Odkryj historię i tajemnice Świętej Franciszki - Inspiracja dla ponad czasowej wiary

Odkryj historię i tajemnice Świętej Franciszki - Inspiracja dla ponad czasowej wiary
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski23.11.2023 | 7 min.

Święta Franciszka to jedna z najbardziej znanych i wpływowych postaci w historii Kościoła katolickiego. Choć żyła 800 lat temu, jej przesłanie pozostaje ponadczasowe i wciąż inspiruje ludzi na całym świecie. W tym artykule zapraszamy Cię do odkrycia niezwykłej historii i tajemnic z życia Świętej z Asyżu. Poznasz jej drogę od rozpieszczonej córki kupca, przez radykalne nawrócenie, aż po stygmatyczkę i założycielkę zakonu Franciszkanów. Zastanowimy się także, dlaczego postać Świętej Franciszki pozostaje tak aktualna i jakie ponadczasowe przesłanie niesie ze sobą jej przykład.

Kluczowe wnioski:

 • Życie Świętej Franciszki to fascynująca historia radykalnego nawrócenia i bezgranicznego oddania się Bogu.
 • Franciszka otrzymała stygmaty - rany Chrystusa - co świadczy o jej głębokim z Nim zjednoczeniu.
 • Założyła zakon klarysek, dając początek żeńskiej gałęzi franciszkańskiej.
 • Jej uniżoność, miłość do ubóstwa i troska o potrzebujących pozostają inspiracją.
 • Mimo upływu wieków, duchowość Franciszki wciąż pociąga wielu ludzi.

Niezwykłe życie Świętej Franciszki - pełne poświęcenia

Święta Franciszka urodziła się w 1194 roku w Asyżu, w zamożnej rodzinie kupieckiej. Od najmłodszych lat wyróżniała się wrażliwością i pobożnością. Jako młoda dziewczyna prowadziła beztroskie życie, uczestnicząc w zabawach i przyjęciach. Jednak pewnego dnia jej życie radykalnie się zmieniło. Pod wpływem wizji Chrystusa ukrzyżowanego podjęła decyzję o całkowitym poświęceniu się Bogu.

Święta Franciszka zaczęła pomagać trędowatym, ubogim i odrzuconym przez społeczeństwo. Założyła surowy habit i oddała się modlitwie oraz ascezie. Jej radykalizm i bezkompromisowość budziły kontrowersje wśród mieszkańców Asyżu.

Mając zaledwie 18 lat, w noc wigilijną Bożego Narodzenia 1209 roku Franciszka opuściła ojcowski dom i schroniła się w pobliskiej kaplicy San Damiano. Tam Chrystus przemówił do niej z krzyża: „Franciszko, idź i odbuduj mój Kościół”. I Franciszka z pokorą zabrała się do realizacji tego zadania.

Resztę życia spędziła na modlitwie, pokucie i trosce o ubogich. Założyła żeński zakon klarysek, a także trzeci z kolei zakon franciszkański. Stygmatyzowana i obdarzona licznymi cudami, zmarła mając zaledwie 44 lata - wyczerpana surowymi umartwieniami i chorobą.

Początek nowej drogi życia

Decyzja Świętej Franciszki o opuszczeniu domu rodzinnego i rozpoczęciu nowego życia była szokująca dla ówczesnego społeczeństwa. Dla zamożnej mieszczki porzucenie bogactwa, luksusu i prestiżu na rzecz ubóstwa i służby najbardziej pogardzanym wydawało się szaleństwem.

Jednak Franciszka nie zwracała uwagi na osądy innych. Całym sercem pragnęła iść za głosem Chrystusa, nawet jeśli miało to oznaczać wyobcowanie i upokorzenia.

cuda Świętej Franciszki - dowody jej świętości

Życie Świętej Franciszki obfitowało w niezwykłe zdarzenia, uznawane przez Kościół katolicki za cuda. Już za jej życia działy się rzeczy, które wskazywały na jej wyjątkową świętość i relację z Bogiem.

Najbardziej znanym cudem związanym z Świętą Franciszką są stygmaty - krwawe rany na dłoniach, stopach i boku, będące odbiciem ran Chrystusa. Franciszka jako pierwsza osoba w historii chrześcijaństwa została naznaczona tymi znakami męki Pańskiej, na 2 lata przed swoją śmiercią w 1224 roku.

Innym dowodem jej świętości była zdolność do uzdrawiania chorych, wskrzeszania zmarłych i czytania w ludzkich sercach. Już za życia, a także po śmierci działo się przy jej relikwiach wiele uzdrowień, które z medycznego punktu widzenia nie dało się wyjaśnić.

„W tej prostej i pokornej istocie skupiło się całe bogactwo miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa”. (św. Bonawentura)

Duchowi synowie Franciszki, jak np. św. Bonawentura, bardzo szybko zdali sobie sprawę z jej wyjątkowej godności. Jej prosta a zarazem głęboka wiara i miłość do Boga oraz bliźnich budziły powszechny podziw i przekonanie o jej świętości.

Czytaj więcej: Święta Pelagia: Poznaj Historię i Cuda Patronki Nawróceń i Pokutników

Duchowość Świętej Franciszki - ponadczasowe przesłanie

Duchowość Świętej Franciszki z Asyżu cechowało przede wszystkim bezgraniczne zaufanie do Boga, radosne umiłowanie ubóstwa i prostota życia. Kochała całym sercem Jezusa Ukrzyżowanego, dlatego dążyła do upodobnienia się do Niego poprzez ascezę i cierpienie.

Biedaczyna z Asyżu głosiła także konieczność poszanowania stworzenia i troski o „brata słońce i siostrę księżyc”. Kolejne pokolenia franciszkanów i franciszkanek wcielały w życie jej ideały, aż po dzień dzisiejszy inspirując miliony chrześcijan na całym świecie.

Duchowość franciszkańska ze swoim naciskiem na prostotę, pokój i działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej okazała się ponadczasowa. Przyciągała i nadal przyciąga nie tylko zakonników, ale także wielu świeckich katolików.

Duchowość franciszkańska a ekologia

Idee „brata słońca i siostry księżyca” znakomicie wpisują się we współczesną ekologię i troskę o ochronę planety. Poszanowanie dzieła Stwórcy i całego stworzenia stanowią aktualne i ważne przesłanie duchowości franciszkańskiej.

Dlatego św. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów, a sam papież Franciszek w swoim nauczaniu często odwołuje się właśnie do tego wymiaru franciszkańskiej tradycji.

Dziedzictwo Świętej Franciszki - inspiracja dla wiary

Odkryj historię i tajemnice Świętej Franciszki - Inspiracja dla ponad czasowej wiary

1200 osób Liczba sióstr klarysek za życia św. Franciszki
ponad 1000000 Obecna liczba franciszkanów i franciszkanek na świecie
1209 Rok założenia pierwszej wspólnoty franciszkańskiej

Święta Franciszka swoim radykalnym życiem ewangelicznym i charyzmatem założycielskim wywarła ogromny wpływ na Kościół katolicki. Dziś jej duchowi potomkowie stanowią najliczniejszą rodzinę zakonną w Kościele.

Franciszkanie i klaryski na całym świcie kontynuują charyzmat swej Założycielki, głosząc Ewangelię słowem i czynem. Dziedzictwo św. Franciszki stanowią także liczne kościoły, klasztory i sanktuaria, które przyciągają setki tysięcy pielgrzymów rocznie.

Postać i duchowość Biedaczyny z Asyżu wciąż pociąga i inspiruje wielu współczesnych chrześcijan. Jej heroiczne życie ewangeliczne i zaufanie Bogu stanowią nieustające źródło odnowy i umocnienia wiary dla wielu ludzi na całym świecie.

Stygmaty Świętej Franciszki - znaki szczególnej łaski

Najbardziej charakterystyczną cechą duchowości św. Franciszki był głęboki związek mistyczny z cierpiącym Chrystusem. Stąd też została obdarzona stygmatami - ranami Męki Pańskiej na swoim ciele.

Wydarzyło się to podczas modlitwy na górze La Verna w 1224 r. Tam Franciszka doświadczyła ekstatycznej wizji ukrzyżowanego Chrystusa i otrzymała stygmaty, które nosiła aż do swojej śmierci 2 lata później. Były one dowodem jej głębokiej więzi z cierpiącym Zbawicielem.

Stygmaty widzialne tylko przez nią samą za życia, po śmierci ukazały się także innym. Stały się one znakiem jej wyjątkowej świętości i łaski mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. Dla wielu stanowią świadectwo, że prawdziwa miłość zawsze jest związana z krzyżem i wyrzeczeniem.

Wpływ Świętej Franciszki - od średniowiecza po współczesność

 • Założyła pierwszy żeński zakon w Kościele - klaryski
 • Inspirowała wielu świętych, jak np. św. Antoni, św. Klara, św. Bonawentura
 • Patronka ekologów i orędowniczka ubogich
 • Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych świętych w historii
 • Jej imię nosi obecny papież Franciszek

Wpływ Świętej z Asyżu na Kościół i świat trudno przecenić. To postać ponadczasowa, która od 800 lat pociąga ludzi różnych stanów i zawodów swoją radykalną ewangelicznością.

Święta Franciszka nie tylko zmieniła oblicze średniowiecznego Kościoła, zakładając zakon franciszkański. Wywarła ogromny wpływ także na kulturę, sztukę, literaturę i nawet ekonomię tamtych czasów.

Co więcej, jej oddziaływanie nie słabnie wraz z upływem wieków. Wciąż jest jedną z najpopularniejszych świętych, której nauczanie i przykład przyciągają miliony ludzi. Być może najlepszym na to dowodem jest właśnie obecny papież, który przybrał jej imię na znak szacunku i podziwu dla jej heroicznego życia.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci choć w małym stopniu zbliżyć się do niezwykłej postaci Świętej Franciszki. Jej barwne życie, pełne radykalnych wyborów, a jednocześnie głębokiej wiary i oddania Bogu, wciąż zachwyca i inspiruje.

Osobiście najbardziej pociąga mnie w niej owa totalna miłość do ubóstwa i prostoty, która kazała jej porzucić wszelkie ludzkie zabezpieczenia, aby bez reszty zaufać Opatrzności Bożej. Do dziś uderza mnie aktualność jej przesłania i sposobu życia, wpisującego się wręcz idealnie w zagrożenia współczesnego świata.

Mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu udało mi się przybliżyć Czytelnikowi tę fascynującą postać i zachęcić do pogłębienia z nią znajomości. Jestem przekonany, że każdy może znaleźć w jej życiu i duchowości nieustające źródło inspiracji.

Najczęstsze pytania

Franciszkę nazywano Biedaczyną ze względu na jej radykalny wybór ubóstwa. Porzuciła bogactwo swego ojca, aby żyć w całkowitym ubóstwie, dzieląc los najbiedniejszych. Jej surowa tunika i boso chodzenie świadczyły o głębokim zakorzenieniu w ewangelicznym ubóstwie.

Już za życia św. Franciszki działy się cuda - uzdrawiała chorych i wskrzeszała zmarłych. Słynęła także z daru bilokacji i stygmatów. Po jej śmierci zanotowano liczne cuda przy jej relikwiach.

Franciszka założyła żeńską gałąź zakonu - klaryski, aby umożliwić kobietom życie radykalną ewagelią na wzór braci mniejszych. Pragnęła dać także kobietom szansę głębokiego życia modlitewnego i ubóstwa.

Franciszkanie propagują szacunek dla całego stworzenia, głosząc konieczność ochrony przyrody i troski o planetę. Stąd patronat św. Franciszka nad ekologami i ruchem na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Franciszka cieszy się popularnością ze względu na swą radykalną ewangeliczność i prostotę, a także stygmaty i cuda za życia. Jej ponadczasowa duchowość wciąż przyciąga wielu ludzi.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły