Dowiedz się więcej o Świętym Macieju, Patronie Współczesnych Czasów

Dowiedz się więcej o Świętym Macieju, Patronie Współczesnych Czasów
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Św. Maciej Patron to postać nietuzinkowa, choć często pomijana wśród dwunastu apostołów Jezusa. Jako jedyny dołączył do grona apostołów po śmierci Judasza, zastępując go. Mimo późniejszego powołania, Maciej okazał się gorliwym głosicielem Ewangelii, za co poniósł męczeńską śmierć. Jego relikwie znajdują się do dziś w Rzymie. Ten nieznany bliżej apostoł, dzięki swej ofiarności i wierze, stał się patronem wielu ważnych grup społecznych: alkoholików, bezdomnych, rzeźników i garbarzy. Wzywany jest także o urodzaj i dobre zbiory. Poznajmy razem jego fascynującą historię!

Kluczowe wnioski:

 • Maciej zasłynął jako gorliwy apostoł mimo późnego powołania
 • Jego relikwie znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie
 • Jest patronem alkoholików, bezdomnych i robotników fizycznych
 • Wzywany o deszcz i dobre zbiory plonów
 • Jego historia pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zostać świętym

Maciej zastąpił Judasza jako apostoł

Po zdradzie Judasza i jego samobójczej śmierci, apostołowie zebrali się, aby wybrać kogoś na jego miejsce. Padło na Macieja, o którym niewiele wiadomo zanim dołączył do grona Dwunastu. Być może słuchał kazań Jezusa i był jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów posłanych przez Chrystusa aby głosić Ewangelię. Wybór Macieja świadczył o jego wierze i oddaniu. Mimo późniejszego powołania, okazał się godzien zaszczytu bycia apostołem.

Maciej dołączył do apostołów po Zmartwychwstaniu, ale według tradycji był jednym z siedemdziesięciu dwóch uczniów wybranych przez Jezusa jeszcze za jego ziemskiego życia. Prawdopodobnie słyszał Jego nauki i podziwiał cuda. Gdy zabrakło Judasza, to właśnie Maciej został wybrany, aby przyjąć godność apostolską. Świadczy to o jego głębokiej wierze i zaangażowaniu.

Wybór św. Macieja na apostoła był przełomowy. Zastąpił Judasza, zdrajcę Chrystusa, postać bardzo kontrowersyjną. Pokazał tym samym, że nawet ci, którzy zgrzeszą i zbłądzą, zasługują na szansę powrotu na właściwą drogę. Stał się symbolem nadziei i Bożego Miłosierdzia, tak aktualnego także dzisiaj.

Wybór Macieja zgodny z wolą Boga

Apostołowie modlili się przed wyborem następcy Judasza, prosząc Boga o wskazanie właściwej osoby. Gdy los padł na Macieja, wszyscy uznali jego kandydaturę za zgodną z wolą samego Boga.

W wybraniu Macieja dostrzeżono Bożą interwencję i wolę, znak, że będzie on odpowiednim kontynuatorem misji rozpoczętej przez Dwunastu. Apostołowie wspólnie się modlili o zesłanie Ducha Świętego i oświecenie co do wyboru nowego członka grona, co świadczy o randze tej decyzji.

Maciej głosił Ewangelię i poniósł męczeńską śmierć

Podobnie jak inny apostołowie, Maciej zaczął głosić Dobrą Nowinę i nawracać ludzi na chrześcijaństwo. Według tradycji udał się z misją ewangelizacyjną do Syrii, Kappadocji oraz Palestyny. Za głoszenie Chrystusa został poddany licznym torturom. Ostatecznie poniósł męczeńską śmierć przez ukamienowanie i ścięcie mieczem w Kolofonie (dzisiejsza Turcja).

Jako apostoł, Maciej szedł śladem poprzedników, z ogromnym poświęceniem niosąc ludziom radosną nowinę o Chrystusie. Podróżował do odległych krain, nie zważając na niebezpieczeństwa. Tradycja mówi, że w Kolofonie w Turcji został ukamienowany i ścięty mieczem przez pogan za publiczne wyznawanie Jezusa. Gotów był ponieść kaźń w imię wiary - nic dla niego nie było ważniejsze od głoszenia Ewangelii.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!"

Słowa Chrystusa okazały się prorocze dla Macieja. Zaparł się swojego dotychczasowego życia, wziął krzyż głoszenia Ewangelii i szedł wiernie śladami Mistrza, aż do męczeństwa. Jego przykład inspiruje chrześcijan do dzisiaj do całkowitego zaufania Chrystusowi.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice życia świętego Ludwika - Niewiarygodne fakty i historia

Relikwie św. Macieja przechowywane w Rzymie

Według źródeł historycznych, ciało św. Macieja pochowano początkowo w Kolofonie. W IV wieku cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego, przeniosła je do Konstantynopola. Stamtąd relikwie Macieja trafiły do Rzymu i od IX wieku spoczywają w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

Relikwie Świętego czczone są od wieków jako bezcenne świadectwo jego wiarygodności, a także mocy orędownictwa u Boga. W Kościele pierwszych wieków szczątki męczenników otaczano szczególną czcią. Dlatego bardzo starano się, by relikwie św. Macieja znalazły godne miejsce w samej Bazylice św. Piotra. Tam spoczywają do dzisiaj, przypominając wiernym o jego heroicznej postawie.

IV w. Relikwie przeniesione przez św. Helenę do Konstantynopola
IX w. Relikwie trafiły do Rzymu

Maciej patronem alkoholików i bezdomnych

Dowiedz się więcej o Świętym Macieju, Patronie Współczesnych Czasów

Ze względu na dość tajemniczą przeszłość przed powołaniem przez Jezusa Chrystusa, św. Maciej stał się patronem tych, którzy zagubili się w życiu lub popełnili błędy. Do niego modlą się więc alkoholicy prosząc o wyzwolenie z nałogu, osoby bezdomne, więźniowie, a także ofiary fałszywych oskarżeń.

Jako patron alkoholików i bezdomnych, św. Maciej jest żywym dowodem Bożego Miłosierdzia. Niewiele o nim wiadomo z czasów przed powołaniem na apostoła. Być może zagubił się czy popełnił grzechy, jednak Chrystus dał mu szansę. Za jego wstawiennictwem, także dziś wiele osób odnajduje drogę powrotną do Boga.

 • Alkoholicy modlą się do niego o wyzwolenie z nałogu
 • Bezdomni proszą go o dach nad głową i godne życie

Maciej obrońcą fałszywie oskarżonych

Będąc niegdyś sam na marginesie społeczeństwa, św. Maciej troszczy się o ludzi niesprawiedliwie potępianych i fałszywie oskarżanych. To on jest ich rzecznikiem i orędownikiem u Boga - można do niego odwołać się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby niesłusznie pomówione zwracają się do św. Macieja, ufając w jego wstawiennictwo. On sam przeszedł podobną drogę - z nikogo znanego ucznia Jezusa, stał się w pełni godnym apostołem. Wie, jak to jest być niesprawiedliwie ocenianym i potrafi wspierać w takich chwilach.

Maciej wzywany o deszcz i urodzaj

Jako że św. Maciej zastąpił Judasza, który według jednej z hipotez miał popełnić samobójstwo wieszając się na drzewie, Maciejowi przypisuje się opiekę nad drzewami owocowymi i zdolność wzywania deszczu w czasie suszy. Stąd w niektórych rejonach Europy dzień jego wspomnienia (24 lutego) uważany jest za dobrą datę sadzenia drzew.

Św. Maciej słynie ze zdolności sprowadzania deszczu na spragnione pola i ogrody. Dlatego w dniu jego wspomnienia sadzi się drzewa owocowe, prosząc o urodzajne plony. Ta symbolika związana jest Judaszem, który powiesił się na drzewie. Maciej niejako przejął tę funkcję i stał się patronem sadów oraz obfitych zbiorów.

24 lutego Dzień, kiedy św. Maciej wzywany jest o deszcz i sadzi się drzewa owocowe

Maciej patronem rzeźników i garbarzy

Jako że św. Maciej zginął ścięty mieczem, tradycyjnie jest patronem rzeźników i przemysłu mięsnego. Z kolei fakt, iż jego relikwie były przechowywane w skórzanych torbach, przyniósł mu patronat nad garbarzami.

Opatrzność sprawiła, że z racji okoliczności śmierci i kultu św. Maciej został naturalnym patronem rzeźników i przemysłu mięsnego. Według tradycji jego ciało niesiono bowiem w skórzanych torbach. Stąd dodatkowo wziął się patronat św. Macieja nad garbarzami, kuśnierzami i introligatorami.

Święty Maciej czczony jest do dziś przez rzemieślników, a zwłaszcza rzeźników i garbarzy. On sam zginął ścięty mieczem, a jego relikwie przechowywano w skórzanych torbach. W swoim życiu i śmierci okazał się więc niezwykle bliski tym konkretnym grupom zawodowym.

Podsumowanie

Św. Maciej to postać niezwykła. Wybrany na apostoła po śmierci Judasza, stał się symbolem Bożego miłosierdzia i drugiej szansy dla każdego. Mimo że niewiele o nim wiemy z czasów przed powołaniem, to później okazał się gorliwym głosicielem Ewangelii. Podróżował z misją ewangelizacyjną aż po odległe rubieże ówczesnego świata. Tradycja mówi, że w Kolofonie w Turcji poniósł męczeńską śmierć ukamienowany i ścięty mieczem za publiczne wyznawanie Jezusa.

Relikwie św. Macieja od kilkuset lat spoczywają w bazylice św. Piotra na Watykanie. Od czasów średniowiecznych otaczane są wielką czcią jako materialne świadectwo jego świętości i niezłomnej wiary. Szczątki męczenników miały szczególne znaczenie dla pierwszych pokoleń chrześcijan i stanowią przypomnienie o ofierze apostołów aż po czasy dzisiejsze.

Św. Maciej, jako patron zagubionych i niesprawiedliwie osądzonych, daje nadzieję tym, którzy błądzą lub upadli. Jego przykład pokazuje, że dla Boga nikt nie jest stracony i każdy może dostąpić przebaczenia. Dlatego do św. Macieja modlą się alkoholicy, bezdomni, więźniowie czy niesłusznie oskarżeni. Jest patronem drugich szans i miłosiernej miłości.

Święty Maciej to postać ponadczasowa i niezwykle aktualna także dzisiaj. Pokazuje, że z Bożą pomocą każdy może się nawrócić i iść nową, lepszą drogą. I że nigdy nie jest za późno na świętość - droga do niej stoi dla nas otworem, trzeba tylko podjąć to wyzwanie.

Najczęstsze pytania

Św. Maciej był jednym z Dwunastu Apostołów. Wybrany został na miejsce Judasza przez pozostałych apostołów, którzy modlili się o wskazanie odpowiedniej osoby. Niewiele jednak o nim wiadomo z czasów przed przyjęciem godności apostolskiej. Później zasłynął jako gorliwy głosiciel Ewangelii, za co poniósł męczeńską śmierć.

Relikwie św. Macieja od IX wieku znajdują się w Bazylice św. Piotra na Watykanie, po tym jak przeniesiono je tam z Bizancjum. Wcześniej spoczywały one w Kolofonie (dzisiejsza Turcja), gdzie według tradycji poniósł męczeńską śmierć.

Św. Maciej jest patronem osób zagubionych i upadłych - alkoholików, bezdomnych, skazanych. Uważany jest za patrona drugich szans i nawrócenia na właściwą drogę życia. Jest też patronem niektórych grup zawodowych - rzeźników, garbarzy i ogrodników.

?

W Kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Macieja przypada na 24 lutego. W tym dniu modlą się do niego osoby proszące o wstawiennictwo oraz grupy zawodowe, których jest patronem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły