Odkryj fascynującą historię życia i świętości Kazimierza Świętego

Odkryj fascynującą historię życia i świętości Kazimierza Świętego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 7 min.

Kazimierz Święty to jedna z najbardziej znanych i czczonych postaci w historii Polski. Był księciem Krakowa i Sandomierza w XIV wieku, który wsławił się niezwykłą pobożnością, dobroczynnością i troską o lud. Jego barwne życie pełne cnót, a także liczne cuda dokonane za jego wstawiennictwem po śmierci sprawiły, że Kościół ogłosił go świętym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej jego fascynującej historii i drodze do świętości.

Kluczowe wnioski:
 • Kazimierz odznaczał się głęboką wiarą i pobożnością już od najmłodszych lat.
 • Jako władca troszczył się o poddanych, wspierał biednych i fundował liczne świątynie.
 • Po śmierci jego grób szybko stał się celem pielgrzymek wiernych proszących o cuda.
 • Beatyfikowany został w 1602 roku, a kanonizowany w 1767 roku.
 • Jest patronem Polski, Litwy i wielu miast oraz grup społecznych.

Młodość i edukacja Kazimierza ŚwiętegoKazimierza Świętego

Kazimierz Święty urodził się w 1334 roku w Krakowie, jako drugi syn króla polskiego Kazimierza III Wielkiego i królowej Aldony. Od najmłodszych lat odznaczał się wielką pobożnością i wrażliwością na ludzką biedę.

Książę Kazimierz został bardzo starannie wykształcony. Uczył się języków, historii, prawa i teologii. W wieku zaledwie 11 lat został prepozytem kapituły krakowskiej.

Studiował także na Akademii Krakowskiej (późniejszy Uniwersytet Jagielloński), gdzie zdobył wykształcenie prawnicze.

Młody książę dużo czasu poświęcał także na modlitwę i kontemplację. Często udawał się również do ubogich dzielnic Krakowa, gdzie osobiście rozdawał jałmużnę.

Kazimierz Święty jako książę Polski jako książę Polski

W 1370 roku, po śmierci ojca, Kazimierz Święty objął władzę w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim. Zachował tytuł księcia, mimo iż jego starszy brat Ludwik rządził już jako król Polski.

Kazimierz okazał się sprawiedliwym i mądrym władcą, który troszczył się o dobro swoich poddanych. Starał się łagodzić konflikty między możnymi a szlachtą i wzmacniać pozycję chłopów.

W polityce zagranicznej zabiegał o pokój i zgodę z sąsiadami Polski. Zawarł korzystne małżeństwo z księżniczką litewską, co umocniło sojusz z Wielkim Księstwem Litewskim.

Troska o ubogich

Szczególną troską Kazimierz Święty otaczał jednak najbardziej bezbronnych - chorych, ułomnych i ludzi dotkniętych nędzą. Zakładał szpitale, przytułki i sierocińce, w których sam często posługiwał potrzebującym.

Rozdawał pieniądze ubogim, dawał jałmużnę żebrakom, a nawet zdejmował własne szaty, by okryć nimi zmarzniętych.

Biedni byli mu drożsi niż skarby - Jan Długosz

Działalność charytatywna Kazimierza ŚwiętegoKazimierza Świętego

Kazimierz Święty przeznaczał ogromne sumy pieniędzy na cele charytatywne. Corocznie rozdawał biednym jedną czwartą swoich dochodów.

Z jego fundacji powstało wiele szpitali, kościołów i klasztorów. Do najbardziej znanych należą Szpital Świętego Ducha w Krakowie oraz kościół Bożego Ciała w Kazimierzu.

Książę Kazimierz znany był także ze swojej prostoty i pokory. Chodził zawsze skromnie ubrany, często pieszo i boso, rozmawiając z prostymi ludźmi.

Troszcząc się o potrzebujących, nigdy jednak nie zaniedbywał swoich obowiązków władcy. Po prostu traktował pomoc bliźnim jako swój obowiązek chrześcijański.

Fundacje Kazimierza Świętego Szpital Świętego Ducha w Krakowie
Kościół Bożego Ciała w Kazimierzu Liczne kościoły i klasztory

Kult Kazimierza Świętego po śmierciKazimierza Świętego po śmierci

Odkryj fascynującą historię życia i świętości Kazimierza Świętego

Kazimierz Święty zmarł w 1384 roku mając zaledwie 26 lat. Jego pobożność i dobre uczynki sprawiły jednak, że bardzo szybko zaczął rozwijać się jego kult.

Grób księcia w katedrze wawelskiej stał się celem licznych pielgrzymek. Pątnicy modlili się w tym miejscu o łaski i uzdrowienia za wstawiennictwem Kazimierza.

Wielu doświadczało cudów, uzyskując pomoc Świętego w chorobach, nieszczęściach czy innych problemach. Rosła wiara w jego niezwykłą moc u Boga.

Sława świętości Księcia Kazimierza rozniosła się po całej Polsce, a także w innych krajach. Stał się jednym z najbardziej czczonych polskich świętych.

Pierwsze próby kanonizacji

Już w XV wieku podjęto pierwsze starania o kanonizację Kazimierza, jednak Kościół wymagał potwierdzenia cudu za jego wstawiennictwem.

Proces ten przeciągał się aż do XVII wieku, kiedy to biskup krakowski Piotr Gembicki podjął kolejną próbę wyniesienia go na ołtarze.

Cuda i uzdrowienia za przyczyną Kazimierza ŚwiętegoKazimierza Świętego

Kluczowym argumentem na rzecz kanonizacji były liczne cuda, jakie działy się za wstawiennictwem Kazimierza Świętego.

W aktach procesowych udokumentowano wiele przypadków cudownych uzdrowień (m.in. paraliżu, ślepoty, chorób skóry), których doświadczyli pielgrzymi przybywający do jego grobu.

Były wśród nich także cuda ocalenia z zarazy, pożarów czy powodzi oraz nadprzyrodzone interwencje pomagające w rozmaitych problemach życiowych.

Dowody te przekonały Stolicę Apostolską o niezwykłej łasce, jaką Bóg obdarzył swego czcigodnego Sługę i były kluczowe dla jego beatyfikacji.

 • Uzdrowienia z paraliżu, ślepoty i chorób skóry
 • Ocalenie z zarazy, pożarów i powodzi
 • Pomoc w problemach życiowych

Beatyfikacja i kanonizacja Kazimierza ŚwiętegoKazimierza Świętego

Starania o ogłoszenie Kazimierza Świętego świętym trwały ponad 200 lat i zakończyły się sukcesem za pontyfikatu Klemensa XI.

W 1680 roku papież uznał cnoty i cuda Kazimierza za autentyczne i podpisał dekret, na mocy którego został on beatyfikowany.

Ostatecznie, 17 sierpnia 1690 roku Kazimierz Święty został kanonizowany i wpisany do grona świętych Kościoła katolickiego.

Dziś jest jednym z głównych patronów Polski i Litwy, a także wielu miast, zakonów i grup społecznych. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 marca.

Podsumowanie

Przedstawiona historia życia św. Kazimierza to fascynująca opowieść o młodym księciu, który już od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą pobożnością i wrażliwością na ludzką biedę. Kiedy objął rządy w swoim księstwie, okazał się mądrym i sprawiedliwym władcą, który przede wszystkim troszczył się o dobro poddanych.

Jednak to głównie jego bezgraniczna miłość do ubogich i bezinteresowna pomoc potrzebującym zjednały mu tak wielką estymę. Choć zmarł bardzo młodo, jego świątobliwe życie i cuda, które Bóg uczynił za jego przyczyną, sprawiły, że Kościół ogłosił go świętym - jednym z najbardziej czczonych patronów Polski i Litwy.

Artykuł przybliża koleje jego niezwykłego życiorysu i drogę do chwały ołtarzy. Pozwala lepiej zrozumieć duchowość i heroiczną miłość bliźniego, które ukształtowały tego wyjątkowego świętego i wciąż pozostają inspiracją dla wierzących.

Z pewnością po przeczytaniu tego tekstu, każdy czytelnik jeszcze bardziej zachwyci się tą fascynującą postacią z historii Polski i zrozumie, dlaczego św. Kazimierz jest tak bardzo czczony przez wiernych.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły