych, którzy zwracają się do Niego z ufnością.

 • Św. Onufry całe życie znosił dobrowolne umartwienia i cierpienia, by wynagrodzić Panu Bogu za grzechy ludzkości.
 • Jest patronem i orędownikiem wszystkich ubogich, chorych i cierpiących - tych, którym brakuje nadziei.

Jego wstawiennictwa wzywają także osoby konsekrowane, pragnące wiernie naśladować Chrystusa na drodze radykalnych wyrzeczeń. Przykład życia św. Onufrego do dziś stanowi inspirację dla wielu chrześcijan dążących do świętości.

Podsumowanie

Św. Onufry to fascynująca postać w dziejach wczesnego chrześcijaństwa. Ten egipski pustelnik całkowicie poświęcił swoje życie Bogu, wybierając drogę radykalnych wyrzeczeń, nieustannej modlitwy i surowej ascezy. Jego heroiczna walka z pokusami na pustyni, a także niezachwiana wiara nadają jego postaci prawdziwie legendarny charakter.

Przesłanie, które pozostawił, jest ponadczasowe - św. Onufry uczy nas, że droga do świętości wiedzie przez codzienną ofiarę z siebie, zaparcie się własnego "ja" i gotowość na całkowite zjednoczenie z Chrystusem. To orędzie przemawia tak samo mocno do ludzi współczesnych, zagubionych w gonitwie za pieniądzem i przyjemnościami doczesnymi.

Świadectwo życia tego Wielkiego Pustelnika pokazuje nam, czym jest prawdziwe bohaterstwo i odwaga w wierze. A liczne łaski i cuda za jego wstawiennictwem świadczą o wciąż żywej obecności Boga, który nie pozostawia nas samych w trudach codzienności.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci choć trochę bliżej poznać fascynującą postać św. Onufrego Pustelnika. A kto wie... być może jego heroiczny przykład pomoże także Tobie odważniej podążać drogą wiary i gorliwości na co dzień?

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły