Modlitwa

(Modlitwa rzymska I )

O Matko Nieustającej Pomocy
z największą ufnością przychodzę dzisiaj
przed Twój święty obraz,
aby błagać o pomoc Twoją.
Nie liczę na moje zasługi,
ani na moje dobre uczynki,
ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa
i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
Tyś patrzała, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.
Tenże Syn Twój umierając
dał nam Ciebie za Matkę.
Czyż więc nie będziesz dla nas,
jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?
Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy,
przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna,
przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko,
błagam najgoręcej,
abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę,
której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...
(Przedstaw Matce Bożej swoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosiawiona,
jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie
udzielać nam wszystkich owoców Odkupienia.
Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce,
abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko,
u Serca Jezusowego tę łaskę,
o którą w tej nowennie pokornie proszę,
a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie
przez całą wieczność. Amen.

następna strona

Powrót