W uczniowskim zaszycie:
O Bogu i wierze

Modlitwa przed i po religii.
Przykazania kościelne.
Bóg Stworzyciel świata.
Stworzenie człowieka.
Pismo Święte.
Trójca Święta.
Różaniec święty.
Kościół Jezusa Chrystusa.
"Świętych obcowanie".
Chrzest Święty.
Dekalog.
I ; II ; III .
IV ; V ; VI i IX ; VII ; VIII ; X .
Grzech.
Sumienie.
Bóg jest miłością.
Ustanowienie sakramentu ...
Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Postanowienie poprawy.
Szczera spowiedź.
Zadośćuczynienie.
Formuła rozgrzeszenia.
Jak się spowiadać.
Ustanowienie Eucharystii.
Msza św. jako ofiara.
Msza św. jako pamiątka.
Msza św. - Eucharystia.
Msza św. jako uczta ...
Obrzędy wstępne (I cz.)
Liturgia Słowa (II cz.)
Liturgia Eucharystyczna (III cz.)
Obrządy komunii św. (IV cz.)
Rok kościelny (liturgiczny)
Adwent
Maryja - Matka Boża.
Syn Boży stał się człowiekiem
Pan Jezus zbawia nas w sakramentach świętych.
Święta Bożego Narodzenia.
Wielki Post.
Wielki Tydzień.
Szaty liturgiczne.
Sprzęt liturgiczny.
Dni i kolory liturgiczne

.