LITANIA DO NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI

(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba. Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 • Najświętsze Serce Maryi, módl się za nami!
 • Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego,
 • Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego,
 • Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego,
 • Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
 • Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
 • Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
 • Serce Maryi niepokalane,
 • Serce Maryi łaski pełne,
 • Serce Maryi najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
 • Serce Maryi, stolico mądrości,
 • Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
 • Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
 • Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
 • Serce Maryi, arko przymierza,
 • Serce Maryi, bramo niebieska,
 • Serce Maryi najchwalebniejsze,
 • Serce Maryi najpotężniejsze,
 • Serce Maryi najdobrotliwsze,
 • Serce Maryi najwierniejsze,
 • Serce Maryi najlitościwsze,
 • Serce Maryi najłagodniejsze,
 • Serce Maryi najczystsze i najniewinniejsze,
 • Serce Maryi w pokorze niezgłębione,
 • Serce Maryi najcierpliwsze,
 • Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
 • Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
 • Serce Maryi miłością Boga pałające,
 • Serce Maryi mieczem boleści przeszyte,
 • Serce Maryi przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
 • Serce Maryi przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
 • Serce Maryi przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
 • Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
 • Serce Maryi, światłości błądzących,
 • Serce Maryi, pociecho strapionych,
 • Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko, (trzy razy),
 • Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
 • Serce Maryi, obrono w pokusach,
 • Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
 • Serce Maryi, ratunku konających,
 • Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
 • Serce Maryi, radości serc ludzkich,
 • Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
 • Serce Maryi jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!

W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską miłością.

Módlmy się: Boże miłosierny. Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Amen.

K.: Przepuść, Panie, przepuść ludowi swemu!

W.: A nie bądź na nas zagniewany na wieki.

K.: Nawróć nas, Boże, Zbawicielu nasz.

W.: A oddal gniew swój od nas!

Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże, wysłuchaj modlitwy, które za siebie i za ginących w grzechach braci naszych z pokorą do Ciebie zanosimy, abyśmy wszyscy, z błędnej drogi nawróceni, wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali, a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

WEZWANIA K.: Niepokalane Serce Maryi, ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa,

W.: Wstawiaj się za światem całym.

 • Niepokalane Serce Maryi, świątynio Ducha Świętego,
 • Niepokalane Serce Maryi, czcigodne mieszkanie Trójcy Przenajświętszej,
 • Niepokalane Serce Maryi, zachowane od skazy grzechu pierworodnego,
 • Niepokalane Serce Maryi, błogosławione między sercami ludzkimi,
 • Niepokalane Serce Maryi, skarbie łaski i darów Bożych,
 • Niepokalane Serce Maryi, z Synem swoim cierpiące,
 • Niepokalane Serce Maryi, źródło pociechy dla serc strapionych,
 • Niepokalane Serce Maryi, stolico miłosierdzia Bożego,

K.: Módlmy się: Święta Maryjo! Ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem, przyczyniaj się za duchowieństwem, wstawiaj się za nami; niech wszyscy doznają Twojego wsparcia, którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę.

W.: Amen.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie.

Uroczystość Najczystszego Serca Maryi Panny >>

<< wywołwnie menu Modlitwy