Odkryj historię i nauki Świętego Anzelma, ważnej postaci Kościoła

Odkryj historię i nauki Świętego Anzelma, ważnej postaci Kościoła
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Św. Anzelm to jedna z najważniejszych postaci w historii Kościoła katolickiego. Był biskupem Canterbury, doktorem Kościoła, a także znakomitym filozofem i teologiem. Jego prace miały ogromny wpływ na rozwój scholastyki oraz koncepcji wiary i rozumu. W artykule przybliżamy fascynującą historię życia Św. Anzelma, a także odkrywamy jego kluczowe poglądy i osiągnięcia. Zapraszamy do lektury!

Kluczowe wnioski:
 • Św. Anzelm jako jeden z ojców scholastyki wywarł ogromny wpływ na średniowieczną teologię.
 • Jego dowód ontologiczny na istnienie Boga do dziś budzi kontrowersje wśród filozofów.
 • Bronił prymatu papieża, co przysporzyło mu problemów za życia.
 • Był niezwykle płodnym pisarzem - jego dorobek obejmuje traktaty, rozprawy i modlitwy.
 • Za życia cieszył się opinią świętego, a w 1720 r. ogłoszono go doktorem Kościoła.

Życie i działalność Św. Anzelma

Św. Anzelm urodził się w 1033 roku we włoskim mieście Aosta. Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej. W młodości prowadził beztroskie życie, nie interesując się sprawami religii. Przełom nastąpił, gdy miał 27 lat - pod wpływem visionerskiego snu Anzelm postanowił wstąpić do klasztoru.

W roku 1060 został mnichem opactwa Bec w Normandii. Cechowała go głęboka pobożność i oddanie modlitwie. Jednocześnie Anzelm zaczął studiować pisma Ojców Kościoła. Z czasem sam zyskał opinię wybitnego teologa i filozofa. W roku 1078 został opatem klasztoru Bec.

W 1093 Anzelm został arcybiskupem Canterbury. Ze względu na konflikt z królem Anglii Wilhelmem II musiał na kilka lat udać się na wygnanie. Po śmierci Wilhelma II Anzelm powrócił do Anglii, gdzie kontynuował reformę Kościoła. Zmarł w 1109 roku. W 1720 ogłoszono go doktorem Kościoła.

Reforma Kościoła

Jako arcybiskup Canterbury Anzelm prowadził zdecydowaną walkę z symptomem simonii i nicolaityzmem wśród duchowieństwa angielskiego. Dążył do uniezależnienia Kościoła spod władzy świeckiej. Jego zasługą było zwołanie kilku synodów reformujących obyczaje kleru.

Anzelm bronił prymatu papieża w Kościele. Sprzeciwiał się ingerencji władz świeckich w wewnętrzne sprawy Kościoła. Doprowadziło to do ostrego konfliktu z królem Wilhelmem II, w wyniku którego Anzelm musiał udać się na wygnanie.

Poglądy teologiczne Św. Anzelma

Św. Anzelm uważany jest za ojca scholastyki oraz jednego z największych teologów w historii. Stworzył metodę poznawania Boga poprzez wiązanie wiedzy filozoficznej z teologią. Głównym celem tej metody było racjonalne udowodnienie prawd wiary.

Najsłynniejszym osiągnięciem Anzelma jest tzw. dowód ontologiczny na istnienie Boga. Opiera się on na rozumowaniu, że skoro pojęcie Boga zawiera cechy doskonałości, to musi On istnieć - gdyż istnienie jest jedną z tych cech. Mimo kontrowersji dowód ten wywarł ogromny wpływ na rozwój filozofii i teologii.

Anzelm jako jeden z pierwszych w pełni sformułował dogmat o Trójcy Świętej. Pisał też o grzechu pierworodnym i odkupieniu, broniąc satysfakcjonistycznej koncepcji śmierci Chrystusa jako zadośćuczynienia za grzechy ludzkości.

Wiara i rozum

Według Anzelma wiara i rozum nie stoją ze sobą w sprzeczności, lecz wzajemnie się uzupełniają. Rozum pomaga zrozumieć prawdy objawione, natomiast wiara pozwala rozumowi przekroczyć własne ograniczenia poznawcze.

Anzelm był przekonany, że samym tylko rozumem człowiek nie jest w stanie dojść do całej prawdy o Bogu - konieczna jest wiara, która opiera się na Bożym objawieniu. Jednocześnie podkreślał, że prawdy wiary da się racjonalnie wyjaśnić i obronić.

Czytaj więcej: Odkryj fascynującą historię Piotra z - zwiedzaj, inspiruj się i poznaj więcej!

Dorobek pisarski Św. Anzelma

Anzelm był niezwykle płodnym pisarzem. Do jego najważniejszych dzieł należą:

 • "Monologion" - traktat o istnieniu Boga i Jego atrybutach
 • "Proslogion" - zawierający słynny dowód ontologiczny
 • "Cur Deus homo" - rozprawa o pojednaniu Boga z człowiekiem

Anzelm jest także autorem wielu modlitw i medytacji, m.in. słynnego "Proslogionu", będącego medytacją na temat istoty Boga. Ogółem jego spuścizna pisarska obejmuje około 60 dzieł.

Późniejszy wpływ

Prace Anzelma były studiowane i komentowane przez wieki, wywierając ogromny wpływ na późniejszych myślicieli. Sam Anzelm cieszył się już za życia opinia świętego. W 1720 został ogłoszony doktorem Kościoła za swój wkład w rozwój teologii.

Wpływ Św. Anzelma na scholastykę

Odkryj historię i nauki Świętego Anzelma, ważnej postaci Kościoła

Uznaje się Św. Anzelma za jednego z ojców scholastyki - nurtu w średniowiecznej filozofii i teologii, który starał się godzić rozum z wiarą. Metoda Anzelma łączenia argumentacji filozoficznej z dogmatami stała się podwaliną dalszego rozwoju scholastyki.

Do najważniejszych osiągnięć Anzelma w tym zakresie należą:

- opracowanie metody dowodzenia prawd wiary na gruncie rozumu - stworzenie argumentów na istnienie Boga
- analizy problemów wiary w kategoriach arystotelesowskiej logiki - systematyzacja dogmatów i prawd wiary

Dzieła Anzelma były szeroko dyskutowane i rozwijane przez późniejszych scholastyków, takich jak Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot czy Wilhelm Ockham. Sam Anzelm jest uważany obok Augustyna za jednego z dwóch głównych prekursorów scholastyki.

Anzelm o wierze i rozumie

Koncepcja relacji między wiarą i rozumem należy do kluczowych zagadnień w myśli Św. Anzelma. Uważał on, że wiara i rozum wzajemnie się uzupełniają i potrzebują.

Według Anzelma samym tylko rozumem człowiek nie jest w stanie poznać całej prawdy o Bogu. Konieczna jest wiara, opierająca się na objawieniu. Jednocześnie podkreślał, że prawdy objawione da się racjonalnie wyjaśnić. Stąd jego metoda łączenia filozofii z dogmatyką.

Anzelm był przekonany, że prawdziwa wiara nie może być w sprzeczności z rozumem. Używał argumentów rozumowych, by bronić i uzasadniać dogmaty takie jak Trójca Święta, grzech pierworodny czy odkupienie.

Nie usiłujemy dowieść, że nasza wiara jest słuszna, lecz dążymy do zrozumienia tego, w co wierzymy.

Podejście Anzelma wywarło ogromny wpływ na późniejszych scholastyków i całą średniowieczną teologię. Jego metodologia pozostaje aktualna do dziś.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przybliżyliśmy sylwetkę i dorobek jednej z najważniejszych postaci w historii Zachodniego Chrześcijaństwa - Św. Anzelma. Był on nie tylko biskupem i doktorem Kościoła, ale przede wszystkim genialnym filozofem i teologiem.

Anzelm jako pierwszy w pełni sformułował szereg dogmatów chrześcijańskich, takich jak Trójca Święta. Opracował również metodę godzenia wiedzy filozoficznej z teologią - stał się w ten sposób ojcem scholastyki. Do najsłynniejszych osiągnięć Anzelma należy dowód ontologiczny na istnienie Boga.

Omówiliśmy kluczowe dokonania Św. Anzelma: jego reformę Kościoła, poglądy teologiczne dotyczące m.in. Trójcy Świętej i odkupienia, a także rolę w rozwoju scholastyki. Przeanalizowaliśmy również jego koncepcję relacji między wiarą i rozumem.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci lepiej zrozumieć niezwykłą spuściznę tego średniowiecznego filozofa i świętego. Jego prace i pomysły pozostają aktualne i dyskutowane po dzień dzisiejszy. Gorąco zachęcam do dalszego pogłębiania wiedzy o Anzelmie z Canterbury!

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły