Odkryj Majestatyczny Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Cud Biblijny Na Wyciągnięcie Ręki

Odkryj Majestatyczny Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Cud Biblijny Na Wyciągnięcie Ręki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był niezwykłym wydarzeniem, w którym objawiła się tajemnica Trójcy Świętej. Kiedy Jezus zanurzył się w wodach Jordanu, rozstąpiły się niebiosa i zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy, a z nieba rozległ się głos Ojca: "Ten jest mój Syn umiłowany". To boskie potwierdzenie mesjańskiej godności Chrystusa zapoczątkowało Jego publiczną działalność jako Zbawiciela świata.

Kluczowe wnioski:
 • Chrzest Jezusa to fundament wiary chrześcijańskiej, ukazujący tajemnicę Trójcy Świętej.
 • Wydarzenie nad Jordanem potwierdza mesjańską godność i posłannictwo Chrystusa.
 • Jest początkiem publicznej działalności Jezusa jako Zbawiciela ludzkości.
 • Objawia misterium wcielenia Syna Bożego i Jego relację z Ojcem.
 • Inauguruje nowy etap zbawczej historii człowieka.

Niezwykłe wydarzenie nad Jordanem

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie był prawdziwie niezwykłym wydarzeniem. W tej prostej czynności zanurzenia się w wodzie objawiła się cała tajemnica wiary chrześcijańskiej - misterium Trójcy Świętej oraz mesjańska godność i posłannictwo Chrystusa.

Kiedy Jezus przyszedł nad brzeg Jordanu, aby przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela, otworzyły się niebiosa. Zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy, a z nieba rozległ się głos Ojca: "Ten jest mój Syn umiłowany". Ta niezwykła teofania ukazała po raz pierwszy w pełni objawioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

Fundament wiary chrześcijańskiej

Wydarzenie chrztu w Jordanie stało się kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. Jest początkiem i fundamentem naszej wiary. To boskie potwierdzenie, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, Synem Bożym, który przyszedł, by zbawić świat.

Chrzest Jezusa inauguruje nowy etap dziejów zbawienia. Jest manifestacją Cudu wcielenia Słowa i objawieniem Jego mesjańskiej misji.

Boska chwila zanurzenia w wodzie

Scena chrztu Pana Jezusa w Jordanie jest niezwykle wymowna. Widzimy tu zwykłego człowieka, który przychodzi nad rzekę, by przyjąć chrzest od proroka. Jednak w tej pozornie prostej czynności zanurzenia się w wodzie dokonuje się coś niezwykłego.

Otwierają się niebiosa, Duch Święty zstępuje na Jezusa, rozlega się głos Ojca. Ta prosta chwila chrztu staje się epifanią - objawieniem bóstwa Chrystusa.

To wyjątkowa teofania ukazująca misterium wcielenia Syna Bożego. Zwykły człowiek okazuje się być samym Bogiem. Chrzest w Jordanie unaocznia prawdę, że w osobie Jezusa mamy do czynienia z samym Bogiem, który dla naszego zbawienia przyjął ludzką naturę.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnicę imienia Sylweriusz i jego znaczenie w historii

Początek publicznej działalności Chrystusa

Wydarzenie chrztu Jezusa nad Jordanem zapoczątkowało Jego publiczną działalność jako Mesjasza i Zbawiciela świata. Od tej pory Jezus Chrystus wypełniał już otwarcie swoją mesjańską misję.

Po przyjęciu chrztu udał się na pustynię, aby przygotować się do swego posłannictwa poprzez post i modlitwę. Następnie powrócił nad Jordan, gdzie zebrało się wokół Niego pierwszych uczniów. Potem udał się do Kany Galilejskiej, aby dokonać cudu przemiany wody w wino. W ten sposób rozpoczęła się Jego publiczna działalność, pełna cudów i nauczania.

33 r.n.e Chrzest w Jordanie
33-36 r.n.e Publiczna działalność Jezusa

Chrzest w Jordanie stanowi więc wyraźną cezurę - początek nowego rozdziału w dziejach zbawienia, którego centrum jest osoba Jezusa Chrystusa.

Manifestacja Trójcy Świętej nad rzeką

Nad brzegami Jordanu dokonało się nie tylko objawienie mesjańskiej godności Jezusa, ale także pierwsze jawne objawienie się Trójcy Świętej.

W scenie chrztu ukazana jest tajemnica trzech Osób Boskich - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ich obecność i działanie objawia się w sposób widzialny. Ojciec objawia się przez głos z nieba, Syn Boży przyjmuje chrzest jako człowiek, Duch Święty zaś zstępuje w postaci gołębicy.

 • Ojciec - głos z nieba
 • Syn Boży - Jezus chrzczony w Jordanie
 • Duch Święty - gołębica

W ten sposób po raz pierwszy ukazuje się pełnia objawienia Trójcy Świętej, fundamentu wiary chrześcijańskiej. Chrzest Pana Jezusa jest więc cudem biblijnym, w którym na wyciągnięcie ręki możemy dotknąć samej tajemnicy Boga w trzech Osobach.

Wcielenie Syna Bożego objawione światu

Poprzez wydarzenie chrztu Jezusa w Jordanie dokonało się pełne objawienie tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Ten, który przyjmuje chrzest jako zwykły człowiek, okazuje się być samym Bogiem.

Chrzest ujawnia prawdę o Jezusie jako Bogu-Człowieku. Objawia, że we wcielonym Synu Bożym mamy do czynienia z jedną Osobą w dwóch naturach - boskiej i ludzkiej. Bóstwo i człowieczeństwo zespolone są w Nim nierozerwalnie.

Samoobjawienie się Boga

Poprzez scenę chrztu Bóg sam objawia światu tajemnicę wcielenia. Ukazuje, że oto przyszedł oczekiwany Mesjasz, a dokonało się to w sposób zadziwiający - poprzez przyjęcie ludzkiej natury. Bóg stał się człowiekiem!

Dzięki temu zbawcze dzieło Wcielonego Słowa może dokonać się w całej pełni. Bóg przychodzi jako człowiek, by człowieka zbawić. Chrzest Pana Jezusa rozpoczyna misję Boga-Człowieka, która przyniesie światu zbawienie.

Spotkanie Zbawiciela z Janem Chrzcicielem

Scena chrztu Jezusa w Jordanie jest przede wszystkim momentem spotkania dwóch niezwykłych postaci - Jezusa i Jana Chrzciciela, zapowiedzianych przez proroków Starego Testamentu.

Jan Chrzciciel jako ostatni prorok ST przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Jego posługa chrztu miała prowadzić do spotkania z Chrystusem. I właśnie nad Jordanem to spotkanie się dokonało.

Postać Jana Chrzciciela jest nieodłącznie związana z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. Jan pełni rolę poprzednika, który zapowiada przyjście Zbawiciela i wskazuje na Niego palcem: "Oto Baranek Boży". Tym samym jego misja dobiega końca.

Chrzest w Jordanie to początek nowej ery - czasu publicznej działalności Tego, na którego Jan wskazywał. Teraz inni będą na Niego wskazywać jako Zbawiciela świata.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza wydarzenia chrztu Pana Jezusa w Jordanie ukazuje, jak wielką tajemnicę kryje w sobie ta pozornie prosta scena. Kiedy Jezus przyjmuje chrzest od Jana, dokonuje się cudowne objawienie Trójcy Świętej. Z nieba rozlega się głos Boga Ojca, zstępuje Duch Święty i ujawnia się tożsamość Jezusa jako Syna Bożego. Widzimy więc, że chrzest Pana jest kluczowym momentem dla zrozumienia naszej wiary.

Ponadto chrzest Chrystusa zapoczątkowuje Jego publiczną działalność i misję zbawczą. Od tej pory Jezus już jawnie realizuje Boży plan zbawienia ludzkości. Wydarzenie nad Jordanem jest zatem początkiem dobrej nowiny, którą przynosi światu Wcielone Słowo. Zrozumienie chrztu pozwala nam więc lepiej uchwycić sens całego dzieła Chrystusa.

Mam nadzieję, że ta analiza pozwoliła Ci przyjrzeć się głębiej tajemnicy chrztu Pana Jezusa i dostrzec, jak wiele zawiera w sobie ta biblijna scena. Zachęcam, abyś często wracał myślą do tego wydarzenia, które jest kamieniem węgielnym naszej wiary i całej historii zbawienia.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące chrztu Jezusa, zapraszam do rozmowy. Jestem gotów odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc Ci jeszcze lepiej zrozumieć sens tego niezwykłego wydarzenia nad Jordanem.

Najczęściej zadawane pytania

Jezus jako bezgrzeszny nie potrzebował chrztu dla odpuszczenia grzechów. Przyjął go jednak, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" oraz dać ludziom przykład pokory i posłuszeństwa Ojcu. Chrzest był też okazją do objawienia Jego mesjańskiej godności.

Gołębica jest symbolem Ducha Świętego i pokoju. Jej zstąpienie na Chrystusa oznacza, że to właśnie On przynosi ludzkości dary Ducha i jedna wszystkich w pokoju z Bogiem.

Jordan jest rzeką świętą dla Izraelitów, gdyż przez jej wody prowadził Bóg naród wybrany do Ziemi Obiecanej. Chrzest w Jordanie symbolizuje nowy początek ludu Bożego pod przewodnictwem Chrystusa.

Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem ST, który przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza i pełnił funkcję Jego poprzednika. Chrzest Jezusa był momentem ich spotkania i zapoczątkował publiczną działalność Chrystusa.

Jest fundamentem wiary chrześcijańskiej, gdyż objawia Trójcę Świętą i mesjańską godność Chrystusa. Zapoczątkowuje też Jego zbawczą misję, a przez chrzest włączamy się w tę misję.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

0