Odkryj pełne znaczenie Sumienie szerokie: Co to jest i jak na nas wpływa?

Odkryj pełne znaczenie Sumienie szerokie: Co to jest i jak na nas wpływa?
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 6 min.

Sumienie szerokie to pojęcie opisujące zdolność jednostki do brania pod uwagę różnych perspektyw moralnych oraz empatii wobec innych osób. Obejmuje ono umiejętność wczucia się w położenie innych oraz rozważenia konsekwencji własnych działań z ich punktu widzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest sumienie szerokie, w jaki sposób się ono rozwija oraz jak wpływa na podejmowane przez nas decyzje i zachowania.

Kluczowe wnioski:

 • Sumienie szerokie pomaga budować lepsze relacje międzyludzkie poprzez większe zrozumienie i empatię
 • Rozwijanie sumienia szerokiego prowadzi do mądrzejszych i bardziej etycznych decyzji życiowych
 • Im bardziej rozwinięte sumienie szerokie, tym łatwiej dostrzec perspektywy innych osób
 • Z sumieniem szerokim łatwiej rozwiązywać konflikty i dochodzić do porozumień
 • Sumienie szerokie przyczynia się do budowania bardziej sprawiedliwego i empatycznego społeczeństwa

Definicja sumienia szerokiego

Sumienie szerokie to zdolność jednostki do brania pod uwagę różnych perspektyw moralnych oraz empatii wobec innych osób. Oznacza to umiejętność wczucia się w położenie innych oraz rozważenia konsekwencji własnych działań z ich punktu widzenia. Sumienie szerokie pozwala dostrzec różne aspekty danej sytuacji i zrozumieć odmienne opinie innych ludzi.

Osoba o szerokim sumieniu potrafi spojrzeć na problem lub decyzję z szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę potrzeby i uczucia nie tylko swoje, ale też innych zaangażowanych osób. Dzięki temu łatwiej jej znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować i godzić różne interesy oraz wartości.

Cechy sumienia szerokiego

Do cech sumienia szerokiego zaliczamy przede wszystkim:

 • Empatię i wrażliwość na potrzeby innych
 • Umiejętność spojrzenia na problem z różnych punktów widzenia
 • Branie pod uwagę długofalowych konsekwencji decyzji

Sumienie wąskie koncentruje się natomiast głównie na bezpośrednich i krótkotrwałych skutkach działań, przede wszystkim tych dotyczących jednostki.

Wpływ sumienia szerokiego na decyzje

Sumienie szerokie wywiera znaczący wpływ na podejmowane przez nas decyzje i wybory moralne. Osoby o szerokim sumieniu łatwiej im dostrzec etyczny wymiar problemów i uwzględnić przy ich rozwiązywaniu dobro nie tylko swoje, ale też innych ludzi.

Badania pokazują, że im bardziej rozwinięte sumienie szerokie, tym decyzje są bardziej etyczne i odpowiedzialne społecznie. Na przykład konsumenci unikają wtedy produktów firm łamiących prawa pracownicze albo niszczących środowisko. Inwestorzy wybierają bardziej odpowiedzialne fundusze i spółki. Wyborcy popierają partie dbające o interesy różnych grup społecznych.

Co więcej, sumienie szerokie sprzyja mądrzejszym decyzjom finansowym - badania pokazują, że konsumenci z szerokim sumieniem rzadziej popadają w długi i sprawniej gospodarują budżetem domowym.

Moralne dylematy

Wpływ sumienia szerokiego ujawnia się szczególnie wyraźnie w sytuacji moralnych dylematów, gdy mamy do wyboru dwie złe opcje. Osoba o wąskim sumieniu wybierze opcję korzystniejszą dla siebie. Natomiast osoba o szerokim sumieniu potrafi lepiej rozważyć argumenty za każdą z opcji i wybrać "mniejsze zło" z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych.

Rozwój sumienia szerokiego

Zdolność do szerokiej perspektywy moralnej kształtuje się wraz z rozwojem człowieka. U dzieci początkowo występuje tzw. suma potrzeb - oceniają sytuację głównie z punktu widzenia własnych pragnień. Stopniowo, dzięki procesom poznawczym i społecznym, rozwija się perspektywa innych osób.

Kluczowe znaczenie w tym względzie mają rodzice i inne autorytety. Ich reakcje uczą dziecko brania pod uwagę nie tylko własnych pragnień, ale też potrzeb i oczekiwań innych ludzi. Ważna jest postawa rodziców oparta na szacunku, sprawiedliwości i trosce o innych. Sprzyja ona rozwojowi sumienia szerokiego.

Empatia rodzicielska Sprawiedliwe zasady
Wrażliwość na potrzeby dziecka, zrozumienie jego perspektywy. Konsekwentne egzekwowanie ustalonych norm i zasad postępowania wobec wszystkich dzieci.

Istotną rolę odgrywa też edukacja - zarówno rodzicielska, jak i szkolna. Uczenie szacunku dla innych, rozumienia odmiennych postaw, doceniania różnorodności - to wszystko sprzyja kształtowaniu postawy otwartości, która leży u podstaw sumienia szerokiego.

Sumienie szerokie a empatia

Odkryj pełne znaczenie Sumienie szerokie: Co to jest i jak na nas wpływa?

Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w przeżycia innych ludzi, jest kluczowym elementem sumienia szerokiego. Im większa empatia, tym łatwiej zrozumieć czyjeś racje, wziąć pod uwagę czyjeś uczucia przy podejmowaniu decyzji.

Z badań wynika, że osoby o rozwiniętej empatii mają bardziej rozwinięte sumienie moralne - z większą łatwością potrafią spojrzeć na dany problem z perspektywy innych zaangażowanych stron. Łatwiej im też dostrzec długofalowe konsekwencje swoich wyborów.

Badania pokazują związek między poziomem hormonów, zwłaszcza oksytocyny, z jednej strony a zdolnością do empatii i szerokością sumienia moralnego z drugiej strony.

Dlatego rozwijanie empatii, na przykład poprzez ćwiczenia w wczuwaniu się w położenie innych osób, przekłada się na bardziej dojrzałe i odpowiedzialne decyzje moralne oparte na szerokiej perspektywie.

Sumienie szerokie w psychologii

W psychologii sumienie szerokie wiąże się z zaawansowanym rozwojem moralnym. Powstaje w wyniku internalizacji norm społecznych oraz refleksji nad konsekwencjami działań w perspektywie zarówno własnej, jak i innych osób.

Z psychologicznego punktu widzenia sumienie szerokie świadczy o dojrzałości jednostki - zdolności do autorefleksji, samokontroli i brania odpowiedzialności za własne czyny. Wiąże się z rozwiniętą inteligencją emocjonalną.

Szerokie sumienie sprzyja dobremu funkcjonowaniu człowieka i pozytywnym relacjom z innymi. Chroni też przed popadnięciem w skrajności, radykalizmy i ideologie oparte na czarno-białym postrzeganiu świata.

Sumienie szerokie w społeczeństwie

Z badań wynika, że społeczeństwa o wyższym poziomie sumienia szerokiego charakteryzują się większą sprawiedliwością, mniejszymi nierównościami i lepszą opieką nad słabszymi grupami obywateli. Ich członkowie chętniej angażują się w wolontariat i działalność prospołeczną.

Co więcej, sumienie szerokie sprzyja aktywności obywatelskiej - badania pokazały, że osoby o szerokim sumieniu chętniej biorą udział w pokojowych protestach przeciwko niesprawiedliwościom społecznym czy łamaniu praw człowieka. Angażują się też częściej w działania ekologiczne.

Dlatego rozwój sumienia szerokiego w społeczeństwie - na przykład poprzez system edukacji czy media - może przyczynić się do bardziej świadomych postaw obywatelskich, wrażliwości na krzywdę innych i aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego.

Podsumowanie

W niniejszym artykule przyjrzeliśmy się bliżej temu, czym jest sumienie szerokie i jak istotnie wpływa na funkcjonowanie człowieka. Jak widzieliśmy, zdolność do brania pod uwagę szerszej perspektywy moralnej to ważny wyznacznik dojrzałości i mądrości życiowej. Tacy ludzie podejmują decyzje w sposób bardziej etyczny i odpowiedzialny.

Rozwijanie sumienia szerokiego, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całego społeczeństwa, może prowadzić do zacieśnienia relacji międzyludzkich, sprawiedliwszego traktowania grup mniejszościowych i wrażliwości na potrzeby innych istot żywych, nie tylko ludzi. To z kolei buduje lepszy, bardziej empatyczny świat.

Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie ciekawą i inspirującą lekturą. Być może skłoni Cię do refleksji nad własnym systemem wartości i dojrzewaniem moralnym. A nuż zauważysz, że Twoje sumienie również zaczyna się poszerzać?

Jeśli temat Cię zainteresował, zachęcam do dalszego zgłębiania zagadnienia sumienia szerokiego. Warto poszerzać swoją wrażliwość moralną, gdyż będzie pozytywnie wpływać na relacje z innymi ludźmi i ogólny dobrostan psychiczny.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły