Wspólne błagania

K. O Maryjo, usłysz błagania nasze!

W. Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy! -

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,
Za strapionych, abyś im łzy otarła,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była,
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

następna strona

Powrót