Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny: tekst, znaczenie

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny: tekst, znaczenie
Autor Marcelina Badura
Marcelina Badura03.12.2023 | 7 min.

Litania loretańska to jedna z najpopularniejszych modlitw katolickich, skierowana do Matki Bożej. Zawiera wiele tajemniczych określeń i tytułów Maryi Panny. Wielu wiernych odmawia ją automatycznie, nie zastanawiając się nad prawdziwym znaczeniem jej słów. A warto! Każde wezwanie litanii to skarb teologiczny i duchowy. Poznając je, możemy lepiej zrozumieć rolę Maryi w historii zbawienia i pogłębić naszą relację z Nią.

Kluczowe wnioski:

 • Litania loretańska zawiera ponad 50 wezwań do Maryi Panny
 • Tytuły nadawane Maryi w tej modlitwie opisują Jej ścisły związek z Chrystusem i Kościołem
 • Znajomość symboliki wezwań litanii loretańskiej pomaga lepiej poznać Maryję
 • Każde wezwanie litanii ukazuje inną właściwość lub cnotę Matki Bożej
 • Modląc się słowami litanii, wyrażamy nasze zaufanie do wstawiennictwa Maryi

Czy znasz prawdziwe znaczenie litanii loretańskiej?

Litania loretańska należy do najbardziej znanych modlitw katolickich. Składa się z szeregu wezwań do Matki Bożej, używając rozmaitych tytułów i określeń, które podkreślają Jej ścisły związek z Chrystusem i Kościołem.

Choć wielu wiernych odmawia tę modlitwę niemal automatycznie, niewiele osób zastanawia się nad głębszym znaczeniem poszczególnych wezwań. Tymczasem każde z nich to prawdziwy teologiczny skarb, który pozwala lepiej poznać i zrozumieć rolę Maryi Panny w dziejach zbawienia.

Co kryje się pod pozornie znajomymi słowami

Z pozoru dobrze znana, litania loretańska skrywa wiele tajemnic, które mogą umknąć nam przy powierzchownej modlitwie. Aby je odkryć, trzeba choć na chwilę zatrzymać się przy każdym z tytułów Maryi i zastanowić nad jego źródłem oraz znaczeniem.

Zrozumienie bogactwa symboliki litanii loretańskiej pozwala nam zobaczyć Matkę Najświętszą w nowym świetle i docenić Jej wyjątkową rolę w historii ludzkości. Królowa Aniołów, Wieża Dawidowa, Gwiazda Zaranna - za tymi pozornie enigmatycznymi określeniami kryją się konkretne odniesienia do Pisma Świętego i tradycji Kościoła.

Gdzie znaleźć pełny tekst litanii loretańskiej?

Pełny tekst litanii loretańskiej znajdziemy w katolickich modlitewnikach i śpiewnikach. Jest ona powszechnie znana i odmawiana w kościołach, szczególnie podczas nabożeństw majowych czy październikowych poświęconych Matce Bożej.

Istnieje wiele wersji tej modlitwy - zarówno mówionej, jak i śpiewanej. Najpopularniejsza to ujęcie z Podręcznika do nabożeństw ku czci Najświętszej Maryi Panny autorstwa jezuity Kaspra Drużbickiego. Melodię do niej skomponował organista katedry wawelskiej Józef Zeidler.

Litania loretańska jest swego rodzaju „skrótem” prawd wiary o Matce Bożej. Każde Jej wezwanie to osobna perła do kontemplacji.

Czytaj więcej: Odkryj Przystąpcie Bliżej Grzesznicy - Fascynująca Droga Do Pokuty i Zbawienia

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny: Tekst

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

W okresie wielkanocnym:
P.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się: Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

W okresie zwykłym:

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pod Twoją obronę…

Kto jest autorem litanii loretańskiej - krótka historia modlitwy

Choć litania loretańska funkcjonuje w Kościele od stuleci, do dziś nie udało się ustalić jej dokładnego autorstwa. Według pewnych hipotez jej powstanie można wiązać z renesansowym kultem maryjnym i rozwojem nabożeństw związanych z sanktuarium w Loreto we Włoszech.

Inne badania wskazują jednak, że początki tej modlitwy mogły sięgać o kilka wieków wstecz - być może nawet VII wieku, kiedy powstało najstarsze znane jej odwołanie. Ta swoista „tajemnica autorstwa” tylko dodaje uroku litanii i sprawia, że wydaje się ona niemal odwieczna jak sama cześć maryjna.

Niezależnie od swej genezy, od średniowiecza aż do czasów współczesnych litania loretańska cieszy się w Kościele olbrzymią popularnością i uznaniem. Doczekała się też wielu przekładów oraz aranżacji muzycznych.

Kiedy i dlaczego odmawia się litanię loretańską?

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny: tekst, znaczenie

Litania loretańska jest szczególnie zalecana jako modlitwa błagalna w różnych potrzebach czy niebezpieczeństwach. Kościół zachęca do jej indywidualnego lub wspólnotowego odmawiania, szczególnie w następujących okresach i okolicznościach:

 • podczas nabożeństw maryjnych (majowych, październikowych, rorat, Godzinek)
 • w święta i uroczystości ku czci Matki Bożej (Wniebowzięcia, Narodzenia NMP)
 • jako błaganie o opiekę i wstawiennictwo w trudnych sytuacjach (np. epidemii, wojny)
 • w intencji Kościoła, Ojczyzny i naszych bliskich
Modlitwa litanii loretańskiej pozwala wypraszać u Boga łaski za wstawiennictwem Maryi, Królowej Nieba i Ziemi. Każdy wierzący znajduje w niej odzwierciedlenie pragnień swego serca i prosi o wstawiennictwo Tej, która jest „Ucieczką grzesznych i Pocieszycielką strapionych”.

Jakie tytuły Maryi Panny znajdują się w litanii loretańskiej?

Litania loretańska zawiera ponad 50 wezwań do Matki Bożej. Można je podzielić na kilka kategorii:

Tytuły chrystologiczne - podkreślające ścisły związek Maryi z Chrystusem (Matka Stworzyciela, Matka Zbawiciela, Matka Odkupiciela)

Tytuły eklezjologiczne - akcentujące rolę Maryi względem Kościoła (Matka Kościoła, Królowa Patriarchów i Proroków)

Tytuły angelologiczne i eschatologiczne - wskazujące na szczególną godność Maryi wśród świętych i aniołów (Królowa Aniołów, Królowa Wszystkich Świętych)

Ponadto występują liczne określenia podkreślające cnoty i przymioty Dziewicy (Zwierciadło Sprawiedliwości, Wieża Dawidowa, Róża Duchowna). Ukazują one bogactwo duchowej symboliki związanej z Matką Chrystusa.

Co oznaczają wezwania w litanii loretańskiej?

Prawie każde wezwanie z litanii loretańskiej niesie ze sobą głęboką wymowę teologiczną i duchową. Dla przykładu:

Arka Przymierza – Maryja jak Arka Starego Testamentu, w której zamieszkało Słowo Boże wcielone;

Róża Duchowna – odniesienie do Maryi jako kwiatu, z którego wyrosła latorośl Chrystusa i cały Kościół;

Gwiazda Zaranna – symbol zapowiadający przyjście prawdziwej Gwiazdy - Jezusa, Światłości Świata;

Uzdrowienie Chorych – wskazanie na pośredniczącą rolę Maryi w udzielaniu Bożych łask i uzdrawianiu ducha.

To tylko niektóre przykłady. Każdy wierny może odkrywać stopniowo bogactwo treści tej modlitwy.

Jaka jest struktura i budowa litanii loretańskiej?

Pod względem konstrukcji litania ta nie odbiega od typowej budowy modlitw błagalnych w Kościele. Składa się z trzech zasadniczych części:

Wezwania do Trójcy Świętej – prośba o miłosierdzie skierowana do Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego

Liczne tytuły Maryi z wezwaniem „módl się za nami” – sednem litanii, ponad 50 określeń Matki Bożej

Błagania do Baranka Bożego i modlitwy końcowe – prośby w intencjach wiernych oraz uwielbienie Chrystusa

Dzięki temu trójdzielnemu układowi litania ukazuje nierozerwalną więź Maryi z całą Trójcą Świętą, a także Jej szczególną rolę Orędowniczki i Pośredniczki łask.

Skąd wzięła się nazwa litanii „loretańskiej”?

Miano „loretańskiej” litania zawdzięcza sanktuarium w Loreto - miasteczku we Włoszech, gdzie według tradycji znajduje się dom, w którym mieszkała Rodzina z Nazaretu.

To właśnie w Loreto modlitwa ta zyskała w XVI wieku ogromną popularność, a jej tekst został zatwierdzony i polecony przez ówczesnego papieża. Stąd przyjęła się jej powszechna nazwa nawiązująca do tego słynnego ośrodka kultu maryjnego.

Dziś litanię loretańską, zwaną też po prostu „litania do Matki Bożej”, odmawia się na całym świecie. Jest ona jednym z najważniejszych wyrazów czci dla Maryi w Kościele katolickim.

Najczęstsze pytania

Litania Loretańska związana jest z włoskim Sanktuarium Loreto, do którego według tradycji został przeniesiony z Ziemi Świętej dom, w którym mieszkała Maryja. Tam właśnie pielgrzymi zaczęli odmawiać litanię, która z biegiem czasu przybrała regularną formę, tworząc zręby Litanii Loretańskiej.

Nazwa "Litania Loretańska" pochodzi od włoskiego miasta Loreto, w którym znajduje się Sanktuarium z domem Matki Bożej. To właśnie tam powstał pierwowzór tej modlitwy, stąd przyjęła się ta nazwa.

Litania Loretańska zawiera bardzo wiele wezwań do Matki Bożej. Jest ich dokładnie 102. Są wśród nich zarówno dobrze znane tytuły Maryi, jak i te mniej popularne, o wymowie symbolicznej.

Choć Litania Loretańska kojarzy się głównie z nabożeństwami majowymi, to jest ona odmawiana przez cały rok. Stanowi stały element wielu procesji, pielgrzymek, a także modlitwy różańcowej czy pogrzebowej.

Litania Loretańska przynosi przede wszystkim głęboki pokój duszy i radość płynącą z oddania się Maryi. Oprócz tego wyjednuje także inne łaski, zgodnie z treścią poszczególnych wezwań, np. uzdrowienie czy nawrócenie.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Marcelina Badura
Marcelina Badura

Jako teolożka i katechetka dzielę się wiedzą z zakresu nauki Kościoła, pisząc zrozumiałe artykuły o dogmatach, modlitwach i obrzędach religijnych. Wyjaśniam trudne kwestie związane z wiarą i doktryną, aby pomóc wiernym pogłębić życie duchowe.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły