Odkryj Niezwykły Żywot Świętej Jadwigi - Inspirująca Historia Świętości

Odkryj Niezwykły Żywot Świętej Jadwigi - Inspirująca Historia Świętości
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Żywot św. Jadwigi to inspirująca historia kobiety, która stała się świętą. Jadwiga urodziła się w 1174 roku na Węgrzech jako córka króla. W młodym wieku została żoną Henryka I Brodatego, księcia Polski. Całe swoje życie poświęciła służbie Bogu i ludziom potrzebującym. Zakładała szpitale, kościoły, klasztory. Opiekowała się chorymi, ubogimi i sierotami. Pomimo swojego królewskiego pochodzenia prowadziła ascetyczny tryb życia pełen modlitwy i pokuty. Po śmierci w 1243 roku została ogłoszona świętą i jest dzisiaj czczona jako główna patronka Polski.

Kluczowe wnioski:
 • Jadwiga pochodziła z rodziny królewskiej, ale prowadziła pokorne, ascetyczne życie.
 • Założyła wiele kościołów, szpitali i klasztorów, opiekując się potrzebującymi.
 • Została świętą za swoją bezinteresowną służbę Bogu i ludziom.
 • Jest patronką Polski - jej życie stanowi inspirację dla wielu pokoleń.
 • Historia św. Jadwigi pokazuje, jak drogą świętości może kroczyć każdy z nas.

Żywot św. Jadwigi - dziedziczka tronu

Święta Jadwiga urodziła się w 1174 roku na Węgrzech w rodzinie królewskiej. Była córką Beli III, króla Węgier, i jego żony Agnieszki, księżniczki austriackiej. Od najmłodszych lat była przygotowywana do roli przyszłej królowej i przyszłych obowiązków wynikających z pochodzenia oraz pozycji społecznej.

Mimo swego wysokiego statusu Jadwiga wyróżniała się pobożnością i pokorą. Już jako dziecko wiele czasu poświęcała na modlitwę i medytację. Interesowały ją także księgi religijne, z których czerpała wiedzę i duchowe wartości.

Małżeństwo z księciem Polski

W 1186 roku, mając zaledwie 12 lat, Jadwiga została wydana za mąż za Henryka I Brodatego, księcia dolnośląskiego i wielkopolskiego z dynastii Piastów. Było to małżeństwo polityczne, mające umocnić sojusz między Węgrami a Polską. Młodziutka księżna musiała opuścić swój dom rodzinny na Węgrzech i udać się na obczyznę do Polski. Tam też miała spędzić resztę swojego życia.

Małżeństwo z Henrykiem okazało się bardzo udane. Książę docenił cnoty i zalety żony. Jadwiga ze swojej strony okazywała mężowi szacunek i oddanie. Wspierała go także radą i modlitwą w trudnych sytuacjach.

Żywot św. Jadwigi - fundatorka kościołów

Choć jako żona księcia żyła w dostatku, to prowadziła skromny, wręcz ascetyczny tryb życia. Swoją pozycję i majątek wykorzystywała przede wszystkim do czynienia dobra. Z jej fundacji i przy wydatnym wsparciu finansowym Henryka Brodatego powstało wiele świątyń, klasztorów, szpitali i przytułków.

Najważniejszą fundacją Jadwigi była bazylika na Wawelu w Krakowie. Świątynia ta stała się w przyszłości miejscem koronacji i pochówku polskich królów. Święta Jadwiga powołała przy niej klasztor Klarysek, w którym spędzała dużo czasu.

1190 Ufundowanie klasztoru cysterek w Trzebnicy
1200 Ufundowanie Opactwa Benedyktynów w Lubiążu

Inne fundacje

Poza Krakowem Jadwiga angażowała się także w fundacje na innych ziemiach polskich. Wspólnie z mężem ufundowała liczne kościoły, klasztory i szpitale m.in. we Wrocławiu, Gnieźnie czy Kaliszu. Jej celem było szerzenie wiary katolickiej i niesienie pomocy potrzebującym.

Gdzie tylko mogła, tam zakładała kościoły i klasztory dla uczczenia i rozszerzenia chwały Boskiej. Z całych sił starała się też zaradzić ludzkim niedostatkom.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnicze życie Marii Egipcjanki - Błogosławiona pustyni

Żywot św. Jadwigi - opiekunka ubogich

Troska o ludzi biednych i chorych była jednym z głównych rysów osobowości św. Jadwigi. Mając świadomość swoich możliwości, jakie dawało jej książęce pochodzenie, wykorzystywała je do niesienia pomocy potrzebującym. Systematycznie wspomagała finansowo różnego rodzaju placówki charytatywne, takie jak szpitale, przytułki i ochronki.

Często także osobiście zaangażowana była w posługę chorym i ubogim, poświęcając im swój czas. Według przekazów sama myła, karmiła czy przebierała tych, którzy nie byli w stanie zatroszczyć się o siebie.

 • Opiekowała się trędowatymi, których ludzie się wówczas bali i omijali z daleka.
 • Zatrudniała lekarzy i pielęgniarki, aby zapewnić fachową opiekę chorym.

Jadwiga poświęcała chorym i biednym tyle sił, że czasem zwracano jej uwagę, iż sama potrzebuje wypoczynku i oszczędzania sił. Ona jednak nie przykładała do tego wagi.

Żywot św. Jadwigi - ascetyczne praktyki

Odkryj Niezwykły Żywot Świętej Jadwigi - Inspirująca Historia Świętości

Żywot św. Jadwigi to także historia głębokiej pobożności i surowych umartwień, na które składały się liczne modlitwy, posty oraz akty pokutne. Cechowała ją autentyczna i bezinteresowna miłość ku Bogu.

W życiu codziennym Jadwiga stosowała różne dobrowolne wyrzeczenia. Sypiała na gołej ziemi lub deskach, nosiła włosiennicę. Choć była księżną, jadała skromne i proste posiłki. Z pokorą znosiła także upokorzenia ze strony innych.

Liczne pielgrzymki

Zelżywość względem swojej osoby okazywała także podejmując dalekie i trudne pielgrzymki pieszo. Najczęściej udawała się do grobów świętych w Rzymie i Ziemi Świętej. W drodze nie korzystała ze swojego statusu, ale podróżowała w skromny sposób.

Te liczne umartwienia były wyrazem jej głębokiej wiary i oddania Bogu. Praktykowanie ascezy nie przeszkadzało jednak św. Jadwidze w wypełnianiu obowiązków żony, matki i władczyni. Wręcz przeciwnie - czerpała z nich siłę do codziennej służby bliźnim.

Żywot św. Jadwigi - patronka Polski

Święta Jadwiga zmarła 15 października 1243 roku w wieku zaledwie 68 lat. Jej ciało spoczęło w krypcie katedry na Wawelu, którą sama wcześniej ufundowała. Wkrótce po śmierci zaczęła cieszyć się opinią świętości i poczęły dziać się łaski za jej wstawiennictwem.

W 1267 roku papież Klemens IV ogłosił Jadwigę świętą. Odtąd czczona jest jako patronka Śląska i całej Polski. Jej niezwykły żywot do dziś stanowi wzór żarliwej wiary, ofiarnej miłości i bezinteresownej służby potrzebującym.

Podsumowanie

Przedstawiony powyżej żywot świętej Jadwigi pokazuje niezwykłą historię kobiety, która stała się świętą. Choć urodziła się jako księżniczka, prowadziła skromne, pełne wyrzeczeń życie, poświęcając się bez reszty służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Jej troska o ubogich i chorych, fundacje kościołów i klasztorów do dziś budzą podziw. Św. Jadwiga dała piękny przykład łączenia głębokiej wiary i autentycznej pobożności z zaangażowaniem w sprawy doczesne. Dlatego słusznie jest czczona jako patronka naszej Ojczyzny.

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że historia życia św. Jadwigi okazała się dla Ciebie interesująca i inspirująca. Być może jej przykład pobudzi Cię do refleksji nad własną wiarą i relacją z Bogiem? A może skłoni do wyjścia z większą troską naprzeciw potrzebującym? Tego serdecznie Ci życzę!

Niezwykłość postaci św. Jadwigi polega na harmonijnym łączeniu głębokiego życia duchowego z aktywną posługą miłości. Dziś takie połączenie wydaje się trudne, wręcz niemożliwe. Jednak ona pokazała, że z Bożą pomocą jest osiągalne. I my możemy pójść tą drogą, łącząc modlitwę i ascezę z codzienną posługą bliźnim.

Mam nadzieję, Drogi Czytelniku, że lektura artykułu poświęconego życiu św. Jadwigi przyniosła Ci wiele pożytku. Być może zainspiruje Cię ona do pogłębienia swojej relacji z Bogiem lub zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. Pamiętaj, że na drodze świętości może podążać każdy z nas. Do Siego więc!

Najczęstsze pytania

Święta Jadwiga urodziła się na Węgrzech w 1174 roku. Była córką króla Węgier Bela III i księżniczki Agnieszki. Wywodziła się zatem z królewskiego rodu Arpadów. W młodym wieku, mając 12 lat, została wydana za mąż za księcia Polski Henryka Brodatego i osiadła na stałe w Polsce.

Jadwiga została kanonizowana ze względu na swoje heroiczne cnoty i świątobliwe życie pełne modlitwy, umartwień i bezinteresownej posługi potrzebującym. Słynęła z wyjątkowej pobożności, pokory i miłosierdzia. Już za życia otaczano ją wielkim szacunkiem jak świętą.

Św. Jadwiga ufundowała wiele kościołów, klasztorów i szpitali na ziemiach polskich, m.in. słynną Katedrę na Wawelu, opactwo cysterek w Trzebnicy, klasztor Benedyktynów w Lubiążu. Zakładała także przytułki i szpitale dla ubogich.

Św. Jadwiga do dziś czczona jest jako główna patronka Polski i Śląska. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 16 października. W ikonografii przedstawiana jest w książęcej koronie, z modelami fundowanych przez siebie świątyń.

Święta Jadwiga daje nam przykład głębokiej wiary połączonej z bezinteresowną posługą bliźnim. Pokazuje, że świętość jest możliwa w każdym stanie życia - także w małżeństwie czy wśród obowiązków na dworze książęcym.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły