Odkryj nieznane fakty o żonie Zachariasza - historia, tajemnice i ciekawostki

Odkryj nieznane fakty o żonie Zachariasza - historia, tajemnice i ciekawostki
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Żona Zachariasza jest postacią owianą tajemnicą. Choć Biblia nie podaje zbyt wielu informacji na jej temat, analiza kontekstu historycznego i religijnego pozwala odkryć fascynujące fakty. W tym artykule przyjrzymy się bliżej małżonce Zachariasza, aby lepiej zrozumieć jej pochodzenie, życie codzienne i wpływ na męża. Kto wie, może za sprawą tych mało znanych szczegółów, postać żony Zachariasza zajaśnieje nowym blaskiem?

Kluczowe wnioski:
 • Żona Zachariasza prawdopodobnie wywodziła się z rodu kapłańskiego.
 • Miała istotny wpływ na męża i jego posługę.
 • Była obecna przy ważnych wydarzeniach z życia Zachariasza.
 • Wsparła męża po niemowie będącym karą za brak wiary.
 • Wychowywała Jana Chrzciciela, późniejszego proroka.

Kim była żona Zachariasza?

Żona Zachariasza była postacią, o której Biblia wspomina jedynie pobieżnie. Nie znamy nawet jej imienia. Wiemy jednak, że podobnie jak jej mąż, wywodziła się z rodu kapłańskiego i była potomkinią Aarona. Świadczy o tym werset Łukasza 1:5, gdzie czytamy: "Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a jej imię to Elżbieta".

Skąd zatem przypuszczenie, że żona Zachariasza wywodziła się właśnie z tego szlachetnego rodu? Otóż w czasach biblijnych przynależność do konkretnych rodów była sprawą niezwykle istotną. Kapłani żenili się zazwyczaj w obrębie własnej grupy społecznej, aby zachować jej ciągłość i prestiż. Nic więc dziwnego, że małżonka Zachariasza również pochodziła ze znamienitej rodziny kapłańskiej.

Znaczenie pochodzenia żony Zachariasza

Fakt, że żona Zachariasza wywodziła się z tak szlachetnego rodu jak ród Aarona, miał dla niej ogromne znaczenie. Przede wszystkim, podnosił jej status społeczny i pozwalał zajmować wyższą pozycję w hierarchii ówczesnego społeczeństwa. Ponadto, umożliwiał jej małżeństwo z kapłanem Zachariaszem oraz aktywne uczestnictwo w życiu religijnym narodu wybranego.

Należy bowiem pamiętać, że w czasach Starego Testamentu to mężczyźni sprawowali funkcje kapłańskie i posługiwali w Świątyni Jerozolimskiej. Kobiety nie miały takich przywilejów. Jedynie szlachetne pochodzenie pozwalało żonie Zachariasza choćby zbliżyć się do ołtarza i do pewnego stopnia uczestniczyć w życiu religijnym narodu Izraela.

Nieznana historia małżeństwa Zachariasza

Żona Zachariasza jest dla nas postacią anonimową. Nie została wymieniona z imienia na kartach Pisma Świętego. Nie dysponujemy również żadnymi historycznymi przekazami, które rzucałyby światło na jej relację z mężem, Zachariaszem. Można jednak na podstawie pewnych poszlak wnioskować, że ich związek musiał cechować szacunek i zaufanie.

Po pierwsze, oboje małżonkowie pochodzili z rodu kapłańskiego i z pewnością podzielali podobny światopogląd i system wartości. Po drugie, pomimo podeszłego już wieku (Łk 1,7) nadal pozostawali ze sobą w związku małżeńskim. W czasach Jezusa rozwód i powtórne małżeństwo nie należały do rzadkości. Zachariasz i jego żona byli jednak ze sobą wiele lat.

Wreszcie, kiedy Zachariaszowi ukazał się anioł Gabriel zapowiadający narodziny Jana Chrzciciela, to właśnie żonie jako pierwszej opowiedział o wizji. Z pewnością darzył ją ogromnym zaufaniem i bliskością, skoro zwrócił się do niej z czymś tak istotnym.

Ród Aarona wysoka pozycja społeczna
małżeństwo z Zachariaszem aktywność religijna

Czytaj więcej: Ciekawostki i tajemnice związane z Michałem Archaniołem

Tajemnicza przeszłość małżonki Zachariasza

Niestety, nic nie wiemy na temat dzieciństwa i młodości żony Zachariasza. Pismo Święte milczy na ten temat. Możemy się jedynie domyślać, że jej losy potoczyły się podobnie jak innych dziewcząt z rodu kapłańskiego. Prawdopodobnie wychowywała się w domu rodziców, ucząc się Pisma i tradycji narodu wybranego. Być może już od najmłodszych lat przygotowywano ją do roli żony arcykapłana.

Żona Zachariasza musiała wcześnie dojrzeć do odpowiedzialności. Jej przyszłe życie koncentrowało się wokół męża i jego posługi, nie zaś na realizacji własnych aspiracji i pragnień. Los takich kobiet był ściśle związany z losem ich małżonków. Nic więc dziwnego, że żona Zachariasza pozostaje dla nas anonimową i tajemniczą postacią.

Życie u boku męża

Co prawda nie znamy szczegółów na temat dzieciństwa i młodości żony Zachariasza, możemy jednak przypuszczać, że jej dorosłe życie wypełniała głównie służba u boku męża. Towarzyszyła mu zapewne podczas pełnienia obowiązków kapłańskich. Być może nawet mieszkała wraz z nim przez część roku w Jerozolimie, przy świątyni.

Na pewno dzieliła z Zachariaszem troski i radości życia małżeńskiego. Być może przez wiele lat zmagali się z problemem niepłodności, co w ówczesnych czasach było olbrzymim cierpieniem. Nic dziwnego, że jej postać jawi się nam jako nieco tajemnicza i skryta w cieniu męża.

Ciekawe fakty z życia żony Zachariasza

Odkryj nieznane fakty o żonie Zachariasza - historia, tajemnice i ciekawostki

Choć żona Zachariasza nie odgrywa pierwszoplanowej roli na kartach Pisma Świętego, to jednak jej postać związana jest z kilkoma ciekawymi faktami. Po pierwsze - według przekazów - wraz z mężem doczekała się potomka na późne lata życia. Był to wyjątkowy przywilej i łaska od Boga za ich wieloletnią wierną służbę.

Co więcej, chociaż Zachariasz zwątpił w słowo anioła Gabriela i został ukarany niemotą, to jego żona okazała się bardziej ufna wobec Bożej obietnicy. Uwierzyła, że mimo zaawansowanego wieku pocznie i powoła na świat syna - późniejszego Jana Chrzciciela. Jej postawa stanowi zatem wzór zaufania Bogu.

Uwierzyła, że mimo zaawansowanego wieku pocznie i powoła na świat syna - późniejszego Jana Chrzciciela. Jej postawa stanowi zatem wzór zaufania Bogu.

Niezwykle interesujący jest również fakt, że to właśnie żona Zachariasza jako pierwsza poznała imię ich syna. Mąż będąc niemym, napisał na tabliczce, że ma nazywać się Jan. Dopiero później imię zostało potwierdzone przez samego Zachariasza po odzyskaniu mowy.

Mało znane szczegóły o małżonce Zachariasza

Analizując biblijne wzmianki o żonie Zachariasza, można odkryć również pewne mniej znane szczegóły na jej temat. Po pierwsze, Ewangelia Łukasza nazywa ją Elżbietą. Jest to jedyne miejsce, gdzie pojawia się jej imię. Wnioskujemy stąd, że nosiła na imię Elżbieta. Co ciekawe, w języku hebrajskim imię to oznacza "przysięga Boża".

Kolejna ciekawostka to fakt, że żona Zachariasza była krewną Marii - matki Jezusa. Dowiadujemy się o tym z opisu nawiedzenia Maryi, która "wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę". Być może obie kobiety były nawet rodzonymi siostrami lub kuzynkami.

 • Elżbieta poczęła i urodziła Jana Chrzciciela pomimo zaawansowanego wieku
 • Jako pierwsza dowiedziała się o jego imieniu od niemowy męża

Zaskakujące wydarzenia z udziałem żony Zachariasza

Bez wątpienia, całe życie żony Zachariasza przepojone było niezwykłymi i zaskakującymi wydarzeniami. Sama zaś kobieta odegrała kluczową rolę w Bożym planie zbawienia ludzkości. Przede wszystkim, po latach daremnego oczekiwania na potomka zaszła w późną ciążę i urodziła Jana Chrzciciela - poprzednika i proroka zapowiadającego przyjście Mesjasza.

Co więcej, stała u boku męża, gdy uciekł się on do kłamstwa o trudnościach ze słuchem i mową, aby ukryć fakt widzenia anioła. Mimo że Zachariasz został ukarany, ona nie zwątpiła i wiernie go wspierała. Na koniec, po śmierci Zachariasza prawdopodobnie sama wychowywała małego Jana na pustyni, przygotowując do misji, jaką Bóg mu wyznaczył.

Te i wiele innych wydarzeń sprawiają, że postać żony Zachariasza nabiera dla nas niezwykłego znaczenia. Choć skryta w cieniu męża, to jednak przy pisaniu historii zbawienia jej rola wydaje się kluczowa i nie do przecenienia.

Podsumowanie

Przyznam szczerze, że postać żony Zachariasza budziła we mnie zawsze spore zainteresowanie. Kim tak naprawdę była tajemnicza małżonka ojca Jana Chrzciciela? Czy odegrała jakąś ważną rolę w historii zbawienia, czy może pozostała anonimową postacią na marginesie wielkich wydarzeń?

Jak się okazało, kryje się w niej wiele niezwykłych faktów i zaskakujących szczegółów. Przede wszystkim, podobnie jak mąż wywodziła się z rodu arcykapłańskiego i dzieliła jego posługę. Co więcej, mimo podeszłego wieku uwierzyła w Bożą obietnicę i powołała na świat Jana Chrzciciela. Towarzyszyła też Zachariaszowi w jego doświadczeniach i cierpieniach.

Przyznam więc, że po lekturze tego artykułu z zupełnie innej perspektywy patrzę na żonę Zachariasza. Jej życie to niezwykła historia pełna wiary, ufności Bogu i męstwa. Dziękuję za możliwość poznania tajemnic tej fascynującej kobiety! Z przyjemnością nadal będę eksplorować jej losy.

Mam nadzieję, że ta podróż w głąb historii małżonki Zachariasza okazała się dla Ciebie tak samo ciekawa jak dla mnie. Odkrywanie mało znanych faktów z życia biblijnych postaci to zawsze wspaniała przygoda. Dziękuję za czas poświęcony na lekturę i zapraszam do dalszych biblijnych poszukiwań!

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły