Melchior Grodziecki - Patron Polski, Zawierzenie i Historia Świętego Melchiora

Melchior Grodziecki - Patron Polski, Zawierzenie i Historia Świętego Melchiora
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 7 min.

Melchior Grodziecki to postać niezwykle ważna dla polskiej historii i kultury. Był duchownym katolickim, który odegrał kluczową rolę w nawróceniu Mieszka I na chrześcijaństwo w 966 roku. Jego działalność misyjna przyczyniła się do chrystianizacji Polski i umocnienia Kościoła na ziemiach polskich. W niniejszym artykule przybliżymy sylwetkę świętego Melchiora, przedstawiając najważniejsze fakty z jego życia, działalności i kultu.

Kluczowe wnioski:

 • Melchior Grodziecki był bliskim współpracownikiem Mieszka I i odegrał kluczową rolę w chrystianizacji Polski.
 • Przez lata prowadził owocną działalność misyjną, zakładając kościoły i klasztory.
 • Został pierwszym biskupem misyjnym w Polsce, rezydując w Poznaniu.
 • Jest patronem archidiecezji poznańskiej i czczony jako święty kościoła katolickiego.
 • Do dzisiaj otaczany jest kultem, a wierni modlą się o jego wstawiennictwo.

Melchior Grodziecki - patron Polaków

Melchior Grodziecki urodził się około roku 910 w miejscowości Grodziec koło Cieszyna. W młodym wieku wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako gorliwy mnich szybko dał się poznać jako osoba głęboko religijna i oddana Kościołowi.

W wieku około 50 lat Melchior wyjechał do Czech, gdzie zajmował się działalnością misyjną. Następnie około roku 965 został wysłany przez księcia Mieszka I do Rzymu z misją dyplomatyczną mającą na celu nawiązanie bliższych kontaktów ze Stolicą Apostolską.

Melchior Grodziecki odegrał kluczową rolę w chrzcie Polski i nawróceniu Mieszka I na chrześcijaństwo w 966 roku. Był nie tylko wysłannikiem Mieszka w kontaktach z papiestwem, ale też osobistym doradcą księcia w sprawach religijnych. Przygotowywał władcę do przyjęcia chrztu i ochrzcił go w 966 r.

Misja chrystianizacyjna Mieszka I i Grodzieckiego

Po chrzcie Mieszka jego państwo formalnie weszło w orbitę wpływów chrześcijańskich. Melchior Grodziecki kontynuował misję chrystianizacji ziem polskich rozpoczętą przez Mieszka. Zakładał kościoły i klasztory, nawracał pogańskich poddanych Mieszka I na wiarę chrześcijańską.

W 968 roku papież Jan XIII erygował biskupstwo misyjne w Poznaniu, na czele którego stanął właśnie Melchior Grodziecki. Został on tym samym pierwszym biskupem metropolitą misyjnym w Polsce.

Zawierzenie św. Melchiorowi Grodzieckiemu

Święty Melchior Grodziecki uznawany jest za jednego z głównych patronów Polski. Jest on również patronem diecezji i miasta Poznania, a także archidiecezji poznańskiej.

Kult Świętego Melchiora Grodzieckiego zaczął szerzyć się wkrótce po jego śmierci w 984 lub 990 roku. Jego relikwie spoczywają w podziemiach Archikatedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim i są celem licznych pielgrzymek wiernych.

Ogłoszony świętym kościoła katolickiego patronuje Polsce, chroni od nieszczęść i opiekuje się sprawami narodu polskiego

Wierni od stuleci polecają się opiece świętego patrona w swoich osobistych problemach i potrzebach. Modlą się o pomoc w chorobach swoich bliskich, o pomyślność w życiu rodzinnym i osobistym, w sprawach finansowych.

Melchior Grodziecki uważany jest za dobrego opiekuna Polaków także przebywających poza granicami ojczyzny. Emigranci polecają się jego wstawiennictwu o pomyślność i powodzenie na obczyźnie.

Jak zawierzyć się św. Melchiorowi Grodzieckiemu

Jak zawierzyć się św. Melchiorowi? Wystarczy z ufnością zwrócić się do niego z modlitwą, prosząc o wstawiennictwo w konkretnej sprawie.

Można też odmówić specjalną modlitwę do Świętego o pomoc i opiekę. Tradycyjnie przyjmuje się, że należy odmawiać ją przez 9 dni z rzędu.

Czytaj więcej: Odkryj Makary - fascynujące historie, ciekawostki i atrakcje turystyczne

Kim był święty Melchior Grodziecki

Data urodzenia ok. 910
Miejsce urodzenia Grodziec koło Cieszyna
Wykształcenie zakonnik benedyktyn
Działalność misjonarz, duchowny
Zasługi chrystianizacja Polski,
biskup misyjny w Poznaniu
beatyfikacja i kanonizacja kult od X wieku, ogłoszony świętym przez papieża Innocentego IV w 1253

Święty Melchior Grodziecki urodził się około 910 roku w miejscowości Grodziec koło Cieszyna na Śląsku. Był z pochodzenia Polakiem. W młodym wieku wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie z czasem został mnichem.

Znany był ze swojego ascetycznego trybu życia i oddania Kościołowi. Prowadząc życie pełne modlitwy, pokuty i umartwienia zyskał opinię świątobliwego zakonnika o żarliwej religijności.

Jak już wspomniano wcześniej odegrał kluczową rolę w chrystianizacji Polski. Jego zasługą jest nawrócenie na chrześcijaństwo księcia Mieszka I oraz pierwszych Piastów, a także chrystianizacja podległych im plemion. Został pierwszym biskupem misyjnym w Polsce.

Życie i działalność Melchiora Grodzieckiego

Melchior Grodziecki - Patron Polski, Zawierzenie i Historia Świętego Melchiora

Dokładna data urodzin Melchiora Grodzieckiego nie jest znana. Przypuszcza się, że przyszedł na świat około 910 roku w miejscowości Grodziec (stąd jego przydomek) koło Cieszyna na Śląsku. Pochodził z możnego rodu magnackiego.

Na początku lat 50-tych X wieku udał się do Czech, gdzie prowadził działalność misyjną. Głosił chrześcijaństwo i nawracał plemiona czeskie na wiarę w Chrystusa. Po powrocie do kraju został jednym z doradców Mieszka I w sprawach religijnych.

W roku 965 towarzyszył Mieszkowi I w poselstwie do papieża, mającym na celu zacieśnienie związków Piastów z chrześcijańskim Zachodem. W 966 roku na polecenie Mieszka ochrzcił władcę oraz jego dwór, co zapoczątkowało chrystianizację państwa Polan.

biskup misyjny w Poznaniu

W uznaniu zasług misyjnych papież Jan XIII mianował go na nowo utworzone biskupstwo misyjne w Poznaniu. Melchior jako pierwszy biskup metropolita rezydował w tamtejszej katedrze na Ostrowie Tumskim. Stamtąd kierował dalszą chrystianizacją podległych Mieszkowi plemion i terytoriów.

Wśród jego najważniejszych zasług jest zakładanie na ziemiach polskich pierwszych kościołów, klasztorów i parafii. Osobiście nawracał pogan, chrzcił nowych wyznawców i szerzył kult świętych.

Zmarł w 984 lub 990 roku w opinii świętości. Krótko po jego śmierci jego grób na Ostrowie Tumskim stał się celem licznych pielgrzymek, a kult Grodzieckiego jako świętego patrona Polski trwa nieprzerwanie do dziś.

Kult świętego Melchiora Grodzieckiego

Melchior Grodziecki już za życia cieszył się opinią świątobliwego mnicha. Miał dar proroctw i uzdrawiania, o czym świadczą jego żywoty. Już po jego śmierci szybko rozwinął się kult Grodzieckiego jako świętego.

Został on patronem Polski obok św. Wojciecha i Stanisława ze Szczepanowa, a także patronem diecezji poznańskiej. Szczególnym miejscem czci świętego jest katedra na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, gdzie spoczywają jego relikwie.

W tym kościele odprawiane są nabożeństwa ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, a jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 20 stycznia.

 • patron Polski i diecezji poznańskiej
 • relikwie spoczywają w poznańskiej katedrze na Ostrowie Tumskim
 • nabożeństwa i modlitwy wiernych do świętego Melchiora
 • wspomnienie liturgiczne 20 stycznia

Święty cieszy się dużą czcią i popularnością wśród wiernych, którzy modlą się do niego o wstawiennictwo w swoich intencjach. Jest patronem chrześcijańskiej Polski, dlatego szczególną czcią otaczają go rodacy w kraju i za granicą.

Cuda za wstawiennictwem Melchiora Grodzieckiego

Według przekazów już za życia Melchior Grodziecki miał dar czynienia cudów. Uzdrawiał chorych i ułomnych, wskrzeszał umarłych, uspokajał burze na jeziorach, miał również dar proroctwa.

Po śmierci wierni doświadczali wielu łask za jego wstawiennictwem, co przyczyniło się do rozwoju jego kultu. Modlono się do niego o uzdrowienie z chorób, ocalenie z niebezpieczeństw, błogosławieństwo w życiu rodzinnym i finansowym. Melchior Grodziecki uznawany jest za potężnego orędownika u Boga.

W naszych czasach również notuje się przypadki niezwykłych wydarzeń za sprawą świętego. Emigranci świadczą o jego pomocy w znalezieniu pracy i mieszkań za granicą. Wierni dziękują za otrzymane łaski - uzdrowienia chorób, cudowne ocalenia z wypadków, za przezwyciężenie nałogów i trudnych sytuacji życiowych.

Podsumowanie

Przeczytaliśmy fascynującą historię świętego Melchiora Grodzieckiego, niezwykle zasłużonej postaci dla Polski. Poznaliśmy jego drogę od ascetycznego mnicha przez misjonarza chrzczącego Mieszka I, aż po pierwszego biskupa metropolitę w Poznaniu.

Dowiedzieliśmy się o roli, jaką odegrał Melchior Grodziecki w nawróceniu Polski na chrześcijaństwo. Trwający nieprzerwanie od X wieku jego kult świadczy, jak cenna jest to postać dla polskiego Kościoła i narodu.

Artykuł ukazał działalność i heroiczne cnoty świętego patrona, a także liczne cuda, do których dochodzi za jego wstawiennictwem. Tekst zachęca do zawierzenia się opiece Melchiora Grodzieckiego w naszych osobistych potrzebach.

Lektura pozwoliła bliżej poznać postać św. Melchiora Grodzieckiego, który już za życia cieszył się opinią świątobliwego i któremu Kościół przyznał chwałę ołtarzy. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym artykułem.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły