Odkryj głębię Kazania Narodzenia NMP - Najważniejsze przesłania i nauki

Odkryj głębię Kazania Narodzenia NMP - Najważniejsze przesłania i nauki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Kazanie Narodzenie NMP to jedno z najstarszych źródeł dotyczących początków życia Matki Bożej. W artykule przyjrzymy się bliżej temu nietuzinkowemu tekstowi - jego genezie, najważniejszym przesłaniom oraz wnioskom, jakie można z niego wyciągnąć dla naszej własnej duchowości. Zapraszam do wspólnej lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Kazanie pokazuje, że Bóg od początku przygotował Maryję na Jej wyjątkową rolę w dziele zbawienia.
 • Imię Maryja niesie ze sobą głęboką symbolikę - oznacza „Gwiazdę Morza” przewodzącą ludziom do Chrystusa.
 • Poczęcie i narodziny Maryi są dowodem, że Bóg wybiera sobie to, co małe i pokorne.
 • Życie Matki Bożej od samego początku było naznaczone cierpieniem i ofiarą.
 • Lektura Kazania pogłębia naszą wiarę i miłość do Maryi.

Narodzenie Najświętszej Marii Panny w Piśmie Świętym

Choć Ewangelie kanoniczne milczą na temat narodzin Maryi, to istnieją liczne wczesnochrześcijańskie źródła opisujące to wydarzenie. Jednym z najstarszych i najważniejszych jest właśnie anonimowe Kazanie Narodzenie NMP, powstałe prawdopodobnie już w II wieku.

Uderza w nim bogactwo motywów i symboliki biblijnej. Widzimy w nim odniesienia do poczęć niepłodnych niewiast ze Starego Testamentu, jak Anna czy Sara. Podobnie jak one, św. Anna poczęła cudownie Maryję mimo podeszłego wieku. Wskazuje to wyraźnie, że była to interwencja samego Boga.

Cała historia poczęcia i narodzin Maryi ukazana jest w Kazaniu jako zapowiedź przyjścia Zbawiciela. Dowiadujemy się z niego, że od samego początku Jej życia Bóg przygotował Ją na wyjątkową godność Matki Mesjasza.

Lektura Kazania pozwala nam zatem dostrzec, że początki Matki Bożej są nierozerwalnie związane z początkami dzieła odkupienia, którego zwieńczeniem będą narodziny Chrystusa.

Kazanie Narodzenie NMP w tradycji Kościoła

Choć Kazanie nie należy do ksiąg kanonicznych Pisma Świętego, to od wieków cieszyło się w Kościele wielkim autorytetem i stanowiło inspirację dla wielu artystów.

Świadczy o tym chociażby bogata ikonografia, ukazująca sceny z życia świętych Anny i Joachima. Wątki zaczerpnięte z Kazania można odnaleźć w dziełach tak wybitnych twórców jak Leonardo da Vinci, Rafael czy Caravaggio.

Przesłanie Kazania o poczęciu Najświętszej Dziewicy

Jednym z kluczowych motywów Kazania Narodzenie NMP jest cudowny sposób, w jaki poczęła się Maryja. Święci Joachim i Anna, Jej rodzice, byli już w podeszłym wieku i nie mieli dzieci.

W ówczesnym społeczeństwie żydowskim było to powodem wstydu i upokorzenia. Jednak Bóg w swoim miłosierdziu zdjął z małżonków hańbę niepłodności. Po latach oczekiwań Anna poczęła Maryję w sposób cudowny.

To wydarzenie ukazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pokazuje również, iż wybiera On sobie często to, co w oczach świata jest małe i pogardzane, by okazać swoją potęgę (por. 1 Kor 1,27). Podobną logikę dostrzegamy później przy wyborze Maryi na Matkę Syna Bożego.

Motyw niepłodnej pary małżeńskiej Odniesienie do biblijnych postaci Sary i Anny
Niemożność poczęcia dziecka jako powód wstydu Wszechmoc Boga przełamująca ludzką niemoc

Czytaj więcej: Odkryj wyjątkową jakość i unikalny design Eteroplan Kolbe

Znaczenie imienia Maryja w Kazaniu Narodzenia NMP

Według Kazania, imię Maryja zostało nadane Jej z nakazu Bożego i niesie ze sobą głęboką symbolikę. Oznacza ono „Gwiazdę Morza” i wskazuje na Jej przyszłą rolę przewodniczki ludzi do Chrystusa.

Fale morza są w Piśmie Świętym obrazem niestałości i zagrożeń tego świata. Tymczasem gwiazda wskazuje bezpieczną drogę, pozwalając dotrzeć do upragnionego celu.

Właśnie taka jest misja Maryi względem Kościoła - prowadzić nas poprzez burze i zawieruchy doczesności do zbawienia w Chrystusie. Jest wzorem wiary, która nie daje się zachwiać żadnym przeciwnościom losu.

Dzięki Niepokalanej możemy bezpiecznie płynąć przez morze życia i osiągnąć niebiański port, do którego Ona sama jako pierwsza dotarła.

„Jaśniejąca Gwiazdo morza, na pielgrzymich tego świata jasnością twoją zaświeć” - śpiewamy w jednej z najpopularniejszych pieśni maryjnych.

Rodowód Najświętszej Dziewicy w Kazaniu jej Narodzin

Odkryj głębię Kazania Narodzenia NMP - Najważniejsze przesłania i nauki

Kazanie przekazuje nam także cenne informacje na temat pochodzenia Maryi. Dowiadujemy się z niego, że była potomkinią biblijnego króla Dawida. Jej ojciec św. Joachim należał więc do szlachetnego rodu.

Ukazuje to, że w osobie Maryi wypełniła się obietnica mesjańska z 2 Księgi Samuela - że potomek Dawida będzie królował na wieki. Maryja dała światu prawdziwego Króla - Jezusa Chrystusa, który zapoczątkował Królestwo nie mające końca.

Zarazem pokrewieństwo z Dawidem podkreśla pokorę Matki Bożej. Chociaż pochodziła z tak znamienitego rodu, sama prowadziła życie proste i skromne, dając przykład głębokiej pokory.

Święci Joachim i Anna w tradycji Kościoła

Kult rodziców Maryi znany był już w starożytności chrześcijańskiej. Obecnie święci Joachim i Anna cieszą się w Kościele wielką czcią jako opiekunowie małżeństw i rodzin chrześcijańskich.

Ich wspomnienie obchodzimy 26 lipca. W tym dniu wielu małżonków chrześcijańskich powierza świętym Joachimowi i Annie swoje rodziny, prosząc o łaskę potomstwa i wierności przysiędze małżeńskiej.

Wczesne życie Maryi według Kazania Narodzenia NMP

Innym ważnym fragmentem Kazania jest opis wczesnych lat życia Maryi. Tuż po Jej narodzinach rodzice złożyli ślub, że Jej życie zostanie poświęcone wyłącznie Bogu w świątyni jerozolimskiej.

Dowiadujemy się, że w wieku 3 lat została tam oddana, by otrzymać staranne wychowanie religijne. Prowadziła życie modlitwy i ascezy, całkowicie oddając się służbie Bożej.

Ten obraz Maryi-dziecka ukazuje, że od samego początku Jej życie naznaczone było ofiarą i wyrzeczeniem. Mimo młodego wieku podejmowała trudy i wysiłki, których nie szczędziła sobie później pod krzyżem Syna.

 • Ślub Joachima i Anny poświęcający Maryję Bogu
 • W wieku 3 lat oddana do świątyni jerozolimskiej
 • Prowadziła życie modlitwy, ascezy i wyrzeczeń

Te fakty ukazują, że Jej życie od początku naznaczone było cierpieniem. Jednak podejmowała je dobrowolnie, pragnąć jak najdoskonalej wypełnić wolę Bożą co do Jej osoby.

Pobożność maryjna a przesłanie Kazania Narodzenia NMP

Lektura Kazania Narodzenie NMP może stać się dla nas inspiracją do pogłębienia nabożeństwa do Matki Bożej.

Poznajemy z niego, że początki Jej życia naznaczone były cierpieniem i wyrzeczeniem. Od najmłodszych lat podejmowała ofiarę, przygotowując się do swojej przyszłej roli u stóp krzyża.

Jeśli zatem chcemy naśladować Maryję, to także i my powinniśmy już dziś podejmować drobne wyrzeczenia oraz akty pokuty i umartwienia. Ona sama wzywa nas przecież do nawrócenia i pokuty w swoich licznych objawieniach.

Kazanie uświadamia nam również, że los ludzki leży w ręku Boga i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Powinniśmy zatem zawsze zawierzać Bożej opatrzności w naszym życiu - tak jak uczynili to święci Joachim i Anna.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci choć trochę głębiej wejrzeć w tajemnicę początków życia Tej, która dała światu Zbawiciela. Postaram się w kilku zdaniach podsumować najważniejsze przesłania, jakie płyną z przedstawionego Kazania Narodzenia NMP.

Przede wszystkim dowiadujemy się z niego, że Maryja została niepokalanie poczęta i przyszła na świat w sposób cudowny, za sprawą szczególnej łaski Bożej. Od samego początku Jej życie naznaczone było cierpieniem i ofiarą, które podjęła dobrowolnie, pragnąc jak najlepiej wypełnić wolę Bożą.

Ponadto Kazanie ukazuje głęboką symbolikę imienia Maryja - „Gwiazda Morza”. Jest Ona dla nas przewodniczką wędrówki przez burze tego świata do bezpiecznego portu zbawienia, jakim jest Jej Syn. Naśladując Ją, również i my możemy pewnie kroczyć tą wąską ścieżką prowadzącą do nieba.

Mam nadzieję Drogi Czytelniku, że artykuł pozwolił Ci nieco głębiej przyjrzeć się duchowej głębi tego wyjątkowego Kazania. Pozwól, aby jego przesłanie prowadziło Cię w codziennym życiu do coraz doskonalszej miłości Boga i ludzi.

Najczęstsze pytania

Choć Ewangelie kanoniczne nie wspominają o narodzinach Maryi, to istnieją liczne apokryficzne źródła na ten temat. Jednym z najstarszych i najważniejszych jest anonimowe Kazanie Narodzenia NMP z II wieku, będące próbą uzupełnienia milczenia Pisma Świętego.

Ponieważ według tradycji Maryja została poczęta i urodzona bez grzechu pierworodnego, który dotyka wszystkich potomków Adama. Był to wyjątkowy przywilej Matki Boga, przygotowujący Ją do doniosłej roli w dziele zbawienia.

Według Kazania imię Maryja, które otrzymała z nakazu Bożego, oznacza „Gwiazdę Morza”. Symbolizuje rolę Matki Bożej jako przewodniczki ludzi do Chrystusa poprzez burze tego świata.

Dowiadujemy się, że św. Joachim był potomkiem króla Dawida, a on i św. Anna doświadczyli hańby niepłodności. Dopiero po latach modlitw Anna poczęła Maryję za sprawą cudu, co ukazuje wszechmoc Boga.

Zachęca nas do naśladowania Maryi poprzez podejmowanie drobnych umartwień i ofiar. Przypomina też, by zawsze ufaliśmy Bożej Opatrzności w naszym życiu, tak jak uczynili to rodzice Najświętszej Maryi Panny.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły