.

Wykład nauki chrześcijańskiej ułożony z rozkazu
Klemensa VIII papieża dnia 15 lipca 1598r.

* * *

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA

KRAKÓW 2015

www.ultramontes.pl

SPIS PRZEDMIOTÓW

Potwierdzenie Klemensa VIII Papieża

Modlitwa przed Nauką i po Nauce

ROZDZIAŁ I. O Nauce Chrześcijańskiej i głównych jej częściach

ROZDZIAŁ II. Wykład Znaku Krzyża Świętego

ROZDZIAŁ III. Wykład Składu Apostolskiego

Artykuł pierwszy
Artykuł drugi
Artykuł trzeci
Artykuł czwarty
Artykuł piąty
Artykuł szósty
Artykuł siódmy
Artykuł ósmy
Artykuł dziewiąty
Artykuł dziesiąty
Artykuł jedenasty
Artykuł dwunasty

ROZDZIAŁ IV. Wykład Modlitwy Pańskiej

ROZDZIAŁ V. Wykład Pozdrowienia Anielskiego

ROZDZIAŁ VI. Wykład Dziesięcioro Bożego Przykazania

Pierwsze Przykazanie
Drugie Przykazanie
Trzecie Przykazanie
Czwarte Przykazanie
Piąte Przykazanie
Szóste Przykazanie
Siódme Przykazanie
Ósme Przykazanie
Dziewiąte Przykazanie
Dziesiąte Przykazanie

ROZDZIAŁ VII. Wykład Przykazań Kościelnych

ROZDZIAŁ VIII. Wykład Rad Ewangelicznych

ROZDZIAŁ IX. Wykład Sakramentów

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Ciało i Krew Pańska (Wykład Mszy Świętej)
4. Pokuta (Odpust)
5. Ostatnie Namaszczenie (Skrucha)
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

ROZDZIAŁ X. O cnotach w ogólności

ROZDZIAŁ XI. O cnotach Teologicznych

Wiara
Nadzieja
Miłość

ROZDZIAŁ XII. O cnotach Kardynalnych czyli głównych

ROZDZIAŁ XIII. O siedmiu darach Ducha Świętego

ROZDZIAŁ XIV. O Ośmiu Błogosławieństwach

ROZDZIAŁ XV. O uczynkach Miłosiernych

ROZDZIAŁ XVI. O grzechach i nałogach w ogólności

ROZDZIAŁ XVII. O grzechu Pierworodnym

ROZDZIAŁ XVIII. O grzechu Uczynkowym Śmiertelnym i Powszednim

ROZDZIAŁ XIX. O siedmiu grzechach głównych

ROZDZIAŁ XX. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu

ROZDZIAŁ XXI. O grzechach wołających o pomstę do Nieba

ROZDZIAŁ XXII. O czterech Ostatnich rzeczach człowieka

DODATEK TŁUMACZA

I. Akty potrzebne do zbawienia

II. Litania do Najświętszej Maryi Panny

III. Modlitwa św. Bernarda do Najświętszej Panny

IV. O Odpustach

Odpust w godzinie śmierci

Akty z Odpustami

Modlitwy z Odpustami

V. Litania o Najświętszym Imieniu Jezus

.

Wstęp

Treść Katechizmu

Źródło

Powrót