Ofiarowanie się Najświętszej Pannie

O Pani moja, O Matko moja! Cały się Tobie ofiaruję, a na dowód, żem cały Tobie oddany, ofiaruję Ci dzisiaj oczy, uszy, usta, serce swoje i całego siebie.
Gdy przeto Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen.

O Pani moja, o Matko moja! Pomnij, żem Twój.
Zachowaj mnie i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej. Amen.

Powrót