Księga Rz - Odkryj tajemnice tej unikalnej publikacji w pełnym przeglądzie.

Księga Rz - Odkryj tajemnice tej unikalnej publikacji w pełnym przeglądzie.
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Księga Rz to jedna z najbardziej tajemniczych i intrygujących ksiąg biblijnych. Choć jej autorstwo i dokładny czas powstania nie są znane, od wieków pociąga ona uwagę teologów swoją poetycką formą i głębią przesłania. W niniejszym artykule postaramy się odkryć sekrety Księgi Rz - jej genezę, treść, wymowę oraz wpływ na tradycję chrześcijańską. Zapraszam do fascynującej podróży w głąb tej wyjątkowej księgi.

Kluczowe wnioski:
 • Księga Rz to mistyczny poemat miłosny, opisujący związek Boga z narodem wybranym.
 • Jej przesłanie koncentruje się na potędze prawdziwej miłości i wierności.
 • Księga wywarła znaczący wpływ na język, liturgię i duchowość Kościoła.
 • Interpretacja wielu jej fragmentów pozostaje otwarta i stanowi wyzwanie dla biblistów.
 • Mimo licznych zagadek, Księga Rz po dziś dzień porusza swoją aktualnością.

Księga Rz - geneza i historia powstania

Księga Rz należy do najbardziej zagadkowych ksiąg Biblii. Jej geneza i dokładne okoliczności powstania owiane są tajemnicą. Większość badaczy datuje ją na V-IV wiek p.n.e. i łączy z okresem odbudowy Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Nie brak jednak hipotez wskazujących na późniejszy czas - nawet I w. n.e.

Tytuł księgi pochodzi od słowa "rzecz", gdyż zaczyna się ona od słów: "Pieśń nad pieśniami, która jest Salomonowa". Sam tytuł wskazuje zatem, że mamy tu do czynienia z rodzajem pieśni - być może przeznaczonej do odśpiewania lub recytacji podczas jakiegoś święta.

Co do autorstwa - tradycja biblijna, jak i późniejsza egzegeza, przypisywały je królowi Salomonowi. Współcześnie uważa się jednak, że Księga Rz nie mogła powstać za jego czasów (X w. p.n.e.), choć niewykluczone, iż zaczerpnięto pewne motywy z dawnych pieśni salomonowych.

Niezależnie od tych controvesji, Księga Rz pozostaje arcydziełem poezji hebrajskiej, którego urok przetrwał tysiąclecia.

Kwestia autorstwa Księgi Rz

Przez wieki tradycja nie kwestinowała autorstwa Salomona. Dopiero badania krytyczne XIX i XX wieku obaliły tę tezę, wskazując na zbyt późny język i treści, nieznane za czasów króla. Dziś przyjmuje się powstanie Księgi Rz w okresie Drugiej Świątyni, choć brak jednoznacznych dat.

Znawcy zastanawiają się także, czy utwór ma jednego autora, czy jest zbiorem tekstów wielu pieśniarzy. Ta kwestia pozostaje otwarta.

Księga Rz jako źródło prawd objawionych

Mimo pozornie świeckiej tematyki, Księga Rz na trwale zadomowiła się w kanonie Pisma Świętego i stanowi ważne źródło objawienia. Kościół docenił bowiem jej głęboko symboliczny język, ukazujący relację miłosną Boga i Izraela.

Judaizm odczytuje Rz jako alegorię Przymierza Synajskiego. Chrześcijaństwo poszło dalej, widząc w niej zapowiedź relacji Chrystusa z Kościołem. Taką interpretację znajdujemy już u Orygenesa i św. Ambrożego.

Dzięki temu, pomimo pozorów, Księga Rz nie tylko nie gorszy, ale przeciwnie - ukazuje potęgę prawdziwej miłości i wierności małżeńskiej i prowadzi do kontemplacji piękna Boga.

Nie ma bowiem na świecie piękniejszej rzeczy od miłości, która łączy to, co boskie, z tym, co ludzkie (św. Ambroży).

Dlatego Rz, mimo swej zagadkowości, trwale zadomowiła się w kanonie jako nośnik objawienia - na swój wyjątkowy, poetycki sposób.

Czytaj więcej: Odkryj niezwykłe życie św. Pawła z Tarsu - prawda, mity, cuda

Treść i przesłanie Księgi Rz

Księga Rz ma formę lirycznego poematu miłosnego, z dialogami i monologami dwojga kochanków. Choć niektórzy dopatrują się tu alegorii związku Boga z Izraelem, sens utworu pozostaje otwarty na różne interpretacje.

Kluczowe jest tu ukazanie piękna i mocy prawdziwej miłości, która "jak śmierć jest twarda", a z drugiej strony delikatna i czuła. Kochankowie za nic mają konwenanse, są gotowi na wszystko, by być razem.

Rz przekracza stereotyp bezosobowej, ascetycznej duchowości ST. Ukazuje, że autentyczna, cielesno-duchowa miłość jest odblaskiem samej miłości Boga i prowadzi do pełni człowieczeństwa.

Język i symbolika Księgi Rz

Siłą Księgi jest wyjątkowy, pełen poetyckich obrazów, metafor i porównań język. Pojawia się symbolika ogrodu, wina, upojenia, tańca i uczty weselnej. Mężczyzna porównany jest do pasterza lub króla, kobieta do ogrodu warownego czy palm.

Symbole te oddają bogactwo ludzkiej zmysłowości i uczucia kochanków. Prowadzą czytelnika w świat niezwykłej głębi i intensywności uczuć.

Autorstwo i datacja Księgi Rz

Księga Rz - Odkryj tajemnice tej unikalnej publikacji w pełnym przeglądzie.

Kwestie dotyczące genezy i autorstwa Księgi Rz wciąż dzielą biblistów. Choć tradycja przypisywała ją Salomonowi (stąd tytuł), dziś uznaje się to za mało prawdopodobne.

Datowanie według różnych koncepcji Możliwi autorzy
- okres perski (VI-IV w. p.n.e.)
- okres hellenistyczny (III-I w. p.n.e.)
- okres rzymski (I w. n.e.)
- nieznany poeta/poetka z kręgów świątynnych
- zespół autorów
- Salomon jako patron literacki

Jak widać, rozpiętość hipotez jest spora. Być może ostateczne rozstrzygnięcie tych kwestii na zawsze przekroczy możliwości egzegetów. Ale też być może właśnie owo halo tajemnicy jest kluczem do niezwykłej fascynacji, jaką Księga Rz wywiera od stuleci.

Księga Rz w interpretacji biblijnej

W dziejach egzegezy spotykamy wiele interpretacji Księgi Rz:

 • dosłowną: jako pieśń miłosna dwojga kochanków;
 • alegoryczną: jako obraz miłości Boga i Izraela/Kościoła;
 • typologiczną: Rz zapowiada przyjście Mesjasza;
 • moralną: Rz jest pochwalą monogamicznej miłości małżeńskiej;

Żadna z tych interpretacji nie wyklucza innych. Wręcz przeciwnie, one się uzupełniają, tworząc bogactwo odczytań. Stąd nieustająca fascynacja tą niezwykłą Księgą.

Symboliczny sens Księgi Rz

Za przyjęciem Księgi Rz do kanonu przemawia jej symboliczny, duchowy sens. Odczytywana w kluczu mistycznym, ukazuje ona relację miłości jaka łączy Boga z ludem wybranym, a w chrześcijaństwie - Chrystusa z Kościołem.

Taka interpretacja pojawiła się już u Ojców Kościoła i dominuje do dziś, nie wykluczając innych znaczeń. Ukazuje ona bogactwo znaczeń zawartych w tej niezwykłej Księdze.

Wpływ Księgi Rz na tradycję chrześcijańską

Księga Rz wywarła ogromny wpływ na język, liturgię, sztukę i duchowość chrześcijańską na przestrzeni wieków. To jeden z najczęściej komentowanych i cytowanych fragmentów Biblii.

Terminologia zaczerpnięta z Pieśni przesiąkła do języka teologii. Postacie Oblubieńca i Oblubienicy stały się ulubionym tematem malarzy i rzeźbiarzy. Wreszcie - duchowość oparta na zaślubinach duszy z Chrystusem odwołuje się bezpośrednio do przesłania tej Księgi.

Tak więc wpływ Rz na kształtowanie chrześcijańskiej tradycji - zarówno w warstwie doktrynalnej, kultowej, artystycznej jak i mistycznej - trudno przecenić. To z pewnością jedna z najbardziej inspirujących pozycji Biblii.

Podsumowanie

Księga Rz to bez wątpienia jedna z najbardziej intrygujących i inspirujących pozycji w całym Piśmie Świętym. Ten niezwykły utwór miłosny od wieków zadziwia i zachwyca swoją poetycką głębią, bogactwem treści i niejednoznacznością. Choć wiele szczegółów dotyczących jej powstania pozostaje nierozstrzygniętych, to właśnie ów czar tajemnicy przyciąga do niej kolejne pokolenia czytelników.

Rz jak żadna inna księga Pisma Świętego ukazuje piękno i moc prawdziwej miłości, która nurtuje ludzkie serca od zarania. To uniwersalny utwór, ponadczasowy w swym przesłaniu, który nic nie traci ze swej świeżości. Dla wierzących zaś otwiera głębokie spojrzenie na samą istotę przymierza Boga z ludźmi.

Wpływ tej niezwykłej Pieśni na kształtowanie się tradycji biblijnej, języka teologii i duchowości chrześcijańskiej jest ogromny. Po dziś dzień jej wymowa porusza i prowadzi ku kontemplacji. Być może na tym polega fenomen tej enigmatycznej księgi - że nie daje się zamknąć w żadnych ramach i nieustannie nas zadziwia.

Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć tę fascynującą lekturę i zachęcić do jej odkrywania. Bo czy może być coś piękniejszego, niż zanurzyć się w poezji opiewającej tajemnicę prawdziwej miłości? Serdecznie do tego zachęcam!

Najczęstsze pytania

Księga Rz (znana też jako Pieśń nad pieśniami) to jedna z ksiąg Starego Testamentu, zaliczana do ksiąg dydaktycznych. Ma formę lirycznego poematu miłosnego, napisanego pięknym, poetyckim językiem. Choć na pozór jest to zbiór erotycznych pieśni, to od starożytności interpretowano ją w kluczu alegorycznym jako opis więzi łączącej Boga (Oblubieńca) z narodem wybranym (Oblubienicą).

Tradycja żydowska i chrześcijańska przypisywała autorstwo królowi Salomonowi, jednak badania krytyczne obaliły tę hipotezę. Dziś uważa się, że Księga powstała w okresie Drugiej Świątyni, a jej autor pozostaje nieznany. Być może jest to jeden anonimowy poeta lub cały zespół autorów z kręgów kapłańskich.

Najważniejsze przesłanie Księgi to ukazanie potęgi prawdziwej miłości, która nurtuje ludzkie serca i jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Księga gloryfikuje więź dwojga zakochanych, gotowych na wszystko w imię swojej miłości. Interpretacja religijna widzi w tym obraz wierności Przymierzu Boga z Jego Ludem.

Pomimo świeckiej tematyki, Księga Rz została zaliczona do ksiąg natchnionych ze względu na swój głęboko symboliczny charakter. Ukryty pod warstwą erotyki język miłości został odczytany przez tradycję jako opis relacji Boga z narodem wybranym, a w chrześcijaństwie - Chrystusa z Kościołem.

Dla chrześcijan Księga Rz stanowi nie tylko arcydzieło poezji Starego Testamentu, ale przede wszystkim zapowiedź zaślubin Chrystusa z Kościołem. W ten sposób nabiera ona głębokiego, symbolicznego sensu, będąc kluczem do zrozumienia istoty relacji Chrystusa z wierzącymi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły