Inspirujące życie i nauki Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Inspirujące życie i nauki Św. Brata Alberta Chmielowskiego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Św. Brat Albert Chmielowski to niezwykła postać w historii Polski, która swoim życiem i działalnością inspiruje do dziś. Z pochodzenia utalentowany malarz, porzucił karierę artystyczną, by całkowicie poświęcić się posłudze ubogim i chorym. Jego ascetyczny tryb życia, pełen wyrzeczeń i umartwień, wraz z bezinteresowną służbą potrzebującym, stały się fundamentem powołanego przez niego zakonu albertynów. Pozostawił po sobie ogromne duchowe dziedzictwo, które nadal jest źródłem inspiracji dla wielu ludzi.

Kluczowe wnioski:

 • Niezwykła transformacja z utalentowanego artysty w oddanego sługę ubogich.
 • Wzór ascetycznego życia pełnego wyrzeczeń i umartwień.
 • Założyciel charytatywnego Zgromadzenia Braci Albertynów.
 • Niegasnące źródło duchowej inspiracji.
 • Kandydat na patrona działalności charytatywnej.

Droga św. Brata Alberta do powołania

Św. Brat Albert Chmielowski od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe uzdolnienia artystyczne. Już jako dziecko zdumiewał dorosłych swymi szkicami i rysunkami. W okresie młodości kontynuował rozwój talentu malarskiego, studiując w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W wieku 26 lat wyjechał na dalsze studia do Monachium, gdzie doskonalił warsztat pod okiem wybitnych mistrzów.

Rozwijająca się błyskotliwie kariera artystyczna św. Alberta legła jednak w gruzach, gdy podczas powstania styczniowego odniósł ciężką ranę nogi, która na zawsze pozbawiła go pełnej sprawności fizycznej. Był to punkt zwrotny w jego życiu. Porzucił malarstwo i oddał się służbie najbardziej potrzebującym.

Posługa wśród powstańców i chorych

Bezpośrednio po wybuchu powstania styczniowego św. Albert zaangażował się czynnie w walkę o niepodległość. Ciężko ranny, trafił do szpitala św. Wincentego à Paulo w Paryżu. Tam też powziął decyzję o radykalnej zmianie swojego życia.

Po powrocie do kraju niósł pomoc rannym powstańcom. Następnie poświęcił się opiece nad chorymi i ubogimi w przytułkach oraz szpitalach Warszawy. Tak narodziło się jego prawdziwe powołanie.

Brat Albert Chmielowski - służba ubogim i chorym - służba ubogim i chorym

Przez wiele lat św. Brat Albert prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, sypiając na gołej ziemi i żywiąc się resztkami znalezionymi na ulicy. Cały swój czas poświęcał na modlitwę i posługę najbardziej bezbronnym.

W 1883 roku założył Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim Trzeciego Zakonu św. Franciszka, zwanych albertynami. Ich charyzmatem była posługa na rzecz najuboższych z ubogich. Św. Albert osobiście zaangażował się w tworzenie przytulisk dla bezdomnych w całej Polsce.

Niestrudzona posługa aż do śmierci

Mimo chronicznej choroby i cierpienia, jakie sprawiała mu noga zraniona w powstaniu, św. Brat Albert do końca prowadził ascetyczny tryb życia, nieustannie służąc chorym i ubogim. Zmarł w opinii świętości 25 grudnia 1916 roku w Krakowie.

Dzięki niemu powstało wiele przytulisk dla bezdomnych w całym kraju. Do dzisiaj albertyni kontynuują charytatywne dzieło swojego założyciela. Św. Albert pozostawił po sobie ogromne duchowe dziedzictwo, będąc wzorem dla wielu pokoleń.

Czytaj więcej: Dowiedz się więcej o życiu i dziełach św. Scholastyki

Malarskie talenty i pasje Św. Brata Alberta ChmielowskiegoŚw. Brata Alberta Chmielowskiego

Choć posługa ubogim stała się głównym powołaniem św. Brata Alberta, nigdy całkowicie nie porzucił on malarstwa. Nawet będąc zakonnikiem, w wolnych chwilach oddawał się artystycznej pasji, tworząc obrazy o tematyce religijnej.

Wniósł w ten sposób ogromny wkład w rozwój polskiego malarstwa sakralnego. Jego płótna zdobią kościoły na terenie całej Polski. Największe zbiory dzieł św. Brata Alberta znajdują się w Krakowie i Warszawie.

Niech nasza sztuka będzie hołdem dla Boga i człowieka.

Najsłynniejsze obrazy Miejsce ekspozycji
Ecce Homo Muzeum Narodowe w Krakowie
Matka Boska z Lourdes Archikatedra św. Jana w Warszawie

Brat Albert Chmielowski - prekursor polskiego ekspresjonizmu - prekursor polskiego ekspresjonizmu

Św. Albert Chmielowski był artystą niezwykle nowatorskim jak na swoje czasy. Już na długo przed narodzinami kierunku ekspresjonizmu w malarstwie tworzył obrazy o wyrazistej deformacji kształtów i mocnej ekspresji koloru. Dziś uznawany jest za jednego z prekursorów polskiego ekspresjonizmu.

Choć głównym powołaniem życia św. Brata Alberta stała się posługa ubogim, zawsze pozostawał artystą z powołania. Nawet w trudnych warunkach przytułków dla bezdomnych znajdował czas i przestrzeń na realizację malarskiej pasji.

Brat Albert Chmielowski - założenie zakonu albertynów - założenie zakonu albertynów

Inspirujące życie i nauki Św. Brata Alberta Chmielowskiego

W 1887 roku św. Brat Albert wraz z grupą współbraci założył w Krakowie Zgromadzenie Braci Albertynów Posługujących Ubogim. Odtąd każdy z członków przyjmował imię Albert na cześć założyciela.

Celem zakonu była nieustanna posługa najuboższym z ubogich. Każdy albertyn żył w skrajnej ascezie, wyrzekając się wszelkich dóbr materialnych. Duchowość nowego zgromadzenia oparta była na regule Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu.

Rozwój albertynów na przestrzeni lat

Pierwszy dom albertynów powstał przy ulicy Zamojskiego w Krakowie. W ciągu kilkunastu lat istnienia za życia św. Brata Alberta powstało ponad 30 placówek na terenie Galicji.

Obecnie albertyni posiadają domy zakonne i prowadzą działalność charytatywną w wielu krajach świata. Ich charyzmatem pozostaje niesienie pomocy najbardziej bezbronnym i odrzuconym przez społeczeństwo.

Ascetyczne życie i umartwienia Św. Brata Alberta ChmielowskiegoŚw. Brata Alberta Chmielowskiego

Od momentu podjęcia decyzji o całkowitym poświęceniu się posłudze ubogim, św. Brat Albert prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia. Sypiał na gołej ziemi, odżywiał się resztkami jedzenia lub jałmużną. Nosił zniszczone, stare ubrania, często łatane własnoręcznie.

Mimo ustawicznych umartwień i wyrzeczeń, zawsze promieniował wewnętrznym spokojem i radością płynącą z doskonałego zjednoczenia z Bogiem. Jego postawa budziła podziw i stanowiła źródło inspiracji dla wielu ludzi.

 • Nocleg na gołej ziemi bez żadnych udogodnień
 • Posiłki z resztek jedzenia lub jałmużny
 • Noszenie podartych, znoszonych ubrań
 • Znoszenie chronicznego bólu kalectwa po ranie w powstaniu
 • Całkowite poświęcenie czasu modlitwie i posłudze ubogim

Męczeńska śmierć po ciężkiej chorobie

Ostatnie miesiące życia św. Alberta naznaczone były ciężką chorobą nowotworową gardła. Mimo cierpienia do końca pełnił swoją posługę, dając przykład męstwa. Zmarł w wigilię Bożego Narodzenia 1916 roku w Krakowie w opinii świętości.

Jego heroiczna postawa w obliczu cierpienia i śmierci utwierdziła wielu w przekonaniu o głębokiej duchowości i zjednoczeniu św. Brata Alberta z Bogiem. Do dzisiaj jest źródłem inspiracji dla wielu ludzi.

Duchowe dziedzictwo Św. Brata Alberta ChmielowskiegoŚw. Brata Alberta Chmielowskiego

Św. Albert Chmielowski już za życia cieszył się opinią świętości i był dla wielu autorytetem moralnym. Po śmierci proces jego beatyfikacji przebiegł niezwykle szybko, a sam św. Jan Paweł II dokonał aktu jego kanonizacji w Rzymie w roku 1989.

Ogromne duchowe dziedzictwo św. Brata Alberta jest wciąż żywe i przynosi błogosławione owoce. Niezliczeni ludzie czerpią z jego heroicznego przykładu siłę i motywację do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Patron działalności charytatywnej

W 1997 roku św. Brat Albert Chmielowski został ogłoszony patronem dzieł miłosierdzia na terenie całej Polski. Jest również patronem albertynów, a także Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.

Jego wstawiennictwu wierni polecają ludzi bezdomnych i wszystkich żyjących w ubóstwie. Jest również orędownikiem dla chorych i cierpiących. Wciąż działają liczne fundacje i stowarzyszenia jego imienia niosące pomoc potrzebującym.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, w powyższym artykule przedstawiłem inspirującą historię Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Był on niezwykłym człowiekiem, który porzucił obiecującą karierę artysty malarza, by całe swoje życie poświęcić służbie najuboższym. Mimo ownych cierpień i trudów prowadził życie wzorcowego ascety, dając przykład heroicznym czynem i głęboką duchowością.

Święty Albert założył charytatywny Zakon Albertynów i wiele przytułków dla bezdomnych. Do końca nieść pomoc potrzebującym, nie zważając na pogarszający się stan zdrowia. Jego spuścizna duchowa jest wciąż żywa i stanowi źródło inspiracji dla wielu pokoleń. Gorąco zachęcam Cię, drogi Czytelniku, do zgłębienia tej fascynującej historii.

Mam nadzieję, żo ten artykuł pozwolił Ci lepiej poznać postać Świętego Brata Alberta - wielkiego Polaka, artysty, ascety i filantropa. Jego heroiczna posługa ubogim i chorym powinna być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, zapraszam do kontaktu ze mną.

Życzę Ci miłej lektury i owocnego czerpania inspiracji z tego niezwykłego życiorysu polskiego świętego. Niech jego przykład pobudza nas do większej wrażliwości na ludzką biedę i cierpienie. A może i w Tobie drzemie powołanie, by iść jego śladami? Gorąco do tego zachęcam!

Najczęstsze pytania

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) to polski zakonnik, założyciel Zgromadzenia Braci Albertynów. Początkowo utalentowany malarz, porzucił karierę artystyczną by całkowicie poświęcić życie posłudze wśród ubogich i chorych. Za życia cieszył się opinią świętości, a po śmierci został szybko kanonizowany.

Najpierw był utalentowanym malarzem, studiował w Warszawie i Monachium. Porzucił jednak sztukę, by walczyć w powstaniu styczniowym. Ciężko ranny, podjął posługę wśród ubogich i chorych. W 1883 założył Zgromadzenie Braci Albertynów i prowadził działalność charytatywną aż do śmierci.

Cechowały go: ascetyczny tryb życia, radykalne ubóstwo, umartwienia i wyrzeczenia, całkowite poświęcenie na rzecz posługi ubogim i chorym. Mimo cierpienia promieniował wewnętrznym spokojem i radością płynącą z głębokiej wiary.

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Św. Brata Alberta Chmielowskiego był jednym z najkrótszych w historii. Już w 1983 został beatyfikowany przez Jana Pawła II, a zaledwie 6 lat później ogłoszony świętym. Świadczy to o niezwykłości jego postaci.

Jest patronem ubogich i bezdomnych, założony przez niego Zakon Albertynów kontynuuje posługę charytatywną do dziś. Jego ascetyczne życie wypełnione modlitwą i umartwieniami jest wzorem świętości. Nadal inspiruje wielu ludzi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły