Odkryj nieznane fakty o Jozafacie Kuncewiczu - Spojrzyj na życie świętego

Odkryj nieznane fakty o Jozafacie Kuncewiczu - Spojrzyj na życie świętego
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

Jozafat Kuncewicz to postać nietuzinkowa, choć dla wielu nadal owiana tajemnicą. Ten męczennik za wiarę, święty Kościoła katolickiego, odegrał kluczową rolę w umocnieniu unii brzeskiej na ziemiach Rzeczypospolitej. W artykule przybliżamy fascynujące losy tego duchownego - od nieznanych faktów z młodości, poprzez działalność na rzecz jedności Kościołów, aż po dramatyczną i przedwczesną śmierć. Zapraszamy w podróż przez niezwykłe życie Jozafata Kuncewicza!

Kluczowe wnioski:

 • Jozafat wywodził się ze zruszczonej rodziny tatarskiej, jego ojciec był wojskowym
 • Kształcił się w Akademii Wileńskiej, a potem wstąpił do zakonu bazylianów
 • Jako biskąd propagował unię brzeską, przez co naraził się prawosławnym
 • Został zamordowany przez tłum w Witebsku, za co ogłoszono go męczennikiem
 • W 1863 roku papież Pius IX kanonizował Jozafata Kuncewicza

Jozafat Kuncewicz: niezwykłe życie wschodniego męczennika

Jozafat Kuncewicz to postać nietuzinkowa, choć dla wielu nadal owiana tajemnicą. Ten męczennik za wiarę, święty Kościoła katolickiego, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Odegrał kluczową rolę w umocnieniu unii brzeskiej na ziemiach Rzeczypospolitej, za co przyszło mu zapłacić najwyższą cenę.

Jozafat Kuncewicz urodził się w 1580 roku w rodzinie wywodzącej się z Tatarów, osiadłych w Wielkim Księstwie Litewskim. Jego ojciec był wojskowym, który przeszedł na katolicyzm. To właśnie wpływ ojca oraz edukacja w Akademii Wileńskiej ukształtowały młodego Jozafata i zadecydowały o jego późniejszych losach.

1580 Urodził się Jozafat Kuncewicz
1604 Jozafat wstąpił do zakonu bazylianów
1614 Jako archimandryta podupadłego klasztoru Św. Trójcy w Wilnie przyczynił się do jego odnowy
1617 Jozafat został wyświęcony na biskupa połockiego

Jozafat Kuncewicz aktywnie włączył się w nurt kontrreformacji na ziemiach Rzeczpospolitej. Jeszcze jako archimandryta odnowił podupadający klasztor bazyliański w Wilnie. Po wyświęceniu na biskupa połockiego zaczął szerzyć i umocniać unię brzeską wśród ludności prawosławnej. Te działania spotkały się z gwałtownym sprzeciwem.

Nieznana młodość i edukacja przyszłego biskupa Jozafata

Jozafat Kuncewicz pochodził ze zruszczonej rodziny tatarskiej, jego ojciec należał do drobnego rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był wojskowym, który przeszedł na katolicyzm. Tradycje rodzinne oraz wpływ ojca z pewnością zadecydowały o późniejszych wyborach życiowych młodego Jozafata.

Wiadomo, że pierwsze nauki pobierał u miejscowego proboszcza w Witebsku. Następnie trafił do Akademii Wileńskiej na studia teologiczno-filozoficzne. Wileńska wszechnica kształtowała przyszłą elitę Rzeczypospolitej. Wywarła także ogromny wpływ na światopogląd i wybory przyszłego świętego.

Wstąpienie do zakonu i kapłaństwo

Już jako absolwent Akademii Jozafat Kuncewicz poczuł powołanie do stanu duchownego. W 1604 roku wstąpił do zakonu bazylianów - zgromadzenia krzewiącego idee unii brzeskiej. Był to strzał w dziesiątkę, pozwolił bowiem rozwinąć skrzydła młodemu i ambitnemu zakonnikowi.

Wkrótce Jozafat został wysłany na dalsze studia do Rzymu, gdzie pogłębił swoją wiedzę teologiczną. W 1609 roku święcenia kapłańskie, a po powrocie do kraju szybka kariera w strukturach zakonnych. W wieku 34 lat był już archimandrytą bazyliańskiego klasztoru Świętej Trójcy w Wilnie.

Czytaj więcej: Odkryj życie i działalność św. Wincenty Kadłubek, polski biskup i historyk

Początki posługi Jozafata Kuncewicza na ziemiach Rzeczypospolitej

Już jako archimandryta wileńskiego klasztoru Świętej Trójcy Jozafat zaangażował się w pracę duszpasterską. Klasztor był w opłakanym stanie. Kuncewicz doprowadził go do świetności, czym zwrócił na siebie uwagę władz kościelnych.

Największe wyzwania czekały go jednak po objęciu biskupstwa połockiego w roku 1617. Diecezja obejmowała w większości ludność wyznania prawosławnego. Biskup aktywnie zabiegał o rozwój unii brzeskiej, co spotkało się ze zdecydowanym oporem miejscowej ludności.

 • Jako biskup snuł daleko idące plany unifikacji obrządków religijnych
 • Prowadził aktywną działalność wydawniczą, szerząc idee unii
 • Osobiście nawracał ludność prawosławną na wyznanie unickie

Jozafat Kuncewicz propagatorem unii brzeskiej

Odkryj nieznane fakty o Jozafacie Kuncewiczu - Spojrzyj na życie świętego

Jozafat Kuncewicz jeszcze jako archimandryta klasztoru wileńskiego aktywnie zaangażował się w krzewienie unii brzeskiej. Stała się ona sensesm jego życia i posługi biskupiej. Działalność te spotkała się jednak ze zdecydowanym oporem środowisk prawosławnych.

Jozafat podjął szereg działań mających zbliżyć katolików i prawosławnych. Chciał zunifikować liturgie i obrzędowości obu kościołów. Prowadził aktywną działalność wydawniczą, produkując i rozprowazdzając księgi liturgiczne i teologiczne. Bezkompromisowo wcielał postanowienia synodu zamojskiego, nakazujące porzucenie prawosławia. Te posunięcia spotkały się z silnym oporem.

Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony

Konflikt z prawosławnymi

Konfrontacyjna postawa Jozafata Kuncewicza jako zwierzchnika unickiej diecezji połockiej wywołała silny sprzeciw ludności prawosławnej. On sam uważał się za wysłannika bożego realizujacego misję nawracania. Nic więc dziwnego, że działania Jozafata spotkały się ze stanowczym oporem.

Cały czas mnożyły się antyunickie akcje, w których Jozafata oskarżano o zdradę narodu i wiary. Według prawosławnych był zdrajcą całego ludu ruskiego. Nic nie zapowiadało złagodzenia konfliktu.

Konflikty Jozafata z prawosławnymi i jego męczeńska śmierć

Oskarżenia i nienawiść prawosławnych do Jozafata Kuncewicza narastały z każdym rokiem jego biskupstwa. Pomimo wielu gróźb i niebezpiecznych sytuacji nie zrezygnował jednak ze swojej misji. Wiedział, że naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo, ale nie cofnął się przed swoimi zadaniami.

1623 Na Jozafata wydano wyrok śmierci
1623 Jozafat został zamordowany przez tłum w Witebsku

Kulminacja narastającego od lat konfliktu nastąpiła, gdy w 1623 roku na Jozafata wydano wyrok śmierci. Rok później, 12 listopada 1623 został brutalnie zamordowany przez tłum prawosławnych w Witebsku. Za życia spotkała go nienawiść, po śmierci chwała męczenika.

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jozafata Kuncewicza

Jozafat Kuncewicz po swojej męczeńskiej śmierci szybko zyskał aurę świętości wśród wiernych. Kult błogosławionego rozwijał się spontanicznie, zwłaszcza na ziemiach litewsko-ruskich. Zabiegi o jego beatyfikację i kanonizację trwały jednak ponad 200 lat. Przyspieszył je dopiero pontyfikat Jana Pawła II.

Ostatecznie oficjalnie ogłoszono go świętym w 1867 roku, w czasach papieża Piusa IX. Dziś św. Jozafat Kuncewicz czczony jest jako patron jedności Kościołów Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich. Jego niezwykłe, pełne poświęcenia życie do dziś pozostaje inspiracją dla wielu chrześcijan.

Podsumowanie

Jozafat Kuncewicz: niezwykłe życie wschodniego męczennika

Drogi Czytelniku, w niniejszym artykule przyjrzeliśmy się fascynującemu życiorysowi Jozafata Kuncewicza - postaci nietuzinkowej, choć wciąż nie do końca powszechnie znanej. Poznaliśmy jego burzliwe losy: od niezbadanych korzeni, poprzez błyskotliwą karierę duchownego, aż po dramatyczną i przedwczesną śmierć z rąk fanatycznych przeciwników unii brzeskiej.

Mieliśmy okazję zgłębić mało znane fakty z jego życia prywatnego i zawodowego. Dowiedzieliśmy się o roli ojca i edukacji w Akademii Wileńskiej w ukształtowaniu charakteru młodego Jozafata. Poznaliśmy koleje jego kariery w strukturach Kościoła unickiego.

Zrozumieliśmy także, jak wielką determinacją musiał się wykazać ten nietuzinkowy hierarcha, wcielając w życie idee unii brzeskiej. Idee, za które - jak pokazała historia - był gotów złożyć najwyższą ofiarę z własnego życia.

Mam nadzieję, że lektura opowieści o tym wybitnym działaczu religijnym, pedagogu i męczenniku za wiarę okazała się dla Ciebie równie ciekawa, co i dla mnie. Zachęcam do dalszego pogłębiania tematu poprzez własne poszukiwania.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły