Odkryj Świat Ewangelisty Mateusza: Fascynujące Fakty i Historia

Odkryj Świat Ewangelisty Mateusza: Fascynujące Fakty i Historia
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 7 min.

Ewangelista Mateusz był jednym z 12 apostołów Jezusa i autorem pierwszej z czterech Ewangelii w Nowym Testamencie. Choć jego życie i posługa nie są tak dobrze udokumentowane jak innych apostołów, Mateusz odegrał kluczową rolę w szerzeniu chrześcijaństwa. W tym artykule przyjrzymy się fascynującym faktom z życia Mateusza i omówimy wpływ jego Ewangelii na Kościół.

Kluczowe wnioski:
 • Mateusz porzucił intratną posadę celnika, by pójść za Jezusem i zostać Jego uczniem.
 • Jako apostoł i ewangelista Mateusz miał bezpośredni kontakt z Jezusem i był świadkiem wielu wydarzeń opisanych w Ewangeliach.
 • Ewangelia Mateusza skupia się na przedstawieniu Jezusa jako mesjasza, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu.
 • Początkowo skierowana do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, Ewangelia Mateusza stała się podstawą nauczania wczesnego Kościoła.
 • Postać Mateusza i jego relacja z Jezusem inspirują chrześcijan do porzucenia dawnego życia i pójścia za Chrystusem.

Kim był Ewangelista Mateusz?

Ewangelista Mateusz, znany również jako św. Mateusz, Levi lub Lewi, był jednym z Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa. Początkowo poborca podatkowy, porzucił intratną posadę, by pójść za Jezusem. Stał się naocznym świadkiem wielu wydarzeń z życia Chrystusa i po Jego śmierci poświęcił się głoszeniu Ewangelii.

Choć jego życie nie jest tak dobrze udokumentowane jak innych apostołów, to z pewnością odegrał kluczową rolę w szerzeniu chrześcijaństwa. Jest uznawany za autora pierwszej Ewangelii kanonicznej, która znalazła się w Nowym Testamencie. Jego relacja z Jezusem, porzucenie intratnej posady celnika i poświęcenie się głoszeniu Dobrej Nowiny stanowią inspirację dla wielu chrześcijan.

Początki działalności Mateusza

Niewiele wiemy o wczesnych latach Mateusza. Prawdopodobnie pochodził z Galilei i pracował jako poborca podatkowy w Kafarnaum nad Jeziorem Genezaret, gdzie mieszkał wraz ze swoją rodziną. Był więc dosyć zamożnym człowiekiem. Jako celnik współpracował z Rzymianami, co czyniło go niechętnie postrzeganym przez rodaków.

Sytuacja Mateusza radykalnie zmienia się, gdy spotyka Jezusa głoszącego Dobrą Nowinę o zbawieniu. Poruszony Jego nauką, porzuca intratną posadę i dołącza do grona apostołów. Rozpoczyna nowe życie, stając się uczniem Chrystusa.

Najważniejsze fakty z życia Mateusza

Jako apostoł Jezusa, Mateusz towarzyszył Mu podczas publicznej działalności w Galilei. Był świadkiem wielu cudów, kazań, przypowieści i innych wydarzeń opisanych później w Ewangeliach. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa brał udział wraz z innymi apostołami w szerzeniu chrześcijaństwa w Palestynie i poza nią.

Według tradycji, po wniebowstąpieniu Jezusa udał się do różnych krajów Bliskiego Wschodu, głosząc Ewangelię. Ostatecznie miał ponieść śmierć męczeńską w Etiopii, gdzie poniósł śmierć przez ścięcie lub przebicie włócznią. Jest czczony jako święty przez Kościoły chrześcijańskie.

Imię przy urodzeniu Lewi
Inne imiona Mateusz, Ewangelista Mateusz
Zawód przed powołaniem Poborca podatkowy (celnik)
Miejsce działalności Palestyna, Etiopia, inne kraje Bliskiego Wschodu

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice Longinusa: Historia, znaczenie i wpływ na kulturę

Ewangelia Mateusza - kluczowe przesłanie

Najważniejszym dziełem Mateusza jest Ewangelia według św. Mateusza, będąca spisanym świadectwem o życiu i naukach Jezusa. Jest ona skierowana głównie do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Ukazuje Jezusa jako długo oczekiwanego mesjasza, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu.

Ewangelia prezentuje Jezusa jako nauczyciela, uzdrowiciela i cudotwórcę, syna Dawida oraz syna Bożego. Zawiera wiele przypowieści i kazań Chrystusa, w tym Kazanie na Górze. Szczególnie eksponuje tematy Królestwa Niebieskiego i Sądu Ostatecznego. Tekst kończy relacja o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

Przesłanie Ewangelii Mateusza koncentruje się na ukazaniu Jezusa jako Zbawiciela, Mesjasza i Syna Bożego. Poucza czytelników, jak prowadzić życie moralne i kierować się miłością bliźniego. Stanowi fundament wiary chrześcijańskiej i jest jedną z najważniejszych ksiąg Nowego Testamentu.

Wpływ Ewangelii Mateusza

Ewangelia Mateusza, obok Ewangelii Marka, stała się podstawą nauczania pierwszych chrześcijan. Jej wpływ na kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej jest ogromny. Wywarła znaczący wpływ na autorytety takie jak Ojcowie Kościoła czy reformatorzy. Do dziś jest fundamentem wiary dla milionów chrześcijan na całym świecie.

Mateusz jako celnik i apostoł Jezusa

Odkryj Świat Ewangelisty Mateusza: Fascynujące Fakty i Historia

Jako były poborca podatkowy, Mateusz reprezentował grupę społeczną niechętnie postrzeganą przez Żydów. Celnicy uważani byli za zdrajców współpracujących z okupantami rzymskimi. Z tego powodu Mateusz prawdopodobnie prowadził samotne życie, wyobcowany ze społeczności żydowskiej.

Spotkanie z Jezusem odmienia jego los. Chrystus, przełamując bariery społeczne, powołuje Mateusza na apostoła. Ten radykalnie zmienia swoje życie i staje się gorliwym naśladowcą. Odtąd dzieli trudy wędrownego życia z Jezusem i innymi apostołami, słuchając Jego nauk.

„Gdy Jezus to ujrzał, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim”. (Mt 9, 9)

Powołanie Mateusza pokazuje, że zbawcze przesłanie Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie i status społeczny. Bóg wzywa także tych na marginesie. Dla wielu chrześcijan postać Mateusza stanowi zachętę, by pójść za głosem Chrystusa i rozpocząć nowe życie z Nim.

Wpływ Ewangelii Mateusza na chrześcijaństwo

Ewangelia Mateusza miała ogromny wpływ na kształtowanie się chrześcijaństwa. Początkowo przeznaczona dla Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, stała się jedną z podstawowych ksiąg Nowego Testamentu i fundamentem wiary.

Zawarte w niej nauki moralne, przypowieści i kazania Jezusa do dziś stanowią inspirację dla chrześcijan. Szczególnie Kazanie na Górze ukształtowało etykę chrześcijańską. Opis cuda i cudownych uzdrowień umacniał wiarę pierwszych wyznawców. Świadectwo życia Jezusa umocniło przekonanie o Jego mesjańskiej godności.

 • Ewangelia stała się częścią liturgii i podstawą katechezy.
 • Wywarła znaczący wpływ na myślicieli chrześcijańskich, m.in. Augustyna, Tomasza z Akwinu, Lutra czy Kalwina.

Dzięki Ewangelii Mateusza, postać Chrystusa jako Zbawiciela i Syna Bożego zakorzeniła się na stałe w chrześcijaństwie. Stanowi ona kamień węgielny wiary dla wyznawców na całym świecie i jest jedną z najważniejszych ksiąg religijnych w historii.

Dlaczego Mateusz jest tak fascynujący?

Postać św. Mateusza fascynuje, gdyż jego życie ukazuje przemianę z celnika-wygnańca we wpływowego apostoła i ewangelistę. Dobrowolnie porzuca on intratną posadę, by pójść za Chrystusem. Odtąd dzieli z Nim trudy wędrownego życia, stając się świadkiem wielu cudownych wydarzeń.

Po śmierci Jezusa poświęca życie, by nieść orędzie Ewangelii dalej. Według tradycji oddaje życie za wiarę, umierając męczeńską śmiercią. Jego relacja z Chrystusem, porzucenie dawnego życia i gorliwość w szerzeniu wiary stanowią inspirację dla wielu pokoleń chrześcijan.

Ponadto Mateusz jest autorem jednej z najważniejszych Ewangelii, stanowiącej fundament chrześcijaństwa. Jego świadectwo poucza i zachęca do naśladowania Chrystusa. Dlatego też postać Mateusza wciąż fascynuje i przyciąga uwagę wierzących.

Podsumowanie

W tym artykule przyjrzeliśmy się fascynującemu życiu i działalności św. Mateusza - jednego z 12 apostołów Jezusa, a zarazem autora pierwszej Ewangelii. Poznaliśmy jego niezwykłą transformację z celnika w apostoła i wpływ, jaki wywarł na rozwój wczesnego chrześcijaństwa.

Historia Mateusza pokazuje, jak spotkanie z Chrystusem potrafi odmienić czyjeś życie. Porzucenie intratnej posady, by iść za Jezusem i dzielić z Nim trudy, wymagało odwagi i wiary. Jako naoczny świadek, Mateusz przekazał potomnym bezcenne świadectwo o życiu i naukach Zbawiciela.

Ewangelia Mateusza przez wieki wywierała ogromny wpływ na kształtowanie chrześcijaństwa. Zawarte w niej słowa Chrystusa, przypowieści i kazania do dziś stanowią fundament wiary dla milionów ludzi. Postać Mateusza wciąż fascynuje i pobudza wyobraźnię kolejnych pokoleń.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił Ci lepiej poznać tę barwną postać i docenić wkład, jaki św. Mateusz wniósł w rozwój chrześcijaństwa swoim życiem i Ewangelią. Zapraszam do dalszych poszukiwań!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły