Litania do Serca Pana Jezusa: Modlitwa i Symbolika

Litania do Serca Pana Jezusa: Modlitwa i Symbolika
Autor Marlena Barowska
Marlena Barowska03.12.2023 | 11 min.

Litania do Serca Pana Jezusa to modlitwa pełna głębokich treści. Wzywa ona najświętsze imiona Zbawiciela i skupia naszą uwagę na Jego Boskim Sercu - symbolu ogromnej miłości Boga do człowieka. Odmawiając ją z wiarą i ufnością, możemy doświadczyć prawdziwej duchowej przemiany oraz otrzymać łaski potrzebne do życia w bliskości z Jezusem.

Kluczowe wnioski:

 • Litania prowadzi do głębokiego poznania tajemnicy Serca Jezusowego.
 • Kieruje nasze myśli ku Jego ofierze i miłosiernej miłości do nas.
 • Pomaga budować osobistą relację z Chrystusem.
 • Jest źródłem łask potrzebnych w drodze do świętości.
 • Pozwala głębiej przeżywać Eucharystię i Boże miłosierdzie.

Litanii do Serca Pana Jezusa: Modlitwa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
P.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.
Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.
Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.
Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem.
A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła!
O Panie! jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady.
Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Jakie jest pochodzenie i historia Litanii do Serca Pana Jezusa?

Litania do Serca Pana Jezusa powstała w XVII wieku we Francji. Jej autorem jest jezuita o. Józef Anchieta. Modlitwa szybko zyskała popularność w Kościele katolickim i w 1765 roku została oficjalnie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. Od tego czasu odmawiana jest na całym świecie jako wyraz czci dla Serca Jezusowego - symbolu miłosiernej miłości Boga do człowieka.

Kult Serca Jezusowego zapoczątkował sam Chrystus, objawiając się św. Małgorzacie Marii Alacoque w drugiej połowie XVII wieku. To właśnie wtedy Zbawiciel wyraził życzenie, by ludzkość oddawała cześć Jego Boskiemu Sercu przez modlitwę i Komunię Świętą w pierwsze piątki miesiąca. Litania stała się więc jedną z najpopularniejszych modlitw w tym kulcie.

Rozwój nabożeństwa do Serca Pana Jezusa

Kult Serca Jezusowego szybko rozprzestrzenił się w Kościele, zyskując aprobatę kolejnych papieży. W 1765 roku papież Klemens XIII zatwierdził litanię i nabożeństwo do Najświętszego Serca. Jego następca Pius VI w 1799 roku ustanowił osobne święto ku czci Serca Pana Jezusa. Ostatecznie kult został potwierdzony przez Leona XIII encykliką "Annum Sacrum" w 1899 roku, a sam papież poświęcił całą ludzkość Najświętszemu Sercu.

Dziś jest to jedno z najpopularniejszych nabożeństw w Kościele. Litania do Serca Pana Jezusa odmawiana jest podczas nabożeństw czerwcowych, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także w ramach prywatnej pobożności wiernych.

Co symbolizuje Serce Jezusa i jakie ma znaczenie?

Serce Jezusa jest przede wszystkim symbolem ogromnej miłości Boga do człowieka. Ukazuje bezinteresowny dar z samego siebie, jaki Chrystus złożył za nas na krzyżu, oddając swoje życie z miłości do ludzkości. Serce Jezusa ranione grzechami świata symbolizuje również Jego cierpienie oraz pragnienie, by każdy człowiek odpowiedział na wezwanie do nawrócenia i Bożej miłości.

Kult Serca Pana Jezusa koncentruje się więc na kontemplacji tej właśnie prawdy - bezgranicznej i bezinteresownej miłości Boga do człowieka. Jednocześnie prowadzi do refleksji nad własną odpowiedzią na ten dar. Modląc się do Serca Jezusowego wyrażamy naszą wdzięczność, uwielbienie, ale też pragnienie pójścia za Chrystusem i upodobnienia się do Niego.

Serce Jezusa jako symbol zbawienia

Serce przebite włócznią na krzyżu ukazuje zbawczą mękę i śmierć Chrystusa, będącą źródłem łaski dla całej ludzkości. Przypomina o owocach Odkupienia, które wypływają z otwartego boku Zbawiciela - sakramentach świętych dających życie wieczne. Dlatego Serce Jezusowe czczone jest jako źródło wszelkich łask, symbol nowego Przymierza Boga z ludzkością opartego na miłości.

„Z Serca Jezusa przebitego na krzyżu tryska ogromna miłość Boga do każdego człowieka” – Jan Paweł II

Czytaj więcej: Co Pan Bóg stworzył pierwszego dnia - Biblijne tajemnice pierwszego dnia stworzenia

Jakie tajemnice kryje w sobie Serce Jezusa?

Serce Jezusa jest niewyczerpanym źródłem duchowych bogactw i Bożych tajemnic. Kontemplując je w modlitwie możemy odkrywać coraz to nowe prawdy wiary na temat Boga i Jego zbawczych zamierzeń wobec człowieka.

Po pierwsze, w Sercu Pana Jezusa możemy dostrzec ogrom miłosiernej miłości Ojca, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). Widzimy w Nim odwieczną tajemnicę Trójcy Świętej, w której Syn Boży stał się człowiekiem, by nas zbawić. Dostrzegamy wyraźnie prawdę, że „Bóg jest miłością” (1J 4, 8.16), która w Jezusie Chrystusie przyjęła konkretny, ludzki kształt.

Po drugie, wpatrując się w zranione grzechami Serce Jezusa, kontemplujemy niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Przenika nas świadomość, że mimo naszych słabości i upadków, miłość Boga nigdy się nie kończy. Jest zawsze gotowa podnieść nas z grzechu i obdarzyć nowym życiem. Dzięki Najświętszemu Sercu możemy zatem doświadczać cudu Bożego przebaczenia.

Serce Jezusa jako tajemnica wiary

Wreszcie Serce Pana Jezusa stanowi najgłębszą tajemnicę naszej wiary, związaną z Eucharystią. W Komunii Świętej przyjmujemy przecież Ciało i Krew samego Chrystusa, a więc Jego Boskie Serce - źródło życia i zbawienia. Dlatego kult Najświętszego Serca łączy się ściśle z adoracją Ciała Pańskiego i duchowością eucharystyczną.

Serce Jezusa to przede wszystkim symbol: miłości Boga Ojca
tajemnicy Trójcy Świętej Wcielenia Syna Bożego
Bożego miłosierdzia tajemnicy Eucharystii

W jaki sposób modlitwa do Serca Pana Jezusa prowadzi do przemiany?

Litania do Serca Pana Jezusa: Modlitwa i Symbolika

Regularne odmawianie Litanii do Serca Pana Jezusa może prowadzić do głębokiej przemiany duchowej człowieka. Konkretne owoce tej modlitwy to m.in.:

 • Pogłębienie osobistej relacji z Chrystusem
 • Doświadczenie miłosiernej miłości Boga
 • Umocnienie wiary i nadziei
 • Ożywienie gorliwości chrześcijańskiej
 • Uzyskanie potrzebnych łask i Bożej opieki

Modląc się słowami litanii skupiamy całą uwagę na Osobie Jezusa Chrystusa, Jego zbawczym dziele oraz bezgranicznej miłości do nas. Taka modlitwa serca prowadzi do pogłębienia osobowej relacji z Chrystusem, poznania Go i zawierzenia Mu. Pozwala też na nowo doświadczyć prawdy o Bożym miłosierdziu, które leczy rany grzechu i podnosi na duchu.

Droga do upodobnienia się do Chrystusa

Często powtarzane wezwania litanii umacniają również w wierze, budzą ufność w Bożą Opatrzność i pomoc Zbawiciela. Prowadzą tym samym do ożywienia gorliwości chrześcijańskiej, pragnienia naśladowania Chrystusa oraz owocnego korzystania z Jego łask. Dzięki temu modlitwa do Serca Jezusowego staje się prawdziwą drogą duchowej przemiany i upodobnienia się do samego Boga.

Jakie łaski płyną z modlitwy do Serca Jezusowego?

Największą łaską, jaka płynie z litanii do Najświętszego Serca, jest umacnianie duchowej więzi z Jezusem Chrystusem. Kontemplując tajemnicę Jego miłości do nas, sami możemy wzrastać w miłości ku Niemu i coraz pełniej Jemu zawierzać. Jezus w zamian obiecał św. Małgorzacie Marii Alacoque, że tym, którzy czcić będą Jego Serce „dam wszystkie łaski potrzebne im do ich stanu”.

Oprócz tego kult Serca Pana Jezusa przynosi wiele szczegółowych owoców duchowych. Są to przede wszystkim:

 • Łaski nawrócenia i wytrwania w dobrym
 • Pociecha w smutku i utrapieniach
 • Ukojenie sumienia i pokój serca
 • Uzdrowienie z nałogów i słabości moralnych
 • Łaski potrzebne do zbawienia dla siebie i innych

Te konkretne owoce zawierzenia Najświętszemu Sercu są przedmiotem licznych świadectw w historii Kościoła. Potwierdzają więc, że jest ono nie tylko aktem pobożności, ale skuteczną drogą do uświęcenia i zbawienia.

„W Jego Boskim Sercu znajdziemy życie w obfitości” – bł. Mirosława od Jezusa

Jakie grzechy i zniewagi pragniemy wynagrodzić Sercu Pana Jezusa?

Litania do Serca Pana Jezusa kończy się Aktem Wynagrodzenia, w którym wyznajemy nasze pragnienie zadośćuczynienia za liczne grzechy raniące Najświętsze Serce.

Jezus podczas objawień św. Małgorzacie Marii skarżył się na oziębłość i niewdzięczność tak wielu ludzkich serc oraz liczne zniewagi, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie. Dlatego prosił o modlitwę wynagradzającą, Komunię św. i godzinę adoracji w pierwsze piątki miesiąca.

W Akcie Wynagrodzenia wymienione są konkretne grzechy, za które chcemy zadośćuczynić. Obejmują one głównie wykroczenia przeciw czystości, świętokradztwa, znieważanie Chrystusa w Eucharystii i ranienie Jego mistycznego Ciała, jakim jest Kościół.

Nasza gotowość naprawienia tych grzechów płynie ze świadomości nieskończonej miłości, jaką Chrystus nas obdarzył. Jako wyraz wdzięczności pragniemy wynagrodzić Mu wszelkie zniewagi i obojętność okazywane Jego Sercu.

Wynagradzanie grzechów świata

W Akcie Wynagrodzenia wyrażamy również gotowość zadośćuczynienia także za grzechy innych. Chcemy w ten sposób odpowiedzieć na wezwanie Jezusa do modlitwy i ofiary w intencji nawrócenia grzeszników. Nasze wynagrodzenie łączymy duchowo z Jego zbawczą Ofiarą na krzyżu, by stało się owocne dla całego świata.

Najczęstsze pytania

Litania do Serca Pana Jezusa powstała w XVII wieku we Francji. Jej autorem jest jezuita o. Józef Anchieta. W 1765 roku litania została zatwierdzona przez Kościół.

Serce Jezusa symbolizuje ogromną miłość Boga do człowieka. Ukazuje bezinteresowny dar z samego siebie, jaki Chrystus złożył za nas na krzyżu.

Modlitwa do Serca Pana Jezusa pogłębia osobistą relację z Chrystusem, umacnia wiarę i ufność, ożywia gorliwość chrześcijańską.

W Akcie Wynagrodzenia wymienione są konkretne grzechy: wykroczenia przeciw czystości, świętokradztwo, znieważanie Eucharystii i ranienie Kościoła.

Jezus prosił o Komunię Świętą, godzinę adoracji w pierwsze piątki miesiąca oraz modlitwę wynagradzającą, aby czcić Jego Boskie Serce.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marlena Barowska
Marlena Barowska

Jako wizażystka kreuję makijaże na różne okazje - ślub, wieczór, sesję foto. Specjalizuję się w stylizacjach dziennych podkreślających naturalne piękno, nadających cerze blasku i wyrównania kolorytu. Dzielę się wskazówkami jak samodzielnie uzyskać profesjonalny efekt makijażu.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły