PARAFIE :DUCHA ŚWIĘTEGOśw. JANAśw. PAWŁAśw, MICHAŁAśw. JÓZEFAMARIACKAśw. PIUSA X