Odkryj niezwykłe historie i legendy związane ze Świętą Gertrudą

Odkryj niezwykłe historie i legendy związane ze Świętą Gertrudą
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 10 min.

Święta Gertruda to postać owiana wieloma tajemnicami i niezwykłymi historiami. Była średniowieczną zakonnicą, mistyczką i świętą Kościoła katolickiego, która według podań miała liczne wizje, ekstazy i objawienia. W niniejszym artykule przybliżymy jej barwną i fascynującą historię, a także omówimy różne legendy, cuda i niezwykłe wydarzenia, które są z nią związane. Zapraszamy do lektury pełnej intrygujących opowieści!

Kluczowe wnioski:
 • Święta Gertruda miała liczne wizje i ekstazy, podczas których doświadczała mistycznych uniesień.
 • Według legendy wstawiała się za duszami czyśćcowymi i wyprosiła u Boga skrócenie ich mąk.
 • Jest patronką ogrodników, a w ikonografii często przedstawiana z kwiatami lub kłosami zboża.
 • Z jej relikwiami i kultem związanych jest wiele cudownych wydarzeń i uzdrowień.
 • O jej niezwykłym życiu i dokonaniach krążą fascynujące podania ludowe.

Niezwykłe cuda Świętej Gertrudy

Święta Gertruda słynęła z licznych cudów, których miała dokonać zarówno za życia, jak i po śmierci. Jeden z najbardziej niezwykłych to ugaszenie pożaru klasztoru w Helfcie, gdy płonące zabudowania nagle zalał deszcz. Był to ewidentny znak opieki Świętej nad konwentem. Innym razem Gertruda w cudowny sposób pomnożyła zapasy jedzenia w klasztorze, ratując zakonnice od głodu. Te i inne cuda sprawiły, że zyskała sławę świętej już za życia.

Również po śmierci Gertrudy miało dochodzić do licznych cudów za jej wstawiennictwem - chorych uzdrawiano przy jej relikwiach, a w 1334 roku, gdy do Helfty sprowadzono jej szczątki, miejscowi chłopi dostrzegli nad miastem jasno świecącą kometę. Był to znak, że święta wstawiła się za nimi u Boga.

Najsłynniejszy cud wiąże się jednak z modlitwą świętej do Chrystusa. Gertruda błagała, by dusze cierpiące w czyśćcu nie musiały spędzać tam setek lat i zostały szybciej wpuszczone do nieba. Jezus spełnił jej prośbę i od tamtej pory kara za grzechy w czyśćcu miała ulec znacznemu skróceniu.

Pomoc dla konających grzeszników

To właśnie z tego powodu św. Gertruda stała się patronką dusz czyśćcowych. Wierzono, że nawet najgorszy grzesznik, jeśli przywoła jej imię na łożu śmierci, na pewno trafi do nieba. Dlatego przez wieki wzywano pomocy Świętej w ostatnich chwilach życia.

Co ciekawe, miała ona obiecać, że osobiście stawi się przy konającym, który trzykrotnie przywoła jej imię. Opowiadano o przypadkach, gdy umierający nagle odzyskiwali przytomność i siły, by wyznać grzechy i przyjąć komunię, a później spokojnie umierali z uśmiechem na twarzy.

Święta Gertruda uchodziła za orędowniczkę dusz czyśćcowych i patronkę dobrej śmierci. Do dziś jest symbolem nadziei dla grzeszników.

Tajemnicze wizje i objawienia świętej

Kolejnym niezwykłym aspektem życia Gertrudy były liczne wizje, ekstazy i objawienia, których doświadczała. Już jako mała dziewczynka miała sny i obrazy o treści religijnej. Później, będąc mniszką, zapadała w mistyczne zachwyty, podczas których dane jej było kontemplować boską miłość.

Jednym z najważniejszych objawień było pojawienie się samego Jezusa, który przyjął Gertrudę za duchową oblubienicę. Odtąd często rozmawiała z Chrystusem i doznawała ekstaz podczas modlitwy. Po latach spisała treść tych niezwykłych przeżyć w dziele „Herold Bożej Miłości”, będącym mistycznym zapisem jej zjednoczenia z Bogiem.

Prorocze sny zapowiadające przyszłość

Niektóre z objawień św. Gertrudy miały charakter proroczy i zapowiadały przyszłe wydarzenia. Święta śniła między innymi o swojej śmierci na długo przed tym, jak do niej doszło. Przepowiedziała też tragedię, która spotkała jej ukochaną przełożoną po śmierci Gertrudy.

Innym razem wizje zakonnicy dotyczyły losów chrześcijaństwa i zapowiadały walki, jakie czekają Kościół oraz triumf wiary po okresie prześladowań. Dzięki mistycznemu obcowaniu ze światem duchowym, święta poznała wiele tajemnic i wydarzeń, które miały nadejść.

Czytaj więcej: Poznaj historię i ciekawostki o świętym Romanie - tajemnicy świętości

Niewyjaśnione uzdrowienia za wstawiennictwem

Kult świętej Gertrudy objawiał się również poprzez liczne uzdrowienia, do jakich dochodziło za jej wstawiennictwem. Już za życia leczyła chorych siostra zakonnych, a po śmierci jej relikwie przypisywano moc uzdrawiania. Do grobu Świętej pielgrzymowali chorzy, prosząc o łaskę powrotu do zdrowia.

Jedno z cudownych uzdrowień, które przypisuje się św. Gertrudzie, miało miejsce w Gdańsku. Kobieta imieniem Gertruda cierpiała na nieuleczalną i bolesną chorobę nóg. Modliła się do patronki o pomoc i pewnej nocy przyśniła jej się święta zakonnica, obiecująca wyzdrowienie. Nazajutrz chora wstała z łóżka całkowicie wyleczona.

Opieka nad chorymi i cierpiącymi

Tego typu historii było znacznie więcej. Uważano, że Święta Gertruda ma moc uzdrawiania szczególnie chorych kobiet, dlatego często modlono się do niej o wstawiennictwo. Była orędowniczką cierpiących także za życia - opiekowała się chorymi siostrami w klasztorze, a nawet trędowatymi.

Jej kult jako patronki chorych utrzymywał się przez stulecia. Wizerunki św. Gertrudy umieszczano w szpitalach, a jej imieniem nazywano kościoły przy zakładach leczniczych. Do dziś jest postrzegana jako ta, która wspomaga cierpiących i dopomaga w odzyskaniu zdrowia.

Święta Gertruda patronką ogrodników

Odkryj niezwykłe historie i legendy związane ze Świętą Gertrudą

Co ciekawe, św. Gertruda była również patronką ogrodników, kwiatów i roślin. W niektórych przekazach pojawia się informacja, że sama zajmowała się uprawą ziół i warzyw w klasztornym ogrodzie. Tam również pracowała fizycznie przy pielęgnacji roślin.

Ponadto w wizjach Gertruda doświadczała mistycznego zjednoczenia z Chrystusem jako ogrodnikiem i winoroślą. Być może stąd wzięło się jej patronowanie ogrodom. Czasem w ikonografii świętą przedstawiano z widłami, grabiami lub koszem owoców jako atrybutami ogrodnika.

Święta Gertruda jako patronka ogrodników Częste przedstawianie jej z kwiatami, zbożem, widłami lub innymi ogrodniczymi atrybutami
Jej związek z naturą i roślinnością uwidoczniony w wizjach i objawieniach Osobiste zaangażowanie w prace w klasztornym ogrodzie

Opiekunka kwiatów, zbóż i plonów

Dlatego też ogrodnicy i farmerzy często prosili św. Gertrudę o błogosławieństwo dla upraw i obfite plony. Była postrzegana jako opiekunka kwitnącej przyrody - stąd przedstawienia z wiązankami kwiatów, kłosami zboża itp. Uważano, że ma moc wpływania na urodzaj.

Kult Świętej utrzymywał się zwłaszcza wśród mieszkańców wsi i folwarków. Wierzono, że Gertruda chroni pola uprawne i ogrody przed gradusem, suszą czy szkodnikami. Dlatego czczono ją jako patronkę dobrych zbiorów i obfitości plonów.

Niezwykłe historie o relikwiach świętej

Relikwie św. Gertrudy od samego początku otaczano wielką czcią. Jej grób w Helfcie był celem pielgrzymek wiernych. Gdy w XII wieku postanowiono przenieść szczątki Świętej do relikwiarza, okazało się, że jej ciało nie uległo rozkładowi. Zakonnice rozpoznały nienaruszone zwłoki Gertrudy, co uznano za oznakę świętości.

Podobne zjawisko zaobserwowano w XVI wieku, gdy otwarto relikwiarz, by umieścić w nim także szczątki innych świętych mniszek. Ku zdumieniu, ciało Gertrudy wciąż pozostawało nienaruszone, a nawet promieniowało światłem. Był to kolejny cudowny znak łaski Bożej.

Kradzież i odzyskanie relikwii

W późniejszych czasach losy relikwii św. Gertrudy układały się już mniej pomyślnie. Kiedy w 1803 roku zlikwidowano opactwo benedyktynek w Helfcie, relikwiarz Świętej zaginął bez wieści. Dopiero w 1934 roku odnaleziono go w Hamburgu i zwrócono siostrom zakonnym.

Te niezwykłe wydarzenia związane z doczesnymi szczątkami Gertrudy jeszcze bardziej zwiększały jej kult. Dla wielu były one świadectwem, że święta nadal czuwa nad tymi, którzy się do niej modlą i otaczają czcią jej relikwie.

Legendy i podania ludowe o Świętej Gertrudzie

Postać św. Gertrudy od samego początku opromieniona była aurą tajemniczości. Nic więc dziwnego, że z czasem zaczęło krążyć wokół niej wiele podań i legend. Niektóre z nich miały bardziej ludowy charakter i nie zawsze trzymały się faktów historycznych.

Jedna z takich opowieści głosi, że rodzice Gertrudy oddali ją do klasztoru wbrew jej woli, a ona uciekła stamtąd pewnej nocy. Jednak drogę zastąpiła jej tajemnicza postać, która okazała się Chrystusem. To przekonało dziewczynę do powrotu i wstąpienia na drogę życia zakonnego.

 • Opowiadano też o tym, jak Gertruda pokonała szatana, który próbował przeszkodzić jej w modlitwie, rzucając w nią kamieniami. Święta zmusiła złego ducha do ucieczki za pomocą znaku krzyża.
 • Inną barwną opowieścią była legenda o objawieniu się Gertrudzie zmarłej ksieni. Duch przełożonej prosił świętą o modlitwę w intencji skrócenia swoich mąk czyśćcowych. Gertruda spełniła prośbę.

Tego typu historie, choć nie do końca zgodne z prawdą historyczną, uk

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, w powyższym artykule staraliśmy się w interesujący i przystępny sposób przedstawić niezwykłe losy św. Gertrudy. Przybliżyliśmy historię tej fascynującej świętej, łączącej w sobie cechy mniszki, mistyczki i cudotwórczyni. Opisaliśmy liczne cuda, jakich miała dokonać, a także omówiliśmy wizje i ekstazy, których doświadczała w swoim mistycznym obcowaniu z Bogiem.

Zapoznaliśmy Cię również z barwnymi legendami i podaniami ludowymi, które narosły wokół jej postaci na przestrzeni wieków. Dowiedziałeś się o niezwykłych losach relikwii świętej i cudownych wydarzeniach z nimi związanych. Wspomnieliśmy także o roli Gertrudy jako patronki ogrodników i opiekunki przyrody.

Mamy nadzieję, że lektura artykułu pozwoliła Ci lepiej poznać tę niezwykłą świętą, która do dziś intryguje wiernych i badaczy. Jej barwna historia, pełna nadprzyrodzonych wydarzeń, pokazuje jak w życiu ludzi głęboko duchowych łączą się sfera boska i ludzka. Zapraszamy do dalszego eksplorowania tematu.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł, zachęcamy także do lektury innych tekstów na naszym portalu. Staramy się w ciekawy sposób przedstawiać sylwetki świętych i ilustrować niezwykłe religijne zjawiska. Do zobaczenia pod kolejnym tekstem!

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły