Wspomnienia

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę
23 - 27 czerwca 2003r.

Pielgrzymka odbyła się w Roku Różańca Świętego pod hasłem:

"Z Maryją kontemplujemy Chrystusa"

Poniedziałek

Rozpoczynamy pielgrzymkę Mszą Św. o godz. 7.00,

po której błogosławi nas ks. Proboszcz. Idziemy na dworzec.

A następnie pociągiem: Ruda Śląska - Zawiercie. Z Zawiercia pieszo, przy pięknej pogodzie udajemy się w kierunku Kotowic. Szlak niebieski prowadzi przez Morsko - położony w lesie ośrodek wypoczynkowy. Postój w Morsku. Docieramy czarnym szlakiem

do Skał Rzędkowickich.

Później maszerujemy drogą do Kotowic - pierwszy nocleg . Tam posiłek i modlitwy wieczorne w miejscowym kościele. Trudne warunki zakwaterowani nie zrażają młodzieży.

następny dzień

Poniedziałek I Wtorek I Środa I Czwartek I Piątek

.